Marketing Automation. Wprowadzenie.

marketing automation wprowadzenie
Oceń Nas post

Marketing Automation – definicja(?)

Pojęcie marketing automation (MA) używane jest od dłuższego czasu dla określenia działań w zakresie automatyzacji procesów komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami, zmierzającymi do konwersji i maksymalizacji LTV. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby dla istniejącego customer journey zdefiniować takie działania, które w efektywny sposób prowadzić będą do finalnej konwersji.

To nie definicja naturalnie, lecz swobodna próba potraktowania bardzo szerokiego spektrum aktywności, jakie proponuje MA.

Z jednej strony mamy, bowiem podstawowe serwisy oparte o skrypty i mechanizmy wysyłki e-maili, z drugiej natomiast zaawansowane narzędzia dostarczające szerokiego portfolio funkcjonalności bazujących na sztucznej inteligencji oraz scoring’owych modeli predykcyjnych.

Standardem stały się platformy umożliwiające tworzenie zaawansowanych scenariuszy biznesowych automatyzujących cały proces interakcji z użytkownikiem / klientem od momentu pierwszego kontaktu, poprzez proces pozyskiwania, edukacji, konwersji, aż do kolejnych sprzedaży i aktywizacji.

Marketing Automation – 5 obszarów aktywności

Jakie zatem obszary nasz zestaw marketing automation powinien obejmować? Zależy to oczywiście od firmy, rynku i pomysłu na prowadzenie biznesu. Do podstawowych zaliczyłbym jednak:

Budowanie bazy danych potencjalnych klientów – każda wywołana kampanią w mediach możliwość pozyskania zainteresowania konsumentów, powinna mieć zdefiniowany, jako podstawę scenariusz kolejnych interakcji. Skoro już ktoś zadał sobie trud kliknięcia w display lub pop-up, przeczytania web notyfikacji, bądź jeszcze lepiej pozostawienia danych kontaktowych, musimy (najlepiej w czasie rzeczywistym) przetworzyć informację oraz dostarczyć wymagany kontent.

Stymulowanie potencjalnego klienta – statystycznie około 20% użytkowników naszego serwisu gotowych jest do finalizacji procesu zakupowego w trakcie pierwszej wizyty na stronie. Mało to, czy może w sam raz? Zależy od skali i naszych możliwości dostarczenia produktu / serwisu. Pytanie, które bym zadał dotyczy raczej sposobu, jaki należałoby zastosować, aby potencjalni klienci trafiający na naszą stronę z przekonaniem, iż chcą dokonać transakcji właśnie na tym portalu stanowili, co najmniej 40% ogółu.

Utrzymanie klienta i rozwijanie relacji – pamiętajmy, że newsletter, który wysyłamy raz w miesiącu do wszystkich klientów to nieco za mało. Poprzez rozwijanie relacji powinniśmy rozumieć bieżącą interakcję z klientami we wszystkich kanałach oraz ciągłe monitorowanie ich zachowań. Pozyskiwane w ten sposób informacje (zwrotne) są znakomitym materiałem dla kampanii cross i up-selling.

Współpraca z Działem Sprzedaży (DS)  – definicja wspólnych procesów i mierników – krytyczna wręcz kwestia, jeśli część procesu konwersji realizowana jest przez kolegów z DS. Dopracowanie wszystkich elementów współdziałania na ścieżce klienta, szczególnie zaś dotyczących scoringu lead’ów powoli na optymalizację współdziałania.

Segmentacja, targetowanie oraz profilowanie – procesy, których zdefiniowanie jest absolutnie konieczne dla właściwego działania marketing automation. Efektywność przygotowanych scenariuszy opiera się z jednej strony na ich logice, z drugiej natomiast na właściwie wyselekcjonowanych w kontekście specyficznych kampanii grupach klientów.

5 obszarów, które należy wziąć pod uwagę rozważając koncepcję MA w biznesie i na których można się oprzeć projektując jej podstawowy kształt. Tworząc idee marketing automation w firmie musimy zazwyczaj ‘sprzedać’ ją nieco wyżej (chociażby po to, aby otrzymać finansowanie), a następnie nieco niżej, aby zrealizować jej założenia.

Chwila refleksji

Skoro jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, czym MA może być w naszej firmie, zastanówmy się również nad tym, czym być nie powinna.

Sexi nazwą dla działań e-mailing’owych. Dystrybucja wiadomości może być jednym z elementów MA, nie mniej jednak, aby tak się stało należy w logiczny sposób wpisać mailing’i w strukturę scenariuszy. Same mailingi, bez odpowiedniej logiki interakcji z potencjalnymi i obecnymi klientami pozostaną jedynie, co prawda relatywnie tanim, ale zdecydowanie mało efektywnym sposobem komunikacji.

Sposobem na wypchnięcie wszelakiego wyprodukowanego przez marketing spamu, który w naszym przekonaniu jest bezcennym podarunkiem dla wszystkich, których adres e-mail posiadamy. Zanim klikniemy przycisk ‘Wykonaj”, zastanówmy się dobrze, jak sprofilowane są grupy odbiorców oraz jaki kontent i którymi kanałami komunikacji chcielibyśmy go przesłać. Przeanalizujmy, czy aby na pewno nasz doskonały newsletter i kusząca oferta powinny trafić po raz kolejny w tym miesiącu do tej samej grupy odbiorców.

‘Zabawką’ wyłącznie dla marketingowców. Bezsprzecznie pierwotna koncepcja marketing automation zakładała podporządkowanie rozwiązania działom marketingu. Wydaje się, że tak też jest nadal, przy czym profity z działań MA czerpią również sprzedaż, obsługa klienta, telemarketing oraz inne komórki organizacyjne w zależności od specyfiki danej firmy.

Doskonałym rozwiązaniem przynoszącym zyski bez wysiłku i zaangażowania marketingu. Gdyby tak było, MA stałby się szybko Świętym Graalem marketingu, eliminując wszystko, czego nie udało się przypadkiem włączyć w scenariusz komunikacji z konsumentami. Tymczasem, aby MA pokazał, co rzeczywiście potrafi, musimy przyłożyć wiele atencji budując nie tylko strukturę interakcji z różnymi grupami targetowymi, ale również dobry jakościowo kontent i właściwie dobrany przekaz.

Możemy zapewne pokusić się o przytoczenie innych przykładów, czym MA nie jest bądź też, czym być nie powinna. Aby jednak nie zanudzać negatywami, ograniczyłem się jedynie do powyższych czterech.

Podstawowe funkcjonalności

No dobrze, ale jakie funkcje powinno udostępniać narzędzie wspierające koncepcję marketing automation tak, aby wszystko razem miało sens? Odpowiedź padła już wyżej. Różne, w zależności od biznesu w ramach, którego MA będziemy wdrażać.

Zacznijmy jednak od ‘rzeczy’ najbardziej oczywistych:

 • Wysyłka e-maili do zdefiniowanych według specyficznych kryteriów grup targetowych.
 • Moduł zarządzania jakością oraz reputacją źródła pochodzenia komunikacji
 • Portfolio triggerów umożliwiających automatyczne wysyłanie wiadomości w przypadku spełnienia przez odbiorcę określonego warunku (np. poziom osiągniętego scoringu)
 • Możliwość tworzenia landing page’y
 • Możliwość przygotowania różnego rodzaju formularzy ułatwiających komunikację oraz pozyskiwanie klientów
 • Dynamiczny kontent – w zależności od realizowanego scenariusza charakter przekazu oraz zawartość wiadomości dostosowuje się kontekstowo do poszukiwanej przez użytkownika / klienta
 • Możliwość definiowania scoringu (w tym behawioralnego) oraz segmentacji
 • Integracja z social mediami dla realizacji kampanii oraz monitorowania zachowań klientów
 • Optymalizacja dla rozwiązań mobilnych
 • Wysyłka wiadomości sms

Pracując nad ideą marketing automation pamiętajmy, iż w przypadku biznesu z obszaru B2B mówimy głównie o pozyskiwaniu i zarządzaniu cyklem życiowym klienta. W odniesieniu do B2C dodać musimy również cross- i up-selling. Różnice te determinują charakter platformy MA, którą powinniśmy rozważać w kontekście potrzeb biznesowych.

Popularne narzędzia Marketing Automation

Większość narzędzi wspierających procesy automatyzacji marketingu jest integralną częścią większych systemów takich jak suity Oracle, IBM, Salesforce czy Hubspot. Na potrzeby tego artykułu użyję przykładów systemów zarówno z tej grupy, jaki i niezależnych dedykowanych automatyzacji procesów marketingowych narzędzi.

SalesManago

Pierwszym narzędziem, o jakim chciałbym napisać jest polskie narzędzie pochodzące z Krakowa Salesmanago. Jest to typowe narzędzie dedykowane działaniom automatyzacji. Występuje ono w wersji płatnej oraz ma możliwość darmowych testów przez miesiąc. Więcej szczegółów na temat cen znajdziesz na SalesManago cennik. Najważniejsze cechy narzędzia to:

 • Posiada wbudowany w system moduł CRM. Nie jest to bardzo rozbudowana platforma i raczej jest dedykowana sektorowi małych i średnich firm. Mimo prostoty nie jest ten moduł przejrzysty i intuicyjny. Nie mniej spełnia on swoje podstawowe funkcje takie jak dodawanie, edytowanie kontaktów, lejki sprzedażowe. Jest zintegrowane wszystko z pozostałymi funkcjami
 • Elementy wspierające interakcję z klientami takie jak Web Push, Pop-Up, Landing Pages, Chatbot, personalizowane bannery, formularze kontaktowe łatwo wygenerować i zarządzać. Nie mniej nie jest to wszystko , podobnie jak w przypadku CRM, oczywiste i przejrzyste.
 • Moduł do e-mailingu spełnia swoje funkcje. Maile automatyczne, planowane i ad hock tworzy się na podstawie szablonów, które niestety nie mogą konkurować z podobnymi narzędziami. Wygląd pozostawia wiele do życzenia. Z danych, jakie posiadam zdarzają się sytuacje, w których nasze maile nie dochodzą części odbiorców.
 • Dodatkowo mamy kilka ciekawych opcji w pakietach wyższych takich jak Reguły Automatyzacji i Workflowy Omnichannel,  Silnik Rekomendacji Omnichannel, Segmentacja Behawioralna i Transakcyjna, Dynamiczny Email Marketing 1-do-1,  Live Chat z Customer Intelligence, Mobile Marketing, Silnik Testów A/B/X,  Integracja Facebook Ads i Custom Audience, Dashboardy Analityczne, Machine Learning i Rekomendacje AI. Opcje te obejmują swym zakresem większość funkcji, które warto mieć w zaawansowanych procesach sprzedażowych.

W mojej ocenie jest to narzędzie gdzie największą zaletą jest relacja pomiędzy ilością dostępnych funkcjonalności do ceny. Wadą jest brak przejrzystego i prostego w obsłudze panelu.

iPresso

Ipresso jest kolejnym narzędziem wartym polecenia. Jest to platforma, która posiada wszystkie przydatne i często używane funkcjonalności. Wśród tych które warto wymienić są;

 • Scenariusze Marketing Automation są bardzo przyjazne zaimplementowane w prosty sposób możemy zbudować każdy wymyślony przez nas scenariusz. Metoda “Drug and drop’ umożliwia proste zarządzanie i modyfikowanie nowych i istniejących scenariuszy.
 • System analityczny, który pozwala mierzyć jakość i skuteczność prowadzonych kampanii. Mierzonych jest wiele mierników sukcesu takich jak między innymi konwersje, parametry bazy klientów, etapy lejków, i wiele innych. Jest możliwa integracja z Google Analytics.
 • Real time marketing, czyli nic innego jak testy a/b/x, spersonalizowane treści połączona z automatyzacją, pop-up, web push, mobile push.
 • Segmentacja i scoring pozyskanych leadów.
 • Integracje z systemami zewnętrznymi.
 • Email marketing z zaawansowanym systemem do analizy i zarzadzania bazami kontaktów.
 • Na koniec narzędzia do zbierania opinii oraz narzędzia to budowy lojalności.

Podsumowując jest to ciekawe rozwiązanie ma też opcję dla małych biznesów. Zamów demo

Źródła: marketo.com LinkedIn.

Artykuł uaktualniony 3 lata

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

10 Comments

 1. Michał Korba pisze:

  Fajny artykuł zwłaszcza sekcja, czym MA NIE powinien być, jeżeli chciałbyś poznać jak działa nasze rozwiązanie Marketing Automation czyli https://userengage.com/pl/ moglibyśmy umówić się na krótkie demo. Wybierz termin który Ci odpowiada https://calendly.com/michalkorba

 2. Michał Korba pisze:

  Fajny artykuł zwłaszcza sekcja, czym MA NIE powinien być, jeżeli chciałbyś poznać jak działa nasze rozwiązanie Marketing Automation czyli https://userengage.com/pl/ moglibyśmy umówić się na krótkie demo. Wybierz termin który Ci odpowiada https://calendly.com/michal

 3. Monika Jankowska pisze:

  A czy testowałeś już może Hubspot Marketing Hub, jestem go bardzo ciekawa. Do tej pory bardzo pomocy jest dla mnie CRM i zastanawiam się nad kolejnym krokiem nad automatyzacją. Czy możesz coś doradzić?

 4. Michał pisze:

  Tymczasem iPresso wypuściło wersję BASIC, którą można testować przez 30 dni zupełnie darmo i w nowych planach dopasowanych dla także dla mniejszych baz/firm. ipresso.pl/ceny 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *