Błędy 5xx

Błędy 5xx

Błędy 5xx

Oceń Nas post

Hypertext Transfer Protocol, a więc protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych (HTTP) służy do komunikacji między przeglądarkami internetowymi a serwerami. Każdorazowo, gdy użytkownik kliknie dane łącze, jego przeglądarka internetowa wysyła żądanie do serwera WWW i oczekuje na kod odpowiedzi. Jakie są błędy i jaki mają wpływ na naszą stronę i wyniki SEO.

Zwykle po pomyślnym przetworzeniu żądania, kod odpowiedzi 2xx wysyłany jest z powrotem do przeglądarki internetowej.   

Niemniej jednak, w sytuacji, gdy wykonanie żądania nie powiedzie się, użytkownicy napotkać mogą różnorakie kody błędów, takie jak na przykład 4xx 5xx.   

W ramach niniejszego artykułu omówimy 12 najczęstszych występujących kodów błędów typu 5xx, wyjaśnimy, w jaki sposób wpływać mogą one na SEO witryny i poinformujemy, w jaki sposób je usunąć. 

Zapraszamy do lektury! 

12 typowych błędów 5xx oraz sposoby ich usuwania

Kody błędów 5xx zwykle występują na skutek niewykonania przez serwer danego żądania. Może to wynikać z problemów występujących po stronie serwera.

Błąd 500 – Wewnętrzny błąd serwera

Ten kod błędu wskazuje, że serwer napotkał problem, co sprawiło, iż nie mógł wykonać określonego żądania. Pomimo faktu, iż rzeczony błąd może odnosić się do szerokiej palety problemów z serwerem, to najczęściej wskazuje on, iż że serwer API uległ awarii.   

Aby naprawić ten błąd, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odczekaj chwilę przed odświeżeniem strony.
 2. Sprawdź stan usługi i dostępność aktualizacji.
 3. Sprawdź, czy poprawnie wprowadziłeś wszystkie dane.  
Wewnętrzny błąd serwera

Błąd 501 – Brak implementacji 

Ten kod błędu oznacza, że ​​serwer nie rozpoznaje lub nie obsługuje żądania. Jedyne żądania, które serwer musi obsługiwać, to GET HEADGET jest żądaniem domyślnym, natomiast HEAD zwraca nagłówki żądania GET .         

W przypadku zlecenia wykonania innych typów żądań, serwer może nie być w stanie ich przetworzyć, co spowoduje wystąpienie opisywanego błędu.

Aby rozwiązać napotkany problem:

 1. Odśwież stronę.
 2. Sprawdź, czy wprowadziłeś poprawny adres URL.
 3. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.
 4. Oczyść DNS. 
 5. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Błąd 502 — Nieprawidłowa bramka

Ten kod błędu wskazuje, że używany serwer nie jest serwerem API, a wykorzystywany jest jako serwer bramki. Zadaniem serwera bramki jest wywołanie serwera API w imieniu użytkownika. Błąd 502 wskazuje na potencjalne problemy z siecią, awarię serwera API lub też na jego niedostępność.  

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Odśwież stronę.
 2. Upewnij się, że wpisałeś poprawny adres URL.
 3. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.
 4. Oczyść DNS.
 5. Skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych, jeśli problem będzie się powtarzać.
   

503 – Usługa niedostępna

Ten kod błędu wskazuje, że serwer musiał obsłużyć zbyt wiele żądań API, co spowodowało jego przeciążenie i niemożność obsługi kolejnych zapytań. Innym powodem tego błędu może być również przeprowadzanie przez administratora zaplanowanych prac konserwacyjnych.

Błąd ten najprawdopodobniej zniknie samoistnie, gdy klienci zaczną wysyłać mniejszą liczbę żądań lub zasoby serwera zostaną zaktualizowane. Jeśli jednak w dalszym ciągu natrafiasz na ten błąd, spróbuj wykonać następujące czynności:

Odśwież stronę.

Upewnij się, że wpisałeś poprawny adres URL.

Tymczasowo wyłącz sieć.

Zasięgnij porady u dostawcy usług hostingowych.

504 — Przekroczenie limitu czasu bramki

Ten kod błędu wskazuje, że serwer potrzebował zbyt wiele czasu, aby przetworzyć żądanie. Może to być spowodowane opóźnieniem w komunikacji pomiędzy serwerem proxy a serwerem API.

Na szczęście problem ten można łatwo rozwiązać, wykonując następujące kroki:

 1. Odczekaj kilka minut, a następnie ponownie załaduj stronę.
 2. Sprawdź stan usługi i dostępność nowych aktualizacji.
 3. Jeśli problem będzie się powtarzał, zmień serwery DNS
504 — Przekroczenie limitu czasu bramki

505 – Wersja HTTP nie jest obsługiwana

Ten kod błędu wskazuje, że serwer nie obsługuje wersji HTTP użytej w ramach wysłanego żądania. Często wraz z kodem błędu pojawia się wyjaśnienie, dlaczego dana wersja HTTP nie jest obsługiwana.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych. 

506 – Błąd środowiska wykonawczego

Ten kod błędu oznacza, że ​​serwer napotkał błąd w konfiguracji wewnętrznej, w wyniku którego poprawna konfiguracja nie była możliwa.  

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych. Pozwoli to sprawdzić konfigurację serwera. 

507 – Niewystarczająca ilość miejsca

Ten kod błędu pojawia się, gdy serwer nie dysponuje odpowiednią ilością pamięci, co z kolei powoduje, że nie jest on w stanie wykonać żądania. Podobnie jak w przypadku kodu błędu 503, problem ten ma charakter tymczasowy.

Aby rozwiązać napotkany problem:

 1. Zwolnij miejsce na dysku twardym serwera.
 2. Zwiększ ilość dostępnej pamięci.
 3. Uruchom ponownie serwer.
 4. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

508 – Wykryto pętlę

Ten kod błędu pojawia się, gdy serwer próbuje przetworzyć żądanie, co skutkuje zapoczątkowaniem nieskończonej pętli. W takim wypadku serwer zaprzestaje przetwarzania żądania i informuje, że proces nie powiódł się.  

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych. 

509 – Przekroczono limit przepustowości

Ten kod błędu wskazuje, że witryna przekroczyła limit przepustowości. Gdy sytuacja taka ma miejsce, serwer wyłącza usługę dla wszystkich użytkowników, aby uniknąć problemów dostępnością innych przechowywanych na nim witryn.

Jednym ze sposobów rozwiązywania problemu jest dokładne monitorowanie ruchu generowanego przez witrynę i uaktualnianie hostingu. Korzystanie z VPS lub serwera dedykowanego jest działaniem zalecanym w przypadku, gdy generowany przez użytkowników ruch w dalszym ciągu powoduje osiągnięcie limitu przepustowości.     

511 – Wymagane uwierzytelnienie sieci

Ten błąd oznacza, że ​​należy podać kod uwierzytelniania sieciowego, aby serwer mógł umożliwić użytkownikowi dostęp do sieci. 

W większości przypadków po wyświetleniu komunikatu błędu pojawi się okienko, w którym należało będzie wprowadzić dane uwierzytelniające. Po zatwierdzeniu danych możliwe będzie uzyskanie dostępu do sieci.  

524 – Nastąpiło przekroczenie limitu czasowego

Omawiany kod błędu został wprowadzony przez Cloudflare. Informuje on, że witryna nie odpowiedziała na żądanie w wyznaczonym czasie. Powoduje to błąd wyświetlania treści użytkownikom lub robotom wyszukiwarek. 

Aby rozwiązać ten problem, należy:

 1. Odświeżyć stronę.
 2. Wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.
 3. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z dostawcą usług hostingowych.

Jak błędy witryny 5xx wpływają na SEO?

Kody błędów 5xx negatywnie wpływają na SEO witryny głównie z uwagi na fakt, iż nie jest ona w stanie wyświetlić treści odwiedzającym i robotom wyszukiwarek, co negatywnie wpływa na odbiór danej strony (UX).

Przykładowo – wyświetlający się przez dłuższy czas kod błędu wewnętrznego serwera o numerze 500 może spowodować znaczny spadek witryny w rankingu wyników wyszukiwania. Niestabilność serwera i częste błędy sprawiają, że wyszukiwarki nie mogą skutecznie polecać treści znajdujących się na witrynie użytkownikom, ponieważ nie mają one do nich dostępu. 

Równie problematyczny może okazać się przedłużający się kod błędu o numerze 503, który to poskutkować może ukaraniem witryny przez Google i obniżeniem jej rankingu, a nawet umieszczeniem jej na czarnej liście wyników wyszukiwania.

Podsumowanie

Kody błędów 5xx nie są w żadnym wypadku nowością dla administratorów zarządzających stronami internetowymi. Niejednokrotnie mogą one powodować problemy w działaniu witryny, jednakże ich usunięcie nie jest zadaniem skomplikowanym. 

Najpopularniejszą metodą pozbycia się problemu jest odświeżenie strony internetowej. Jeżeli okaże się ona nieskuteczna, warto skontaktować się z dostawcą usług hostingowych celem usunięcia problemu.

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł pozwolił naszym czytelnikom poznać najczęściej występujące błędy 5xx, sposoby ich usuwania, jak również ich wpływ na SEO. Ze swojej strony zachęcamy do odpowiedniego skonfigurowania dostępnych narzędzi monitorujących, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji, gdy strona internetowa napotka błąd serwera.

Do usłyszenia w kolejnym wpisie!

Artykuł uaktualniony 2 lata

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

1 Comment

 1. Michał pisze:

  Świetny artykuł !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *