EEAT SEO

EEAT SEO

5/5 - (2 ocen)

EEAT, czyli Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness

EEAT, czyli Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness, to kluczowe elementy oceny jakości treści przez Google, mające na celu promowanie wiarygodnych i wartościowych informacji w wynikach wyszukiwania. Definicja EEAT wskazuje na cztery główne filary, na których Google opiera ocenę treści: ekspertyzę (Expertise) autora w danej dziedzinie, jego doświadczenie (Experience), autorytet (Authoritativeness) oraz wiarygodność (Trustworthiness) przedstawianych informacji.

Wprowadzenie EEAT przez Google stanowiło odpowiedź na rosnącą potrzebę filtrowania treści niskiej jakości i promowania tych, które oferują rzetelną wiedzę i są tworzone przez uznanych w swojej dziedzinie ekspertów. Ewolucja kryteriów Google w kierunku EEAT rozpoczęła się od aktualizacji algorytmu Panda w 2011 roku, skupiającej się na jakości treści, przez Hummingbird w 2013, aż po bardziej złożone algorytmy, takie jak BERT z 2019 roku, które jeszcze bardziej udoskonaliły zdolność Google do zrozumienia i oceny treści pod kątem jej użyteczności dla użytkownika.

W kontekście SEO, zrozumienie i stosowanie zasad EEAT stało się niezbędne dla osiągnięcia wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania, co wymaga od twórców treści nie tylko głębokiej wiedzy w swojej dziedzinie, ale także umiejętności budowania autorytetu i zaufania wśród czytelników.

EEAT, czyli Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness
EEAT, czyli Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness

Eksperckość (Expertise)

Eksperckość w kontekście EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness) odnosi się do głębokiej wiedzy i umiejętności autora w danej dziedzinie, co jest kluczowe dla tworzenia treści wysokiej jakości w oczach algorytmów Google.

Aby treści były postrzegane jako wykazujące eksperckość, autorzy powinni koncentrować się na dostarczaniu dokładnych, szczegółowych i użytecznych informacji, które odzwierciedlają ich specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Przykłady takich treści mogą obejmować szczegółowe poradniki, badania przypadków, analizy branżowe lub artykuły oparte na oryginalnych badaniach.

Aby podnieść poziom eksperckości strony i jej autorów, ważne jest regularne publikowanie treści zgodnych z najnowszą wiedzą w danej dziedzinie, angażowanie się w ciągłe kształcenie i rozwój zawodowy, a także budowanie widoczności poprzez uczestnictwo w branżowych dyskusjach, konferencjach i innych formach wymiany wiedzy.

Uwierzytelnianie autorstwa poprzez wyraźne wskazanie kwalifikacji, doświadczenia i osiągnięć autora może również przyczynić się do zwiększenia postrzeganej eksperckości treści. W kontekście SEO, wykazywanie eksperckości nie tylko poprawia jakość treści w oczach Google, ale także buduje zaufanie i lojalność wśród czytelników, co jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu online.

Przykład jak można podnieść poziom eksperckości na podstawie przykładów naszych Klientów

Klient: ekspert w zakresie dostarczania wiedzy poprzez kursy programowania.

Problem: mała lub wręcz zerowa świadomość wśród potencjalnych klientów, na temat super jakości prowadzonych kursy programowania. Obecne sprzedażowe Webinary nie spełniają swojej roli. Bardzo niski poziom zamykania zapisu na webinar na zakupiony kurs.

Zalecenia: wypromowanie, w każdym z cyklów szkoleń jednego lidera, eksperta i zmiana komunikacji ze sprzedażowej na informacyjną, prezentującą zajawkę przyszłych szkoleń.

Realizacja: wybrano przedstawicieli z każdego cyklu, przygotowano szkolenia z umiejętności prowadzenia webinarów, obudowano liderów treściami blogowymi zarówno na stronie klienta jak i na stronach zewnętrznych. Wzmocnienie ich wizerunku przez treści eksperckie. Wykorzystano wizerunek ekspertów w kanałach płatnych wykorzystywanych do gromadzenia chętnych na próbne webinary. Wdrożono rabaty za polecanie kursów.

Efekt: Wzrost współczynnika konwersji o 128% w 3 miesiące, w połączeniu z innymi działaniami SEO to dodatkowe niepłatne konwersje z artykułów eksperckich i wzrost widoczności serwisu w tematyce kursów.

Przykąłd jak można podnieść poziom ekspeckości na podstawie przykłądów naszych Klientów

Doświadczenie (Experience) w kontekście EEAT

Doświadczenie w kontekście EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness) odgrywa kluczową rolę, ponieważ nie tylko demonstruje praktyczne zastosowanie wiedzy eksperckiej, ale także buduje zaufanie i wiarygodność w oczach użytkowników i algorytmów wyszukiwarek. Praktyczne doświadczenie autora lub organizacji stanowi dowód na to, że oferowane informacje są nie tylko teoretyczne, ale zostały zweryfikowane i zastosowane w realnych sytuacjach, co zwiększa ich wartość i relewancję.

Przedstawienie doświadczenia na stronie internetowej może przyjąć wiele form, w tym opisy zrealizowanych projektów, studia przypadków, recenzje klientów, portfolio, a także publikacje naukowe lub branżowe. Ważne jest, aby te elementy były łatwo dostępne i widoczne dla użytkowników, co można osiągnąć poprzez zintegrowane sekcje “O nas”, blogi, strony z case studies czy opisy usług. Prezentowanie konkretnych przykładów, w których zastosowano zdobytą wiedzę, może znacząco przyczynić się do zwiększenia postrzeganej wartości oferowanych treści.

Znaczenie unikalnych doświadczeń jest ogromne, ponieważ wyróżniają one stronę na tle konkurencji i mogą przyciągnąć uwagę zarówno użytkowników, jak i algorytmów wyszukiwarek. Unikalne doświadczenia, takie jak specjalistyczne projekty, innowacyjne rozwiązania czy udział w ważnych inicjatywach branżowych, pokazują, że strona jest liderem myśli w swojej dziedzinie. To z kolei może wpłynąć na odbiór treści przez użytkowników, którzy poszukują wiarygodnych źródeł informacji, oraz przez algorytmy wyszukiwarek, które preferują treści tworzone przez uznanych liderów w branży.

W efekcie, doświadczenie stanowi nieodłączną część EEAT, podkreślającą praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności. Jego odpowiednie przedstawienie na stronie internetowej nie tylko zwiększa zaufanie i wiarygodność, ale również wspiera wysokie pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania, przyciągając większą liczbę zainteresowanych użytkowników.

Autorytet (Authoritativeness)

Autorytet (Authoritativeness) w kontekście EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness) odnosi się do uznania i szacunku, jakim cieszy się strona internetowa lub jej twórcy w danej dziedzinie lub branży. W wyszukiwarkach, takich jak Google, autorytet strony ma kluczowe znaczenie dla rankingów, ponieważ algorytmy preferują treści pochodzące z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł. Budowanie autorytetu w internecie wymaga strategicznego podejścia i może obejmować różnorodne działania, takie jak publikowanie wysokiej jakości, wartościowych treści, które uzyskują uznanie wśród czytelników i ekspertów w branży, regularne aktualizacje informacji, aby odzwierciedlały najnowszą wiedzę i trendy, oraz aktywne uczestnictwo w społeczności branżowej przez blogi, fora i media społecznościowe.

Jednym z najważniejszych aspektów budowania autorytetu jest zdobywanie linków przychodzących (backlinks) od innych uznanych stron w branży. Linki te działają jak “głosy zaufania” w oczach algorytmów wyszukiwarek, zwiększając wiarygodność i autorytet danej strony. Ponadto, wzmianki o stronie lub jej twórcach w renomowanych źródłach internetowych, publikacjach branżowych i innych autorytatywnych miejscach mogą znacznie przyczynić się do wzrostu autorytetu. Warto również skupić się na budowaniu silnych profili w mediach społecznościowych i sieciach zawodowych, co może dodatkowo wzmacniać percepcję autorytetu.

Aby efektywnie budować autorytet strony i jej twórców, kluczowe jest długoterminowe i konsekwentne podejście do tworzenia treści, sieciowania i angażowania się w dialog z branżą. W ten sposób strony mogą nie tylko poprawić swoje pozycje w wynikach wyszukiwania, ale także zbudować trwałe relacje z odbiorcami, co jest nieocenione w długoterminowym rozwoju internetowej obecności.

Wiarygodność (Trustworthiness)

Wiarygodność (Trustworthiness) w kontekście EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness) odnosi się do poziomu zaufania, jakie użytkownicy mogą mieć do treści, strony internetowej oraz jej autorów. Jest to kluczowy czynnik, który wpływa na to, jak algorytmy Google oceniają i rangują strony w wynikach wyszukiwania. Wiarygodność jest tak ważna, ponieważ użytkownicy internetu szukają rzetelnych źródeł informacji, które mogą bezpiecznie wykorzystać do podejmowania decyzji, edukacji czy rozrywki. Strony, które są postrzegane jako bardziej wiarygodne, mają większą szansę na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na większy ruch i lepsze zaangażowanie użytkowników.

Jednym ze sposobów na zwiększenie wiarygodności strony jest zapewnienie bezpiecznego połączenia przez użycie protokołu HTTPS, co nie tylko chroni dane użytkowników, ale także sygnalizuje wyszukiwarkom, że strona jest bezpieczna. Implementacja przejrzystej polityki prywatności, która informuje użytkowników, jak ich dane są zbierane, używane i chronione, również znacząco wpływa na postrzeganą wiarygodność. Ponadto upewnienie się, że strona jest łatwa w nawigacji, szybka i dostępna dla użytkowników z różnymi potrzebami, również buduje zaufanie.

Znaczenie recenzji, certyfikatów i rekomendacji w budowaniu zaufania jest nie do przecenienia. Pozytywne recenzje od rzeczywistych użytkowników mogą znacząco wpłynąć na decyzje innych osób odwiedzających stronę. Certyfikaty bezpieczeństwa, akredytacje branżowe i nagrody działają jako zewnętrzne potwierdzenie wiarygodności i ekspertyzy strony oraz jej twórców. Rekomendacje od znanych i szanowanych źródeł w branży mogą dodatkowo wzmocnić zaufanie i postrzeganą wartość strony.

W rezultacie budowanie wiarygodności jest procesem wymagającym ciągłego zaangażowania w najlepsze praktyki bezpieczeństwa, transparentności i komunikacji z użytkownikami. To długoterminowe podejście do budowania zaufania nie tylko poprawia widoczność w wynikach wyszukiwania, ale także przyczynia się do budowania lojalnej społeczności wokół strony lub marki.

Przykłady jak stosować w praktyce EEAT

Zastosowanie EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness) w praktyce wymaga świadomego podejścia do tworzenia i optymalizacji treści oraz zarządzania stroną internetową, aby spełniała ona wysokie standardy Google w zakresie jakości i wiarygodności. Dobre praktyki obejmują regularne publikowanie wysokiej jakości, dogłębnych treści, które demonstrują ekspertyzę autora, jego doświadczenie i autorytet w danej dziedzinie. Przykładami mogą być szczegółowe poradniki, analizy branżowe, badania przypadków oraz artykuły oparte na oryginalnych badaniach, które dostarczają wartości dodanej użytkownikom.

Case studies pokazują, że strony, które skoncentrowały się na budowaniu silnej tożsamości online poprzez publikację autorytatywnych treści i zdobywanie linków zwrotnych z renomowanych źródeł, zauważyły znaczną poprawę w rankingach wyszukiwania oraz zwiększenie zaangażowania użytkowników. Efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania treści i budowania społeczności wokół marki również przyczynia się do wzrostu autorytetu i wiarygodności.

Narzędzia i techniki analizy EEAT strony internetowej mogą obejmować użycie narzędzi SEO, takich jak Google Search Console, Ahrefs, czy SEMrush, które pomagają monitorować widoczność strony w wyszukiwarkach, analizować profil linków zwrotnych oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji. Audyty SEO są również cenną techniką, pozwalającą na szczegółową analizę strony pod kątem technicznym, treściowym i użytkowym, co może ujawnić, jak dobrze strona radzi sobie z zasadami EEAT. Dodatkowo, analiza konkurencji może dostarczyć wglądu w to, jak inne strony w branży budują swoją eksperckość, autorytet i wiarygodność, co może służyć jako inspiracja do wdrożenia podobnych strategii.

W praktyce, kluczem do skutecznego zastosowania EEAT jest ciągła ewaluacja i dostosowywanie strategii treściowej oraz SEO, aby nie tylko odpowiadały one aktualnym wytycznym Google, ale także zaspokajały potrzeby i oczekiwania użytkowników. Budowanie i utrzymanie wysokiego poziomu eksperckości, autorytetu i wiarygodności wymaga czasu, jednak jest to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści w postaci lepszego rankingowania, większego ruchu na stronie i budowania lojalnej bazy użytkowników.

Studium przypadków EEAT w naszych projektach

Studium przypadków EEAT w naszych projektach Klient: Otovo.pl Branża: OZE

Klient: Otovo.pl Branża: OZE

otovo logo

Dla klienta OZE otovo.pl norweskiej firmy z Grupy Otovo przygotowalismy strategię SEO w której kluczowym skłądnikiem było zastosowanie rekomendacji wynikających z założeń EEAT.

Dzięki przygotowaniu i wdrożeniu strategii, klient badzo szybko znalazł się wśród starszych serwisów o ustabilizownym autorytecie.

Na stronie można znaleźć kilku autorów, faktycznie reprezentujących organizację. Każda z tych osób jest realną osobą o udokumentowanym doświadczeniu w branży.

EEAT a aktualizacje algorytmów Google

Najnowsze aktualizacje algorytmu Google mają znaczący wpływ na EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness), ponieważ algorytmy te coraz bardziej skupiają się na jakości, wiarygodności i użyteczności treści dla użytkowników. Google systematycznie udoskonala swoje mechanizmy oceny stron, aby promować te, które najlepiej odpowiadają na potrzeby użytkowników, oferując wartościowe, dokładne i rzetelne informacje.

W rezultacie, strony, które wykazują wysoki poziom eksperckości, autorytetu i wiarygodności, są lepiej oceniane przez Google i mogą osiągać wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Aktualizacje takie jak BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), które wprowadzają zaawansowane techniki przetwarzania języka naturalnego, pozwalają Google lepiej zrozumieć kontekst zapytań użytkowników oraz treść stron, co bezpośrednio przekłada się na bardziej trafne i użyteczne wyniki wyszukiwania.

Śledzenie zmian w algorytmach Google jest kluczowe dla strategii SEO, ponieważ pozwala to na szybkie dostosowanie taktyk i metod pracy do nowych wytycznych, co jest niezbędne do utrzymania lub poprawy widoczności w wyszukiwarce. Zrozumienie, jakie aspekty treści są aktualnie promowane przez Google, umożliwia twórcom i właścicielom stron skoncentrowanie się na optymalizacji tych elementów, które najbardziej wpływają na ranking.

Dla przykładu, jeśli najnowsza aktualizacja algorytmu zwiększa wagę autorytetu i wiarygodności dla pewnych typów zapytań (np. związanych ze zdrowiem lub finansami), strony oferujące treści w tych dziedzinach powinny szczególnie zadbać o wykazanie swojej eksperckości i budowanie zaufania poprzez odpowiednie certyfikaty, recenzje czy linki z autorytatywnych źródeł.

Ponadto, śledzenie zmian w algorytmach i dostosowywanie do nich strategii SEO pozwala na uniknięcie potencjalnych spadków w rankingach spowodowanych niezgodnością z nowymi wytycznymi. Regularna analiza i aktualizacja treści na stronie, dbałość o jej jakość i użyteczność, a także budowanie silnego profilu linków zwrotnych są działaniami, które wspierają EEAT i pomagają w utrzymaniu konkurencyjności w dynamicznie zmieniającym się środowisku SEO. W ten sposób, zrozumienie i adaptacja do aktualizacji algorytmów Google staje się nieodłącznym elementem skutecznej strategii SEO, która pozwala na osiągnięcie długoterminowego sukcesu w widoczności online.

Implementacja i utrzymanie wysokiego poziomu EEAT

Implementacja i utrzymanie wysokiego poziomu EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness) wiąże się z szeregiem wyzwań, które mogą być trudne do pokonania dla właścicieli stron i twórców treści. Jednym z głównych problemów jest ciągła potrzeba udowadniania eksperckości i autorytetu w danej dziedzinie, co wymaga nie tylko głębokiej wiedzy i doświadczenia, ale także regularnego dostarczania wartościowych i aktualnych treści. Dla wielu stron, zwłaszcza nowych lub mniejszych, zbudowanie i utrzymanie wiarygodności może być trudne w obliczu silnej konkurencji i szybko zmieniających się trendów w branży.

Dodatkowo, zdobycie linków zwrotnych z autorytatywnych źródeł, co jest kluczowym elementem budowania autorytetu, często wymaga czasu i strategicznych działań networkingowych. Innym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności użytkowników, co ma bezpośredni wpływ na postrzeganą wiarygodność strony. Wymaga to inwestycji w odpowiednie technologie i praktyki, takie jak szyfrowanie SSL, które mogą być kosztowne dla mniejszych podmiotów.

Pokonywanie tych wyzwań wymaga kompleksowego podejścia. Po pierwsze, budowanie eksperckości i autorytetu powinno opierać się na stworzeniu solidnej strategii treści, która koncentruje się na jakości, a nie tylko na ilości. Regularne publikowanie dogłębnych, dobrze zbadanych artykułów, które adresują specyficzne potrzeby i pytania użytkowników, może pomóc w budowaniu zarówno eksperckości, jak i autorytetu. Ponadto, aktywne uczestnictwo w społeczności branżowej, np. poprzez media społecznościowe, blogi branżowe czy udział w konferencjach, może pomóc w zdobywaniu cennych linków zwrotnych i budowaniu sieci kontaktów, która zwiększy widoczność i postrzeganą autorytetność.

Z kolei zapewnienie bezpieczeństwa strony i ochrony danych użytkowników wymaga utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa i ciągłej aktualizacji oprogramowania. Dla stron skupiających się na wiarygodności, transparentność wobec użytkowników, np. poprzez jasne polityki prywatności i łatwy dostęp do informacji o autorach i ich kwalifikacjach, jest kluczowa.

Wreszcie, monitorowanie zmian w algorytmach Google i dostosowywanie strategii SEO do aktualnych wytycznych może pomóc w utrzymaniu i poprawie rankingów w wynikach wyszukiwania. Utrzymanie wysokiego poziomu EEAT wymaga zatem ciągłego zaangażowania, adaptacji do zmieniającego się środowiska cyfrowego i inwestycji w jakość treści oraz bezpieczeństwo strony.

FAQ

 1. Czym jest EEAT?

  EEAT oznacza Ekspertyzę (Expertise), Doświadczenie (Experience), Autorytet (Authoritativeness) i Wiarygodność (Trustworthiness). Jest to zestaw kryteriów używany przez Google do oceny jakości i wiarygodności treści w internecie, wpływając na ranking stron w wynikach wyszukiwania.

 2. Jak EEAT wpływa na SEO?

  EEAT bezpośrednio wpływa na SEO, ponieważ strony, które wykazują wysoki poziom eksperckości, autorytetu i wiarygodności, są lepiej oceniane przez algorytmy Google. Oznacza to, że strony z wysokim EEAT mają większe szanse na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

 3. Jak mogę poprawić EEAT mojej strony?

  Aby poprawić EEAT swojej strony, skoncentruj się na publikowaniu wysokiej jakości, rzetelnych treści, które demonstrują Twoją wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Buduj swoją reputację poprzez linki z autorytatywnych źródeł, certyfikaty i pozytywne recenzje.

 4. Czy EEAT jest ważne dla każdego rodzaju strony?

  Tak, EEAT jest ważne dla każdego rodzaju strony, ale jego znaczenie może być szczególnie wysokie dla stron oferujących treści medyczne, finansowe, prawne i inne, które mają duży wpływ na dobrobyt użytkowników (tzw. treści YMYL – Your Money or Your Life).

 5. Jak Google ocenia EEAT strony?

  Google używa kombinacji algorytmów i ocen ludzkich (przez evaluatorów jakości wyszukiwania), aby ocenić EEAT strony. Obejmuje to analizę treści strony, jej struktury, linków przychodzących oraz informacji o autorach i ich kwalifikacjach.

 6. Czy istnieją narzędzia do mierzenia EEAT?

  Nie ma bezpośrednich narzędzi do mierzenia EEAT, ponieważ jest to złożony zestaw kryteriów ocenianych przez Google. Jednak narzędzia SEO, takie jak Google Search Console, Ahrefs czy SEMrush, mogą pomóc zrozumieć czynniki, które wpływają na ranking i wskazać obszary do poprawy.

 7. Jak szybko mogę zobaczyć poprawę w rankingach po zastosowaniu się do EEAT?

  Poprawa rankingów dzięki zastosowaniu się do zasad EEAT może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od konkurencyjności branży, aktualnego stanu strony i intensywności wprowadzanych zmian. Ważne jest ciągłe monitorowanie i dostosowywanie strategii SEO.

Źródła

 1. Search Engine Journal (SEJ): SEJ jest uznawanym źródłem wiedzy na temat SEO i marketingu cyfrowego, oferującym dogłębne analizy i porady od ekspertów branżowych.
 2. Moz Blog: Moz jest jedną z czołowych platform SEO, która regularnie publikuje artykuły na temat optymalizacji wyszukiwarek, w tym zagadnienia EEAT.
 3. Search Engine Land: To kolejne czołowe źródło informacji o SEO i SEM, które dostarcza aktualności, analizy i porady dotyczące najnowszych trendów i najlepszych praktyk w branży.

Artykuł uaktualniony 3 miesiące

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *