Zagrożenia powiązane z AI

Zagrożenia powiązane z AI
4.4/5 - (12 ocen)

Czy – zagrożenia powiązane z AI są realne? “Era AI się rozpoczęła,” ogłosił Bill Gates w marcu, komentując demonstrację OpenAI, której sukcesy obejmowały zdanie egzaminu z biologii na poziomie AP oraz udzielenie przemyślanej i poruszającej odpowiedzi na pytanie, co zrobiłoby, gdyby było ojcem chorego dziecka.

Jakie są zagrożenia sztucznej inteligencji? Wady i zalety sztucznej inteligencji!

Równocześnie giganci technologiczni, takie jak Microsoft i Google, są zaangażowani w wyścig o rozwój technologii AI, integrację z ich istniejącymi ekosystemami i dominację na rynku. W lutym, CEO Microsoftu, Satya Nadella, wyzwał Sundara Pichai z Google do “wyjścia na taniec” na polu bitwy AI.

Dla firm jest to wyzwanie, aby nadążyć. Z jednej strony, AI obiecuje usprawnić przepływ pracy, zautomatyzować monotonne zadania i zwiększyć ogólną wydajność. Z drugiej strony, sfera AI jest dynamiczna, z nowymi narzędziami, które stale się pojawiają. Gdzie powinni postawić swoje stawki, aby pozostać na czele?

Elon Musk Zagrożenia powiązane z AI
Elon Musk

Teraz wielu ekspertów technologicznych cofa się. Liderzy takie jak współzałożyciel Apple, Steve Wozniak i Elon Musk z Tesli, wraz z 1300 innymi ekspertami branżowymi, profesorami i luminarzami AI, podpisali otwarte pismo wzywające do wstrzymania rozwoju AI na sześć miesięcy.

Równocześnie “ojciec chrzestny AI”, Geoffrey Hinton, zrezygnował z funkcji jednego z głównych badaczy AI w Google i napisał artykuł w New York Times ostrzegający przed technologią, którą pomógł stworzyć.

Nawet Sam Altman z ChatGPT dołączył do chóru głosów ostrzegających podczas przesłuchania w Kongresie.

Ale o co chodzi w tych ostrzeżeniach? Dlaczego eksperci technologiczni twierdzą, że AI może stanowić zagrożenie dla firm – a nawet dla ludzkości?

Oto bliższe spojrzenie na ich ostrzeżenia.

Niepewna odpowiedzialność – wady AI

Na początek jest bardzo biznesowy problem. Odpowiedzialność.

Podczas gdy AI rozwijają niesamowite zdolności, są dalekie od nieomylności. ChatGPT, na przykład, słynie z tego, że wymyślił naukowe odniesienia w artykule, który pomógł napisać.

W związku z tym pojawia się pytanie o odpowiedzialność. Jeżeli firma używa AI do wykonania zadania i podaje klientowi błędne informacje, kto jest odpowiedzialny za szkody? Firma? Dostawca AI?

Na razie nic z tego nie jest jasne. A tradycyjne ubezpieczenie biznesowe nie obejmuje odpowiedzialności związanej z AI.

Regulatorzy i ubezpieczyciele z trudem nadążają. Dopiero niedawno UE opracowała ramy regulacyjne dotyczące odpowiedzialności AI.

Kradzież danych na dużą skalę – wady sztucznej inteligencji

Inne zmartwienie wiąże się z nieautoryzowanym wykorzystaniem danych i zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Systemy AI często przechowują i przetwarzają duże ilości wrażliwych informacji, wiele z nich zbieranych w szarych strefach prawa.

To może czynić je atrakcyjnymi celami dla cyberataków.

“Wobec braku solidnych regulacji dotyczących prywatności (USA) lub adekwatnego, skutecznego egzekwowania istniejących przepisów (UE), firmy mają tendencję do zbierania jak największej ilości danych,” wyjaśniła Merve Hickok, Przewodnicząca i Dyrektor Badań w Centrum Polityki AI i Cyfrowej, w wywiadzie dla The Cyber Express.

“Systemy AI mają tendencję do łączenia wcześniej rozproszonych zestawów danych,” kontynuowała Hickok. “Oznacza to, że naruszenia danych mogą skutkować ujawnieniem bardziej szczegółowych danych i mogą powodować jeszcze poważniejsze szkody.”

Dezinformacja – Zagrożenia powiązane z AI

Kolejną kwestią jest to, że złoczyńcy wykorzystują AI do generowania dezinformacji. Nie tylko może to mieć poważne konsekwencje dla osób publicznych, szczególnie w nadchodzącym roku wyborczym. Może również bezpośrednio zaszkodzić firmom.

Czy celowe, czy przypadkowe, dezinformacje są już wszechobecne w sieci. AI prawdopodobnie zwiększy ich ilość i utrudni rozpoznanie.

Zdjęcia liderów biznesu generowane przez AI, dźwięk naśladujący głos polityka i sztuczni prezenterzy wiadomości ogłaszający wiarygodne wiadomości gospodarcze. Decyzje biznesowe wywołane takimi fałszywymi informacjami mogą mieć katastrofalne konsekwencje.

Zdemotywowani i mniej kreatywni członkowie zespołu – Zagrożenia powiązane z AI

Przedsiębiorcy również debatują, jak AI wpłynie na psychikę poszczególnych członków zespołu.

“Czy powinniśmy automatyzować wszystkie prace, w tym te satysfakcjonujące? Czy powinniśmy tworzyć nie-ludzkie umysły, które mogą ostatecznie nas przewyższyć liczebnie, przewyższyć nas pod względem inteligencji, zastąpić nas?” – pyta otwarte pismo.

Według Matta Cronina, Koordynatora ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Cyberprzestępczości w Departamencie Sprawiedliwości USA, odpowiedź jest jednoznaczne “Nie”. Taka skala zastąpienia miałaby katastrofalne skutki dla motywacji i kreatywności osób pracujących.

“Opanowanie dziedziny i głębokie zrozumienie tematu wymaga znaczącego czasu i wysiłku,” pisze w The Hill. “Po raz pierwszy w historii, całe pokolenie może ominąć ten proces i nadal rozwijać się w szkole i pracy. Jednak poleganie na generatywnym AI ma ukryty koszt. Nie uczysz się naprawdę – przynajmniej nie w sposób, który miałby dla ciebie realne korzyści.”

Ostatecznie, szerokie zastosowanie AI może obniżyć kompetencje członków zespołu, w tym umiejętności krytycznego myślenia.

Niestabilność ekonomiczna i polityczna – Zagrożenia powiązane z AI

Nie wiadomo, jakie przesunięcia ekonomiczne spowoduje szerokie przyjęcie AI, ale prawdopodobnie będą one duże i szybkie. W końcu niedawne szacunki Goldman Sachs przewidują, że dwie trzecie obecnych zawodów mogą zostać częściowo lub całkowicie zautomatyzowane, z niejasnymi skutkami dla poszczególnych firm.

Według bardziej pesymistycznych prognoz ekspertów, AI mogłoby również wywołać niestabilność polityczną. Mogłoby to obejmować manipulacje wyborcze aż po naprawdę apokaliptyczne scenariusze.

W felietonie w Time Magazine, teoretyk decyzji Eliezer Yudkowsky wezwał do ogólnego zatrzymania rozwoju AI. On i inni argumentują, że jesteśmy nieprzygotowani na potężne AI i że nieograniczony rozwój może prowadzić do katastrofy.

Sztuczna inteligencja zagrożenia dla ludzkości

Sztuczna inteligencja (AI) posiada ogromny potencjał, który może przynieść wiele korzyści dla ludzkości. Może ona znacząco przyspieszyć badania naukowe, zrewolucjonizować medycynę, zwiększyć efektywność przemysłu, a także poprawić komunikację i rozrywkę. Niemniej jednak, jak każda technologia, AI niesie ze sobą pewne ryzyko. Oto kilka potencjalnych zagrożeń, które AI może stanowić dla ludzkości:

 1. Bezpieczeństwo: AI, które staje się zbyt potężne i nie jest odpowiednio kontrolowane, może stanowić ryzyko. Przykładowo, AI w niewłaściwych rękach (np. grup terrorystycznych) może być wykorzystane do przeprowadzania ataków czy manipulowania ludźmi.
 2. Prywatność: Ze względu na zdolność AI do przetwarzania ogromnych ilości danych, istnieje ryzyko naruszenia prywatności. AI może być wykorzystywane do monitoringu osób, śledzenia ich online, a nawet do przewidywania i manipulowania ich zachowaniami.
 3. Zautomatyzowanie pracy: AI ma potencjał do automatyzacji wielu rodzajów pracy, co może prowadzić do utraty miejsc pracy na dużą skalę. To może mieć znaczące konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
 4. Brak odpowiedzialności: Jeśli AI popełnia błąd, może być trudne określenie odpowiedzialności. Czy winą obarczyć powinno się programistę, użytkownika, czy maszynę? Ta niejasność może prowadzić do problemów prawnych.
 5. Etyka: AI może przekraczać granice etyczne, szczególnie jeśli chodzi o kwestie takie jak sztuczne życie, samodzielność maszyn, czy manipulacja ludźmi.
 6. Problem kontroli: Istnieje teoretyczne ryzyko, że zaawansowana AI mogłaby “przejść poza kontrolę” i działać w sposób niezgodny z oczekiwaniami czy celami ludzi. To jest często określane jako “problem kontroli” i jest przedmiotem poważnych dyskusji wśród ekspertów w dziedzinie AI.

Wady sztucznej inteligencji

Sztuczna Inteligencja (AI) przynosi wiele korzyści, ale ma także swoje wady. Oto niektóre z nich:

 1. Koszt: Tworzenie i wdrażanie systemów AI może być kosztowne. Wymaga inwestycji w sprzęt, oprogramowanie oraz specjalistyczną wiedzę. Dodatkowo, utrzymanie i aktualizacja systemów AI również generuje koszty.
 2. Utrata miejsc pracy: Automatyzacja pracy poprzez AI może prowadzić do utraty miejsc pracy, szczególnie w sektorach takich jak produkcja, transport i obsługa klienta.
 3. Brak empatii: AI nie posiada ludzkich uczuć i emocji. W związku z tym może nie być w stanie zrozumieć subtelności języka, kontekstu społecznego, czy wyrafinowanych aspektów interakcji międzyludzkiej.
 4. Zależność od danych: AI jest tak dobry, jak dane, na których jest trenowany. Jeśli dane są niepełne, uprzedzone lub nieaktualne, to AI również może generować nieprawidłowe wyniki.
 5. Brak kreatywności: Mimo iż AI potrafi generować nowe pomysły na podstawie istniejących danych, nie jest zdolne do prawdziwej kreatywności, która wymaga oryginalnego myślenia i intuicji.
 6. Ryzyko prywatności: Ze względu na zdolność AI do przetwarzania ogromnych ilości danych, istnieje ryzyko naruszenia prywatności.
 7. Problem interpretowalności: Decyzje podejmowane przez skomplikowane modele AI, takie jak głębokie sieci neuronowe, mogą być trudne do zrozumienia, co jest nazywane “problemem czarnej skrzynki”.
 8. Ryzyko nadużycia: AI może być wykorzystane w nieodpowiedni sposób, np. do tworzenia fałszywych informacji (deepfakes), cyberataków, manipulowania opiniami publicznymi, a nawet do celów militarnych.
 9. Ryzyko błędów i przewidywalności: AI jest zależna od danych, na których się uczy, co oznacza, że błędy w danych wejściowych mogą prowadzić do błędnych wyników. Ponadto, AI może mieć trudności z radzeniem sobie w sytuacjach, które różnią się od tych, na których była trenowana.
 10. Problem Przejrzystości Decyzje podejmowane przez algorytmy AI mogą być trudne do zrozumienia dla ludzi, co utrudnia ich ocenę i kwestionowanie.
 11. Wpływ na Uprzedzenia: AI może utrwalać istniejące uprzedzenia i nierówności, ponieważ algorytmy często uczą się na podstawie istniejących danych, które mogą być stronnicze.
 12. Zarządzanie i Kontrola: Kontrola nad zaawansowanymi systemami AI oraz ich regulacja pozostaje skomplikowanym wyzwaniem.
 13. Ograniczenia w zrozumieniu kontekstu: AI często nie rozumie kontekstu ludzkiego zachowania i subtelności językowych, co może prowadzić do błędów w interpretacji i komunikacji.
 14. Wpływ na społeczeństwo: Szybka ewolucja AI może prowadzić do głębokich zmian społecznych, które nie zawsze są przewidywalne lub pozytywne.

FAQ

 1. Czy AI może być odpowiedzialne za błędne informacje?

  AI może generować błędne informacje, co rodzi pytania o odpowiedzialność. Obecnie brakuje jasnych wytycznych dotyczących tego, kto ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane błędami AI.

 2. Jak AI wpływa na bezpieczeństwo danych?

  AI może zwiększać ryzyko kradzieży danych i cyberataków, ponieważ często przechowuje i przetwarza duże ilości wrażliwych informacji.

 3. Czy AI może generować dezinformacje?

  Tak, AI może być wykorzystywane do generowania dezinformacji, co ma poważne konsekwencje dla osób publicznych i firm.

 4. Jak AI wpływa na pracowników?

  Szerokie zastosowanie AI może demotywować pracowników i obniżać ich kreatywność przez automatyzację pracy i zastępowanie ludzkich umiejętności.

 5. Jakie są ekonomiczne i polityczne skutki rozwoju AI?

  Rozwój AI może prowadzić do niestabilności ekonomicznej i politycznej, z niejasnymi skutkami dla poszczególnych firm i społeczeństwa.

Wniosek

Narzędzia AI mają ogromny potencjał do zwiększenia produktywności firm i podniesienia poziomu ich sukcesu.

Jednak kluczowe jest, aby być świadomym niebezpieczeństwa, jakie systemy AI stanowią, nie tylko według proroków zagłady i techno-sceptyków, ale według tych samych ludzi, którzy rozwijali te technologie.

Ta świadomość pomoże firmom unikać katastrofalnych skutków, a jednocześnie wykorzystywać możliwości AI.

Artykuł uaktualniony 1 miesiąc

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *