Grupy odbiorców GA4

odbiorcy

odbiorcy

4.7/5 - (7 ocen)

Zastanawiasz się jak podejść do budowania grup odbiorców w GA4? Ten artykuł jest dla Ciebie. Pomożemy Ci dostosować grypy odbiorców GA4 do Twojej strategi SEM. Grupy odbiorców GA4 to ciekawe zagadnienie zapraszam do lektury.

Tworzenie i zarządzanie grupami odbiorców w Google Analytics 4 (GA4) jest kluczowym elementem analizy danych i optymalizacji działań marketingowych. Użytkownicy mogą tworzyć grupy odbiorców na podstawie szerokiego zakresu kryteriów, takich jak demografia, zachowanie, źródła ruchu, a także niestandardowe zdarzenia i metryki. Proces ten zaczyna się od wyboru odpowiedniego typu grupy – predefiniowanej, szablonowej, sugerowanej lub niestandardowej – i dostosowania jej do specyficznych potrzeb biznesowych.

Następnie można modyfikować i dostosowywać te grupy, dodając lub usuwając kryteria, aby lepiej odpowiadały one celom analizy i marketingu. Przykładem może być utworzenie niestandardowej grupy odbiorców skupiającej się na użytkownikach, którzy odwiedzili określoną stronę, ale nie dokonali zakupu, co może pomóc w skuteczniejszym targetowaniu kampanii remarketingowych. Ważne jest regularne przeglądanie i aktualizowanie grup odbiorców, aby zapewnić ich ciągłą skuteczność i relewancję w zmieniającym się środowisku online.

Wykorzystanie grup odbiorców GA4 (GA4)

Wykorzystanie grup odbiorców w Google Analytics 4 (GA4) umożliwia głębsze zrozumienie zachowań i preferencji różnych segmentów użytkowników, co jest kluczowe w optymalizacji działań marketingowych. Poprzez analizę zachowań poszczególnych grup, takich jak nowi odwiedzający, powracający klienci, czy użytkownicy mobilni, można zidentyfikować unikalne wzorce i tendencje, które mogą wpłynąć na decyzje biznesowe.

Grupy te pozwalają na dokładniejsze targetowanie kampanii, personalizację komunikacji i lepsze zrozumienie ścieżek konwersji. Dzięki temu marketerzy mogą skuteczniej dostosowywać swoje strategie, aby zwiększać zaangażowanie, poprawiać wskaźniki konwersji i maksymalizować ROI.

Grupy odbiorców GA4 główne rodzaje

W Google Analytics 4 (GA4) istnieją cztery główne rodzaje grup docelowych (audience):

 1. Predefiniowane: GA4 oferuje dwa prekonfigurowane grupy docelowe gotowe do użytku: Wszyscy użytkownicy (All Users) i Nabywcy (Purchasers).
 2. Szablony: Szablony są częściowo skonfigurowane z zestawem wymiarów/metryk dla szerokich przypadków użycia, takich jak Demografia i Pozyskanie (Demographics and Acquisition). Wystarczy określić, jakie wartości należy uwzględnić.
 3. Sugerowane: Te grupy są w pełni skonfigurowane i adresują powszechne przypadki użycia, takie jak niedawno aktywni użytkownicy (Recently active users) i niekupujący (Non-purchasers). W ramach Sugerowanych grup docelowych wyróżniają się grupy Predykcyjne, które są oparte na Metrykach Predykcyjnych. Są one szczególnie przydatne w kampaniach remarketingowych i reaktywacyjnych.
 4. Niestandardowe: Jeśli żadna z predefiniowanych, szablonowych lub sugerowanych grup nie spełnia twoich potrzeb, możesz stworzyć własną grupę docelową od podstaw​​.

Każda z tych grup może okazać się przydatna dla Ciebie! Zastanów się dobrze jakie potrzeb biznesowe masz i w zależności od tych potrzeb zdefiniuj wybrane grupy.

Grupy odbiorców GA4 przykłady predefiniowanych grup docelowych (audience)

Google Analytics 4 (GA4) oferuje dwa predefiniowane grupy docelowe, które są gotowe do użycia:

 1. Wszyscy Użytkownicy (All Users): Ta grupa obejmuje każdego użytkownika, który odwiedził Twoją witrynę.
 2. Nabywcy (Purchasers): Ta grupa docelowa obejmuje użytkowników, którzy dokonali zakupu na Twojej stronie.

Są to podstawowe grupy docelowe dostarczane w GA4, które można wykorzystać do analizy ogólnej aktywności na stronie lub specyficznych działań zakupowych​​.

Grupy odbiorców GA4 przykłady predefiniowanych grup docelowych (audience)

W Google Analytics 4 (GA4) istnieją trzy szablony grup docelowych (audience), które są częściowo skonfigurowane i mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb użytkownika:

 1. Demografia (Demographics): Ten szablon pozwala na analizę różnych metryk demograficznych, takich jak wiek, płeć i lokalizacja użytkowników. Jest to przydatne do zrozumienia składu demograficznego Twojej publiczności i dostosowania komunikacji marketingowej. Warto jednak pamiętać, że dane demograficzne w Google Analytics mogą czasem być mylące. Na przykład, mogą pokazywać, że 45% Twoich odwiedzających to mężczyźni, a 55% kobiety, ale nie ujawniają bez dalszej eksploracji, jaka część Twojej publiczności może być „nieznana”. Zaleca się dokładne przeanalizowanie raportu demograficznego, aby dowiedzieć się, jak duża część Twojej publiczności jest „nieznana”​​.
 2. Technologia (Technology): Ten szablon dostarcza informacji na temat technologii używanych przez Twoich użytkowników. Możesz dowiedzieć się, jakie przeglądarki preferują Twoi użytkownicy, jaka jest ich rozdzielczość ekranu i inne szczegóły techniczne. Raport technologiczny w GA4 jest bardzo podobny do raportu technologicznego, który użytkownicy mogli widzieć w Universal Analytics. Informacje te można wykorzystać do rozwiązywania problemów z witryną internetową, na przykład do zapewnienia, że strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych, oraz do podejmowania ważnych decyzji marketingowych i dotyczących treści​. W ramach tego szablonu można wybrać „Podsumowanie” (Overview), aby zobaczyć kompleksowy przegląd systemu operacyjnego użytkownika, platformy i innych kluczowych elementów, lub wybrać „Szczegóły techniczne” (Tech details), aby zobaczyć podział według przeglądarki​​. Szczegóły techniczne obejmują takie informacje jak system operacyjny użytkownika, kategoria platformy/urządzenia (np. web/mobile), preferowane przeglądarki oraz kategoria urządzeń (np. desktop, mobile, tablet). Można również zobaczyć bardziej szczegółowe informacje, takie jak rozdzielczość ekranu, wersja aplikacji i model urządzenia​​. Klikając na „Szczegóły techniczne”, otrzymasz wykres pokazujący użytkowników według przeglądarki w czasie, a także podział użytkowników i nowych użytkowników według przeglądarki. Można również zobaczyć inne ważne szczegóły, takie jak zaangażowane sesje i wskaźnik zaangażowania​​.
 3. Pozyskanie (Acquisition): Ten szablon umożliwia łatwe śledzenie, skąd pochodzą Twoi użytkownicy przed wylądowaniem na Twojej stronie. Pozwala to na analizę skuteczności różnych kanałów pozyskiwania ruchu oraz lepsze zrozumienie, jakie kanały są najbardziej efektywne w przyciąganiu użytkowników​​.

Grupy odbiorców GA4 przykłady sugerowanych grup docelowych (audience)

Oto niektóre przykłady sugerowanych grup docelowych (audience) w Google Analytics 4:

 • 7-dniowi nieuinformowani użytkownicy (7-day unnotified users)
 • Osiągający cele (Achievers)
 • Użytkownicy z rachunkami (Billable users)
 • Porzucający koszyk (Cart abandoners)
 • Rozpoczynający proces zakupu (Checkout starters)
 • Wyszukujący produkty (Item searchers)
 • Przeglądający produkty (Item viewers)
 • Potencjalni klienci (Leads)
 • Zarejestrowani użytkownicy (Registered users)
 • Wyszukujący informacji (Searchers)
 • Streamerzy (Streamers)
 • Najlepsi gracze (Top players)
 • Najlepsi strzelcy (Top scorers)
 • Porzucający samouczek (Tutorial abandoners)
 • Kończący samouczek (Tutorial finishers)
 • Ukończyli oglądanie wideo (Video completed)
 • Rozpoczęli oglądanie wideo (Video start)
 • Użytkownicy listy życzeń (Wishlist users)

Wśród grup predykcyjnych można znaleźć:

 • Prawdopodobni kupujący ryzykujący rezygnację w ciągu 7 dni (Likely 7-day churning purchasers)
 • Prawdopodobni użytkownicy ryzykujący rezygnację w ciągu 7 dni (Likely 7-day churning users)
 • Prawdopodobni kupujący w ciągu 7 dni (Likely 7-day purchasers)
 • Prawdopodobni pierwsi kupujący w ciągu 7 dni (Likely first-time 7-day purchasers)
 • Przewidywani najwięksi wydawcy w ciągu 28 dni (Predicted 28-day top spenders)​​.

Przykłady niestandardowych grup docelowych w GA 4

Przykłady niestandardowych grup docelowych w Google Analytics 4, które możesz utworzyć, obejmują:

 1. Użytkownicy z USA: Możesz stworzyć grupę docelową skupiającą się na użytkownikach, którzy odwiedzają Twoją stronę z terytorium Stanów Zjednoczonych.
 2. Użytkownicy, którzy pobrali ebook, ale nie dokonali zakupu: Możesz zdefiniować grupę docelową skupiającą się na użytkownikach, którzy pobrali konkretny zasób, na przykład ebook, ale nie przeszli do etapu zakupu na Twojej stronie.
 3. Użytkownicy, którzy przybyli za pośrednictwem Google Ads: Możesz stworzyć grupę docelową składającą się z użytkowników, którzy trafili na Twoją stronę poprzez reklamy Google Ads​​.

Korzystając z narzędzia do budowania grup docelowych w GA4, możesz tworzyć bardziej zaawansowane profile użytkowników, wykorzystując dane z różnych urządzeń i aplikacji. Oznacza to, że możesz tworzyć grupy docelowe oparte na całej podróży użytkownika przez różne urządzenia, co umożliwia tworzenie bardziej kompletnych profili użytkowników​​.

Niestandardowe grupy docelowe mogą być tworzone na podstawie różnych czynników, w tym wymiarów, wyświetleń stron, właściwości użytkowników i zdarzeń (lub ich sekwencji), które są istotne dla Twojego biznesu. Na przykład, możesz utworzyć grupę docelową osób, które kliknęły przycisk „Dodaj do koszyka”, ale wykluczyć z niej tych, którzy już dokonali zakupu. Dzięki temu możesz opracować spersonalizowaną grupę docelową dla swojej kampanii remarketingowej w Google Ads, adresując ją do osób, które wyraziły zainteresowanie Twoim produktem, ale nie sfinalizowały zakupu​​​​.

Zaawansowane funkcje i personalizacja w Google Analytics 4 (GA4)

Zaawansowane funkcje i personalizacja w Google Analytics 4 (GA4) otwierają nowe możliwości w tworzeniu spersonalizowanych grup odbiorców. Użytkownicy GA4 mogą wykorzystywać metryki predykcyjne, takie jak prawdopodobieństwo zakupu czy ryzyko rezygnacji, aby tworzyć bardziej celowane segmenty. Te narzędzia umożliwiają prognozowanie przyszłych działań użytkowników na podstawie ich dotychczasowego zachowania, co pozwala na bardziej precyzyjne targetowanie i personalizację komunikacji marketingowej.

Możliwość tworzenia skomplikowanych segmentacji, uwzględniających wiele warunków i zachowań użytkowników, umożliwia bardziej szczegółowe analizy i lepsze dopasowanie treści do potrzeb i zainteresowań różnych grup odbiorców, co jest kluczowe w optymalizacji strategii marketingowych i poprawie wyników kampanii.

Zmiany w zarządzaniu grupami odbiorców w Google Analytics 4 (GA4)

Zmiany w zarządzaniu grupami odbiorców w Google Analytics 4 (GA4) w stosunku do poprzednich wersji Google Analytics są znaczące i odzwierciedlają ewolucję narzędzia. W GA4 wprowadzono bardziej elastyczne i zaawansowane opcje segmentacji, umożliwiające tworzenie szczegółowych i spersonalizowanych grup odbiorców.

Dodano również metryki predykcyjne oraz zintegrowano dane z różnych urządzeń i platform. W porównaniu do Universal Analytics (UA), GA4 oferuje bardziej zintegrowane i kompleksowe podejście do analizy danych o użytkownikach, co pozwala na głębsze i bardziej strategiczne wykorzystanie informacji o odbiorcach. Te zmiany odzwierciedlają ogólny trend w analizie danych, który kładzie większy nacisk na personalizację i kompleksowe podejście do analizy zachowań użytkowników.

Najlepsze praktyki i potencjalne pułapki

W tworzeniu i zarządzaniu grupami odbiorców w Google Analytics 4 (GA4) istotne jest przestrzeganie najlepszych praktyk, aby uniknąć typowych pułapek. Należy regularnie aktualizować i dostosowywać grupy odbiorców do zmieniających się potrzeb biznesowych i zachowań użytkowników. Ważne jest również unikanie nadmiernej segmentacji, która może prowadzić do rozdrobnienia danych i trudności w interpretacji wyników.

Kluczowe jest korzystanie z danych demograficznych i zachowań użytkowników w sposób etyczny i zgodny z przepisami o ochronie danych. Ponadto, ważne jest testowanie i iteracyjne udoskonalanie grup odbiorców, aby zapewnić ich skuteczność i adekwatność do celów marketingowych. Avoiding common pitfalls, such as over-segmentation and misinterpretation of data, is crucial for the successful use of audience groups in GA4.

Integracja grup odbiorców Google Analytics 4 (GA4)

Integracja grup odbiorców Google Analytics 4 (GA4) z innymi narzędziami Google, takimi jak Google Ads, otwiera nowe możliwości dla personalizacji kampanii reklamowych. Wykorzystanie szczegółowych danych z GA4 do tworzenia spersonalizowanych grup odbiorców w Google Ads pozwala na bardziej celowane i skuteczne kampanie.

Dzięki integracji z Google Ads, można na przykład kierować reklamy bezpośrednio do użytkowników, którzy odwiedzili określoną stronę, ale nie dokonali zakupu, lub re-engagować użytkowników, którzy wykazali wysoki poziom zaangażowania. Ta synergia między GA4 a Google Ads pozwala na tworzenie bardziej spójnych i efektywnych strategii marketingowych.

Artykuł uaktualniony 6 miesięcy

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *