Pillar Pages

Specjalista SEO

Specjalista SEO

4.7/5 - (10 ocen)

Co to jest Pillar Pages?

Pillar Pages jest czymś kluczowym, w przypadku optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek (SEO). Opierając się na wynikach setek projektów prowadzonych przez mój zespół w wielu krajach, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Pillar Page to sprawdzona strategia w SEO, gwarantująca pewne wyniki.

Opiera się na tworzeniu tematycznych klastrów treści na stronie internetowej. Są one połączone semantycznie, znaczeniowo. Relacje pomiędzy nimi realizujemy przez linkowanie wewnętrzne. Twórcami tej strategii są specjaliści z HubSpot.

Jak budować treści? Webinar SEO

Strategia pillar pages

Strategia pillar pages (stron filarowych) to podejście stosowane w content marketingu, które koncentruje się na tworzeniu kompleksowych, wszechstronnych i wartościowych treści, które stanowią centralny filar dla danego tematu lub dziedziny. Poniżej przedstawiam najważniejsze elementy strategii pillar pages:

 1. Wybór tematu filarowego: Wybierz szeroki temat, który ma znaczenie dla Twojej branży i jest istotny dla Twojej grupy docelowej. Temat powinien być na tyle obszerny, aby umożliwić tworzenie wielu podstron i treści z nim związanych.
 2. Stworzenie filarowej strony: Pillar page to kompleksowa i wyczerpująca strona, która zawiera szeroki zakres informacji na temat wybranego tematu filarowego. Powinna zawierać treści o dużej wartości, wykorzystywać różne formaty (tekst, grafiki, multimedia) i być zorganizowana w sposób logiczny i łatwy do nawigacji.
 3. Kluczowe podstrony (cluster content): Twórz podstrony, które są tematycznie związane z filarową stroną. Te podstrony są bardziej szczegółowe i pokrywają konkretne aspekty tematu filarowego. Powinny linkować do filarowej strony i do siebie nawzajem, tworząc wewnętrzną strukturę i hierarchię treści.
 4. Optymalizacja dla wyszukiwarek: Skoncentruj się na optymalizacji SEO, aby zapewnić, że filarowa strona i podstrony są łatwo indeksowane i wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Wykorzystuj odpowiednie słowa kluczowe, optymalizuj metadane, zadbaj o szybkość ładowania strony i dostosuj strukturę URL.
 5. Linkowanie wewnętrzne: Wykorzystaj linkowanie wewnętrzne, aby łączyć filarową stronę z powiązanymi podstronami i innymi treściami na Twojej stronie internetowej. To pozwoli wyszukiwarkom zrozumieć strukturę i hierarchię treści, a także poprawi nawigację dla użytkowników.
 6. Promocja i udostępnianie: Stwórz strategię promocji i udostępniania filarowej strony i podstron, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej. Możesz wykorzystać media społecznościowe, newslettery, kampanie e-mailowe, współpracę z innymi stronami i influencerami, aby zwiększyć zasięg i świadomość.
 7. Aktualizacje i rozwój: Pillar page to treść, którą warto stale aktualizować i rozwijać. Monitoruj trendy, zmiany w branży i potrzeby swojej grupy docelowej, aby dostosowywać i uzupełniać treść filarowej strony i podstron w miarę potrzeb.

Ważne jest, aby strategia pillar pages była integralną częścią Twojego ogólnego planu content marketingowego i była zgodna z celami Twojej marki oraz potrzebami Twojej grupy docelowej. Regularnie monitoruj wyniki, analizuj dane i dostosowuj swoje działania, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Skąd czerpać wzorce?

Najlepszym przykładem na skuteczne stosowanie strategii Pillar Page jest strona Wikipedii.

 Pillar Pages na Wikipedii.
Pillar Page na Wikipedii.

Wikipedia jest najlepszym przykładem na to, jak stosować linkowanie wewnętrzne i strategię pillar Pages. Każda istotna fraza, posiada dedykowaną stronę z dedykowaną treścią, linkuje wskazany adres, w każdym fragmencie tekstu, w którym użyte jest a fraza.

Klastry tematyczne w Pillar Pages

Czy kiedykolwiek słyszałeś termin “Topic Clusters” i zastanawiałeś się, co on oznacza? Klastry tematyczne to grupy podstron, które powiązane są tematycznie. Są one często podstawą do tworzenia struktury witryny, podobnie jak Pillar Page. Klastry tematyczne są również używane do optymalizacji SEO. Każdy klaster to grupa filar plus pod filary, połączonych poprzez linkowanie wewnętrzne i tworzące swoistą hierarchię treści.

Tworzenie klastrów tematycznych jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ zachęca twórców treści do wyboru szerokich tematów istotnych dla ich odbiorców, a następnie tworzenia treści w ramach każdego klastra wyczerpując w ten sposób temat.

Klastry tematyczne pomagają większej liczbie stron windować się na większą liczbę fraz w organicznych wynikach wyszukiwarki. Dzięki temu użytkownicy otrzymują treści o lepszym dopasowaniu do ich zapytań.

Proces analizy treści a strategia Pillar Page

Proces budowania struktury treści oraz powiązań w klastrach tematycznych składa się z pięciu etapów.

 • Analiza i przygotowanie listy słów kluczowych
 • Nałożenie warstwy intencji użytkowników na listę słów kluczowych, umiejscowienie słów wśród etapów User Juorney, ścieżki klienta.
 • Kategoryzacja treści
 • Głębszy podział klastrów, kategorii na grupy.
 • Ustrukturyzowanie klastrów i grup, nałożenie warstwy powiązań przez linkowanie wewnętrzne.
Proces analizy treści a strategia Pillar Pages
Proces analizy treści a strategia Pillar Pages

Proces wyboru pillar page

Proces wyboru pillar page w strategii pillar page obejmuje kilka kroków, które pomogą Ci zidentyfikować odpowiedni temat filarowy dla Twojej marki i grupy docelowej. Oto ogólny proces wyboru pillar page:

 1. Badanie rynku i analiza konkurencji: Przeprowadź badania rynku, aby zidentyfikować trendy, kluczowe tematy i interesujące obszary w Twojej branży. Przeanalizuj również działania konkurencji i zobacz, jakie tematy i treści przynoszą im sukces.
 2. Definiowanie celów i personas: Określ cele, jakie chcesz osiągnąć za pomocą strategii pillar page. Zdefiniuj swoje persona, czyli idealnego klienta, aby zrozumieć ich potrzeby, wyzwania i pytania, na które chcieliby znaleźć odpowiedzi.
 3. Mapowanie treści: Stwórz mapę treści, która obejmuje istniejące treści, jakie już posiadasz na swojej stronie internetowej i jakie tematy są już poruszane. Zidentyfikuj luki w treści i obszary, które można rozbudować i pogłębić.
 4. Analiza słów kluczowych: Przeprowadź badanie słów kluczowych, aby znaleźć te, które są najważniejsze dla Twojego tematu filarowego. Skoncentruj się na słowach kluczowych o wysokim wolumenie wyszukiwań, ale też na tych, które są konkurencyjne i mogą przynieść wartościowy ruch na Twoją stronę.
 5. Wybór tematu filarowego: Na podstawie analizy rynku, potrzeb personas, mapy treści i słów kluczowych, dokonaj wyboru tematu filarowego. Wybierz szeroki temat, który ma znaczenie dla Twojej marki i jest istotny dla Twojej grupy docelowej.
 6. Planowanie struktury i podstron: Zaprojektuj strukturę swojej filarowej strony i podstron, które będą z nią powiązane. Upewnij się, że struktura jest logiczna, łatwa do nawigacji i umożliwia rozbudowę treści w przyszłości.
 7. Tworzenie i optymalizacja treści: Rozpocznij tworzenie filarowej strony, która stanowi centralny punkt dla wybranego tematu. Upewnij się, że treść jest wartościowa, wyczerpująca i dostarcza odpowiedzi na pytania personas. Optymalizuj treść pod kątem słów kluczowych i SEO.
 8. Linkowanie wewnętrzne: Po utworzeniu filarowej strony, zadbaj o odpowiednie linkowanie wewnętrzne, aby łączyć ją z powiązanymi podstronami i treściami na Twojej stronie internetowej. To pomoże w zrozumieniu struktury treści przez wyszukiwarki i poprawi nawigację użytkowników.
 9. Monitorowanie, analiza i dostosowanie: Regularnie monitoruj wyniki, analizuj dane, takie jak ruch, czas spędzony na stronie, wskaźniki konwersji itp. Dostosuj swoje działania w oparciu o te informacje, aby poprawić efektywność swojej strategii pillar page.

Pamiętaj, że wybór tematu filarowego powinien być odpowiednio przemyślany i oparty na badaniach oraz analizie. Wymaga to również ciągłej aktualizacji i dostosowywania wraz z rozwojem Twojej marki i zmieniającymi się potrzebami grupy docelowej.

Przykład Filaru

Najlepszym sposobem na zrozumienie tego, jak zbudować Pillar Page jest przejście krok po kroku procesu wskazanego powyżej.

Lista słów kluczowych

Zajmijmy się tematem Audyt SEO. W pierwszym kroku zbieram frazy, które powiązane są z danym wyrażeniem. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule na temat analizy słów kluczowych.

Korzystając z różnych narzędzi do analizy słów kluczowych, przygotowujemy nieuporządkowaną listę tak jak na poniższym obrazku.

Lista słów kluczowych w strategii pillar pages
Lista słów kluczowych w strategii pillar pages

Warto pamiętać o różnego rodzaju wariacjach słów w naszej analizie. Mamy powiązane słowa kluczowe i pytania.

Powiązane słowa kluczowe
Powiązane słowa kluczowe

Nasza docelowa lista jest teraz rozbudowana o blisko powiązane słowa. Dodatkowo warto pamiętać o zbliżonych powiązaniach jak audyt UX, audyt SXO i innych.

Intencje słów kluczowych w Pillar Pages

Korzystając z różnych narzędzi lub z własnej, ludzkiej analizy dodajemy intencje do wybranych fraz.

Intencje słów kluczowych w Pillar Pages
Intencje słów kluczowych w Pillar Page

Dzięki intencjom mamy możliwość sortowania słów ze względu na ich bliskość do etapu “Zakup” w lejku sprzedażowym. W naszym przykładzie mamy dwa typy C – komercyjne i I – informacyjne. Pokrywają one nam dw etapy lejka Consideration i Purchase. Poniżej zobrazowałem wynik dla gałęzi “audyt sklepu internetowego”.

Słowa kluczowe w lejku Pillar Pages
Słowa kluczowe w lejku Pillar Pages

Zwróćcie uwagę na to, że dodałem nadrzędny filar, klaster tematyczny bardziej ogólny, czyli “SEO”.

Kategorie i Grupy w Pillar Page

Na tym etapie następuje najbardziej pracochłonna część projektu i każdego Audytu SEO jaki robimy.

Każdy główny filar musimy skategoryzować i pogrupować w spójne struktury, które zamienią się na konkretne treści, a co za tym idzie konkretne URL i powiązania między nimi. Poniżej przykład jednej gałęzi odchodzącej od słow SEO, przez Audyt SEO i Audyt Sklepu. Poniżej zebrałem tylko słowa kluczowe, które są reprezentatywne dla klastra tematycznego.

Kategorie i Grupy w Pillar Page
Kategorie i Grupy w Pillar Page

Drzewo Pillar Page

Na koniec ćwiczenie wykonujemy dla wszystkich gałęzi, jakie mają sens z perspektywy biznesowej. W efekcie otrzymujemy strukturę odwróconego drzewa lub korzenia rozwidlającego się pod ziemią.

Drzewo Pillar Page
Drzewo Pillar Page

Korzystając z doświadczenia, powiem, że wielu specjalistów SEO, nawet ekspertów nie rozumie tej struktury. Przyczyna tkwi w poziomie skomplikowania, jaka może przyjąć pełne drzewo w Pillar Pages. Ta struktura może się składać z setek, a nawet tysięcy rozgałęzień podobnych do tych z powyższego obrazka. Koszt czasowy na przygotowanie jest wysoki i w głównej mierze zależy od kompetencji w dziedzinie SEO, jak i znajomością analizowanego tematu.

Bez wiedzy merytorycznej i wiedzy SEO nie ma możliwości zbudowania struktury, która będzie miała sens i będzie promowana przez Google.

Dodatkowe benefity wynikające z zastosowania strategii Pillar Page

Korzyści wynikające z zastosowania filarów to m.in.

 • Zwiększone zaangażowanie dłuższy czas trwania sesji oraz lepsze sygnały dla Google. Dobrze zorganizowana treść jest przyjazna dla użytkowników, co zwiększa ich zaciekawienie. Strony filarowo-klastrowe są wzajemnie powiązane, co powoduje, że odwiedzający pozostają na stronie dłużej, zwiększając zaangażowanie i liczbę odsłon. Google może łatwo określić ich tematykę i uszeregować je, gdy treść jest zorganizowana według filarów tematycznych i klastrów.
 • Lepsze parametry dla wyszukiwarki Poprzez grupowanie stron internetowych w filary, treść jest o wiele łatwiejsza do analizy dla Google. Ulepszona organizacja oznacza, że Google będzie nagradzać treści wyższymi rankingami.
 • Lepszy dobór strony i treści przez Użytkowników. Lepsza organizacja treści oznacza lepsze odczucia użytkowników, a co za tym idzie, większa chęć na powrót i promowanie nas jako rzetelnego i ciekawego źródła informacji.
 1. Co to Jest Pillar Page?

  Pillar Page to strona zwarta tematycznie, tworząca wyczerpującą odpowiedź na kluczowe zapytanie o wysokiej ilości zapytań w wyszukiwarce. Strona filarowa jest połączona linkowaniem wewnętrznym z innymi stronami filarowymi przez linkowanie wewnętrzne. W domenie może być tylko jedna strona filarowa powiązana ze słowem kluczowym lub ich grupą.

 2. Co to jest klaster tematyczny?

  Klaster tematyczny to grupa stron filarowych powiązanych tematycznie. Jest bardzo trudno określić granice klastra tematycznego. Posługując się nomenklaturą matematyczną, klaster to zbiór wektorów (adres URL i przypisane do niego słowa kluczowe) Jeden wektor może być w kilku tematach.

 3. Co to jest strategia treści?

  Strategia treści to planowanie i tworzenie treści, która wzmacnia markę i wspiera cele biznesowe. Strategia treści polega na odpowiednim określeniu celu docelowego twojej firmy, ustaleniu grupy docelowej, a także przygotowaniu formatów treści, które są odpowiednie dla Twojej grupy odbiorców.

 4. Jak w prostych krokach stworzyć pillar page?

  ->-> Stworzenie skutecznej strony-filarowej wymaga odpowiedniego planowania. Oto kroki, które musisz wykonać:
  -> Określenie tematu: Zdecyduj, jakiego rodzaju informacje mają zostać przedstawione na stronie i jaki powinien być jej cel.
  -> Gromadzenie informacji: Sprawdź istniejące treści na swojej stronie internetowej, aby sprawdzić, czy nie ma już informacji o tym temacie. Jeśli tak, połącz te treści razem, aby uformować strukturę pillar page.
  -> Tworzenie struktury witryny: Utwórz listy głównych punktów w artykule lub zaplanuj linkowanie wewnętrzne na Twojej stronie internetowej.
  -> Dodawanie szczegółów: Przygotuj treści odpowiadające tematowi i dołącz je do strony podstawowej. Pamiętaj o utrzymaniu aktualności swoich treści

  Publikowanie Strony Słupa: Po dodaniu treści i skoordynowaniu wszystkich elementów publikuj stronę słupa zgodnie z planem marketingowym Twojej firmy.

Podsumowanie

18 lat doświadczeń przekonało mnie i mój zespół do korzystania z tej strategii. Pillar Page bardzo dobrze sprawdza się w wielu typach stron. Począwszy od sklepów, portali po strony wizytówki.

Artykuł uaktualniony 5 miesięcy

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

1 Comment

 1. Świetny artykuł 🙂 Im bardziej przemyślimy architekturę treści, tym mniejsze ryzyko kanibalizacji i większa szansa na wygenerowanie wartościowego ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *