Jak znaleźć skuteczną Agencję SEO

Jak znaleźć skuteczną Agencję SEO

Jak znaleźć skuteczną Agencję SEO

Oceń Nas post

Od czego zacząć wybór agencji SEO? Odpowiedź na to pytanie wydaje się relatywnie prosta. Tak jak w przypadku innych usług wykorzystamy prawdopodobnie dwa podstawowe źródła informacji. Znajomych oraz Google’a… . O ile jednak w przypadku znajomych odpowiedź związana będzie najczęściej z pewną dozą emocji i subiektywnych czynników, o tyle Google, opierając się na faktach wyrazi opinię w sposób ‘raczej’ neutralny.

No tak, ale przecież znajomym ufamy ale nie zawsze do końca, a Google zawiera manipulowane wyniki, “hate”, kontrolowane komentarze, itd. Owszem, ale skoro już poszukujemy agencji SEO, oznacza to, że warto przeanalizować najbardziej wiarygodne źródła. Jakie to są?

Wybór agencji SEO opierajmy się na faktach

Warto by nasze decyzje były oparte na faktach. Najwięcej faktów zawierają dane. W dobie ‘data-driven’ marketingu, to liczby budują fakty, a więc i opinie.

Czym więcej liczb i stojących za nimi realnych informacji, tym łatwiej dokonać wyboru. Tym większe prawdopodobieństwo, że podjęta decyzja będzie skutkować sukcesem w naszym biznesie.

Nie mamy jeszcze danych

Tak więc rozważając tryb i sposób wyboru dostawcy usług SEO, rozpocznijmy poszukiwania od Google’a i ukrytych w nim faktów. Proces zakończmy natomiast krótką listą potencjalnych usługodawców oraz dyskusją ze zorientowanymi w temacie znajomymi. W ten prosty sposób połączymy twarde liczby i ‘miękkie’ wrażenia płynące z czysto ludzkich odczuć. Odczuć, które powinniśmy w zasadzie wyeliminować, ale w czasie, gdy CX staje się jednym z najistotniejszych argumentów ‘za’ lub ‘przeciw’, mogą mieć kluczowe znaczenie dla decyzji o wyborze partnera SEO jak i innych usług typowo agencyjnych takich jak obsługa kampanii płatnych w Google czy Facebook.

Wybór agencji SEO Od czego zatem powinniśmy zacząć?

Rozsądnym wydaje się zdefiniowanie w pierwszym kroku parametrów, które powinna spełniać firma wspierająca naszą strategię SEO. Jakie to parametry? No cóż, w każdym przypadku mogą być nieco inne z uwagi choćby na:

  • specyfikę rynku
  • wielkość i zakres prowadzonego biznesu
  • wysokość dedykowanego na działania SEO budżetu
  • zespół specjalistów wspierających digital w naszej firmie
  • zdefiniowane cele SEO.

Przed rozpoczęciem poszukiwań musimy określić je w taki sposób, aby trafiły w istotę naszych oczekiwań. Postarajmy się zatem, aby każdy – kluczowy z punktu widzenia biznesu parametr został odpowiednio zdefiniowany i opisany. Najprostszą metodą będzie przypisanie mu punktu w skali od 1 do 10. Suma punktów powinna dać odpowiedź, który z dostawców SEO spełnia w sposób najpełniejszy nasze wymagania.

Ważne: Jeśli proces realizować będziemy samodzielnie, koniecznym jest (niestety) zaopatrzenie się w słownik wyrażeń SEO i zrozumienie podstawowych zagadnień z tego obszaru.

Poszukiwania Agencji SEO

Skoro tylko przygotujemy listę wymagań, czas ruszyć na poszukiwania.

Pierwszą i podstawową zasadą, którą musimy przyjąć już na początku ścieżki jest ta, aby nie ograniczać się jedynie do początku listy dostawców wyświetlanej przez Google (SERP). Postarajmy się więc przejść kilka kolejnych stron prezentowanych przez wyszukiwarkę i wczytać się na początek w zakres oferowanych przez poszczególne firmy usług.

Sprawdźmy przy okazji, czy przypadkiem w naszej okolicy nie ma agencji o ciekawym portfolio. Jeśli rozpoczynamy przygodę z SEO, warto rozważyć współpracę z dostawcą lokalnym, chociażby po to, aby móc spotykać się osobiście. To bardzo istotne, szczególnie w początkowym okresie współpracy, gdy rozmawiamy o naszych oczekiwaniach i jednocześnie staramy się zaobserwować, czy to co chcemy osiągnąć w SEO, jest w odpowiedni sposób rozumiane przez specjalistów. Poza tym, zdarza się, że lokalne agencje są w stanie dostarczyć najlepszy serwis, jeśli nasz biznes nie jest nastawiony na ekspansję globalną.

Poszukiwania agencji kolejne kroki

Każdorazowo prośmy o portfolio agencji SEO i starajmy się samodzielnie analizować przypadki realizowanych przez nią zleceń. Z portfolio (które powinna mieć każda wiarygodna agencja) wynikać będzie zarówno sposób jej działania, jak też obszar merytoryczny, który jest w stanie efektywnie obsłużyć. Specyfika firm z którymi współpracowała i problemy, jakie była w stanie rozwiązać. Budżet, jaki spożytkowała i efektywność SEO, jaką osiągnęła. Wreszcie, kanały komunikacji online/offline, gdzie jest w stanie efektywnie prowadzić projekty. Z kanałami komunikacji zaś wiąże się nieodmiennie model atrybucji, który agencja wykorzystuje. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ to właśnie model atrybucji wskazywać będzie efektywność poszczególnych kanałów pozyskiwania/retencji klientów. Właściwy model jest zatem nieodzowny. Więcej o modelach atrybucji przeczytasz tu

Wybór agencji SEO, byli klienci

Wartościowym wkładem w poszukiwania odpowiedniej agencji może być także kontakt z byłymi klientami oraz opinia przez nich wystawiona. Emocje? Tak, być może będą towarzyszyć rozmowie na temat działania agencji, nie mniej jednak to właśnie jej (byli) klienci prawdopodobnie dostarczą nam unikalnych wiadomości na interesujący nas temat. Nie pomijajmy także ewentualnych referencji, choć te z natury swej bywają głównie pozytywne.

Strategia SEO w Agencji

Agencja SEO powinna z założenia posiadać strategię działania dla różnych obszarów biznesowych, które potencjalnie wspiera. Poprośmy zatem o jej przedstawienie. Firma oferująca globalny serwis podejdzie do kwestii strategicznych nieco odmiennie niż ta, która operuje regionalnie, czy też tylko na rynku lokalnym.

Komunikacja

Postarajmy się także zaprosić wybrane agencje (naturalnie w miarę możliwości po kolei) na spotkanie, w trakcie którego opowiemy nieco o naszym biznesie i zorientujemy się, czy ich podejście ma szanse na budowę spodziewanego przez nas poziomu wsparcia. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż w przypadku, gdy nasz biznes posiada lokalny charakter, agencje działające na rodzimym podwórku poradzą sobie lepiej od regionalnych, czy też globalnych.

Starajmy się zatem ocenić, czy pomysł agencji na wsparcie obszaru, w którym funkcjonuje nasz biznes ma sens, czy też może jest podejściem szablonowym pozbawionym cech unikalności. Pamiętajmy, że niektóre agencje specjalizują się w konkretnych tematach, inne zaś obsługują wszystkie branże. Tak więc nawet lokalna agencja dobrze osadzona w miejscowej rzeczywistości, lecz specjalizująca się w zagadnieniach motoryzacyjnych może nie sprostać tematyce owoców, warzyw i zdrowemu odżywianiu.

Agencja SEO pomysły na Twoją kampanię.

Pozwólmy agencjom ubiegającym się o współpracę popisać się pomysłami na wsparcie naszego biznesu. To również ‘detal’, który przybliży nas do wskazania właściwego dostawcy usług. Jego podejście do przygotowania idei wsparcia znamionować będzie poziom orientacji zarówno w rynku, na którym działamy, jak i naszych realnych potrzeb. To również dobry moment, aby porozmawiać o krótkoterminowych działaniach, ale i długoplanowych celach. Agencja powinna być w stanie stworzyć w trakcie procesu selekcji wstępną ‘road-mapę’ obrazującą zarówno działania, ich powiązanie i zależności, ale również potencjalne efekty.

Dopasowanie Strategii SEO

Pamiętajmy, że to agencja powinna dostosować swoje działania do naszej strategii, a nie odwrotnie. Przynajmniej na początku. Z czasem, gdy efekty SEO staną się na tyle widoczne w budżecie, iż będzie miało to istotny wpływ na biznes, będziemy mogli optymalizować strategię w oparciu o sugestie agencji.  

W ramach realizowanych działań agencja z pewnością mierzy je i udostępnia raporty. Postarajmy się zatem ustalić, w jaki sposób raporty są przygotowywane i co dokładnie zawierają. Ustalmy, czy agencja jest w stanie dostarczyć statystyki, raporty oraz insight’y (sugestie, rekomendacje) według naszych potrzeb.

Pytaj o kwestie techniczne

Pytajmy również o sprawy podstawowe, takie jak schema.org. Tak, może wydawać się to nieco dziwne, ale ta kwestia jest czasem pomijana przez specjalistów. Jest to jeden z elementów optymalizacyjnych SEO. Jeśli przeznaczymy nieco czasu na wejście nieco głębiej w zagadnienia SEO, zorientujemy się szybko, że ta wiedza nam się przyda. Zapytaj o narzędzia jakich używa agencja. Gama używanych w pracy narzędzi takich jak SEM Rush, Ahrefs, Moz, może nam dać całkiem ciekawą wiedzę na temat strategii i sposobu działania agencji. To jest oczywiście część dla chętnych.

Zmiany algorytmu

Zweryfikujmy, w jaki sposób agencja przystosowuje się do częstych zmian w działaniu algorytmów wyszukiwarek, oraz w jaki sposób odpowiada na trendy w technologii? Idealnym przykładem może tu być przedstawienie przez agencję pomysłu na obsłużenie obszaru wyszukiwania głosowego. Rynek dąży właśnie w tym kierunku. Rozwiązania typu Alexa, czy też Siri są coraz bardziej popularne. Warto uzyskać pewność, że wybrana przez nas agencja SEO, dobrze się będzie poruszać i w tym temacie.

Strona Mobilna

Kolejnym, bardzo ważnym aspektem działania agencji jest sfera określona przez Google, jako ‘mobile first’. Pytanie, w jaki sposób radzi sobie agencja z planowaniem i optymalizacją aktywności skoncentrowanych na urządzeniach mobilnych. Niezależnie bowiem od naszej strony doskonale widocznej z poziomu desktopu, preferencje Google’a, co do urządzeń mobilnych są jednoznaczne. One również dyktują kierunek i sposób działania agencji SEO.      

Koncepcja ‘mobile first’ pociąga za sobą także szczególne wymagania wobec treści. Dowiedzmy się zatem, jak wygląda proces produkcji i dystrybucji treści. Przede wszystkim, czy agencja jest w stanie wyprodukować różne rodzaje treści, czy też ta część działań spoczywać będzie na nas. Jeśli to my mamy dostarczyć materiały, w jaki sposób wyglądał będzie proces ich definiowania, optymalizacji i walidacji?

SEO to nie wszystko

Jak wygląda z punktu widzenia agencji zintegrowanie działań SEO w poszczególnych kanałach oraz z innymi aktywnościami marketingowymi?

Czy w koncepcji agencji znajduje się również produkcja ‘landing page’y’ oraz czy zarządzać będzie blogiem/blogami firmy? Jeśli tak, to jak wygląda jej propozycja na integrację publikacji z działaniami biznesowymi firmy czy działaniami w Social Media?

Jednym z detali, na które warto zwrócić uwagę w rozmowie z potencjalnym dostawcą usług SEO jest doświadczenie z ‘Google My Business’ (GMB). To proste rozwiązanie może mieć wpływ na pozycjonowanie firmy w wyszukiwarce. Podobnie zagadnienie linkowania (również ‘backlinków’).  

Regulamin wyszukiwarki

Zdecydowanie istotnym elementem w budowaniu naszego procesu decyzyjnego jest ustalenie, czy i w jaki sposób agencja przestrzega standardów rekomendowanych przez poszczególne wyszukiwarki. Pamiętać bowiem musimy, że kary nakładane przez Google na firmy ignorujące ustalone normy mogą być bardzo dotkliwe dla biznesu. Tak więc wybór bardzo ‘kreatywnej’ i dynamicznej agencji SEO, może nie okazać się wcale najlepszym pomysłem.

Co może być gratis?

Nieodmiennie ważnym aspektem wyboru agencji jest wiedza, które z usług mogą być zaoferowane gratis. Wbrew pozorom nie jest to niczym nadzwyczajnym, szczególnie w sytuacji, gdy agencja ubiega się o kontrakt z danym klientem. Podstawową usługą dostarczaną bez dodatkowych opłat jest analiza lub audyt SEO. Dzięki nim możemy w trakcie procesu wyboru dostawcy usług zorientować się, która z agencji jest w stanie zagwarantować odpowiednią jakość swoich usług. Analizę, czy też audyt możemy potraktować po prostu, jako swego rodzaju benchmark i na ich podstawie przygotować porównanie.

Podsumowanie

Wybór agencji SEO nie jest oczywistą sprawą. W trakcie procesu możemy natknąć się na kilka pułapek. Jeśli nie jesteście pewni, że tego wyboru dokonaliście prawidłowo zawsze możecie poprosić nie zależnego doradcę.

Artykuł uaktualniony 2 lata

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

2 Comments

  1. Aleksy pisze:

    Bardzo przydatny wpis! Jestem właśnie na etapie poszukiwania odpowiedniej agencji, która zajmuje się działaniami w dziedzinie SEO i SEM. Trafiłem nawet na ofertę firmy SEOWebsite i zastanawiam się nad skorzystaniem z ich usług. Może ktoś kiedyś z nimi już współpracował?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *