Lider jaki powinien być?

lider jaki powinien byc
Oceń Nas post

Lider jaki powinien być? Trzeba przyznać, że każda kultura korporacyjna oparta jest na innej filozofii, która zakłada, że ​​istnieje niewiele uniwersalnych prawd dotyczących skutecznego zarządzania. Niemniej jednak istnieją pewne „złote” zasady, które pozwalają osobom na stanowiskach kierowniczych wykonywać swoje obowiązki bardziej skutecznie. Oto kilka zasad, na które warto zwrócić uwagę:

Spójność w komunikacji lidera

Z tą zasadą pierwszy raz spotkałem się w trakcie przygotowywania do bycia rodzicem. Specjalistów w tym temacie miałem conajmniej kilku w moim otoczeniu. Zasada, która powoduje, że dzieci czują się pewniejsze i poprzez to, że mają jasno określone, niezmienne ramy pozwala im rozwijać się na fundamentach pewnych, cytując biblię “na skale a nie na piasku”. Informowanie o wszystkich kolejnych regułach jest chyba najważniejsze, nie tylko dla dzieci ale ludzi w każdym wieku.

Skuteczne zarządzanie zależy od liderów, którzy traktują wszystkich jednakowo i którzy zachęcają do dobrego zachowania lub zniechęcają do złego zachowania, niezależnie od tego, skąd one pochodzą. Jasna komunikacja i spójne traktowanie wszystkich znalazło się na pierwszym miejscu listy.

Lider wspiera przejrzystą komunikację

Jeśli organizacja ma działać jak precyzyjnie dostrojona maszyna, niezbędna jest jasność, dokładność i precyzja we wszelkiej komunikacji. Dotyczy to oczywiście wszystkich wykorzystywanych środków komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jedną z ról lidera jest dbanie o to, by informacje docierały wyłącznie do tych grup, do których są skierowane.

Zarówno brak przejrzystości, niedoinformowanie jak i nadmierne epatowanie informacjami może negatywnie wpłynąć na relacje pomiędzy współpracownikami oraz ich motywację. Korporacyjni gracze często wykorzystują ten obszar do swoich własnych rozgrywek.

Zespołowość a bycie liderem

W małych organizacjach nie ma problemu z zachowaniem ducha zespołu. Przy dobrze dobranych osobowościach jesteśmy w stanie podobnie do drużyny piłkarskiej z mniej doświadczonego zespołu wyciągnąć znacznie więcej, wygrać z Realem Madryt grając Legią.

W większych organizacjach, utrzymanie zespołowości jest o wiele trudniejsze. Mieszanka ambicji i różnych celów osobistych i zawodowych może zniweczyć działanie najlepszych systemów.

Wskazuj pozytywy i wzmacniaj pozytywnie

Firma to nie tylko excel. To są ludzie, procesy, cele i współpraca. Jeśli ktoś z zespołu wnosi wartość dodaną do któregoś z obszarów warto o tym mówić publicznie. Pozytywne wsparcie potrafi nawet z największego łobuziaka wydobyć mnóstwo pozytywnych reakcji. Podobnie jest w przypadku współpracowników, to lider motywuje i wydobywa ze swoich ludzi pozytywne emocje i zapał do pracy. Pozytywny przykład motywuje i w połączeniu z utrzymaniem zasad z punktu pierwszego może znacząco wpłynąć na efektywność zespołu. W chorych organizacjach zamiast pozytywnego wzmocnienia używa się “kablowania”, czyli epatowania porażkami. To przeczy zasadzie zespołowości.

Dawaj przykład, bądź liderem

Twoje zachowanie jest wzorcem. Jeśli panikujesz lub wprowadzasz terror, efektywność spadnie znacząco. Jeśli ty lekceważysz lub działasz na pół gwizdka nie spodziewaj się, że zespół będzie się starał. Złoty środek pomiędzy nadmiernym motywowanie i zlewczym podejściem to coś czego powinno się szukać w każdym zespole. W każdym z nich będzie on w zupełnie innym miejscu bo zespół to ludzie, a ludzie są różni.

Lider elastyczny

Z poprzedniego punktu wynika kolejny. Błędem jest uznanie, że każdy zespół jest taki sam, że ludzie to tryby w maszynie, a nie grupa osobowości z własnymi indywidualnymi cechami. Dlatego warto dostosować swoje podejście, do zespołu co w efekcie da zmotywowanych i szczęśliwych ludzi.

Lider przejrzysty

Przejrzysty menedżer to taki, który budzi zaufanie i szacunek. Członkowie zespołu będą mniej skłonni do współpracy z liderem, który skłamał lub ukrył przed nimi ważne informacje. Każda skaza tego typu niweczy wszystkie poprzednie pozytywne działania. Wniosek jest taki, to co z trudem się buduje można przez nieuwagę lub głupotę szybko stracić.

Słuchaj

Zachęcanie ludzi do swobodnego wyrażania opinii to sytuacja korzystna dla obu stron. Łączenie pomysłów prawdopodobnie rozwiąże obecne i przyszłe problemy. Mądrość zbiorowa ma większy potencjał niż umysł nawet największego eksperta.

Bonusy

Każdy dodatkowy bonus od firmy to cos co odświeża relację pomiędzy liderem a członkiem zespołu. Nie muszą to być bonusy wyłącznie finansowe. W zależności od branży i stanowiska, może to być karnet na siłownię, bilety do teatru czy kina, dobry telefon służbowy czy samochód służbowy. Jeśli zespół ma poczucie, że lider dba o ludzi ludzie zadbają też o lidera.

Empatia, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Skuteczni liderzy zwracają uwagę na jakość komunikacji szczególnie tej dotyczącej uwag i sugestii co do oceny pracy. Warto nabyć umiejętność przekazywania im formacji negatywnych, jak też umiejętność ich przyjmowania. Jest to najwyższej jakości darmowa wiedza jaką można pozyskać. Uwagi dotyczące kwestii, które można poprawić w nas, w zespole w organizacji mogą przynieść realne korzyści na wielu płaszczyznach.

Zdrowe organizacje mają wbudowane mechanizmy wymuszające odpowiednie zachowania i regularne zbieranie informacji zwrotnych.

Niestety bardzo często blokady mentalne i ograniczenia wynikające z osobowości i wychowania są najczęstszymi czynnikami blokującymi prawidłową wymianę informacji o zabarwieniu negatywnym. Moim skromnym zdaniem to jak przyjmujemy i udzielamy feedback świadczy o tym jakimi jesteśmy managerami.

Nie pozwólmy sobie na zamykanie się w bańce informacyjnej. Każda odmienna od naszego poglądu informacja warta jest zastanowienia i przeanalizowania.

Lider jest ponad

Bycie liderem jest bardzo trudne. Takie sytuacje jak problemy firmy, realizacja celów, małe budżety, trudna sytuacja rynkowa czy wręcz odwrotnie nagły nieprzewidziany sukces mogą zabijać cechy lidera lub właśnie je uwypuklać.

Manager panikuje obwinia zespół za daną sytuację lub w sytuacji sukcesu zasługi przypisuje sobie. Lider zawsze jest ponad daną sytuację i trzyma się niezmiennych zasad, pamięta, że trudności są przejściowe a sukces nie powinien zaburzyć jasnego postrzegania sytuacji. Lider jest ponad takie sytuacje i skupia się na trzeźwej i racjonalnej ich ocenie.

Liderem się nie rodzisz

Tak jak w wielu innych dziedzina życia, liderem się nie rodzisz. Możesz mieć naturalny talent ale bez włączonego procesu uczenia nigdy nie osiągniesz wysokiego poziomu. Stąd nie zawsze samorodne talenty stają się mistrzami w swojej dziedzinie. Talent to 20%, 80% stanowi ciężka świadoma praca nad samorozwojem.

Podsumowanie

Powyższe spostrzeżenia oparłem na kilku lekturach jakie miałem okazję w swoim życiu przeczytać, kilku terapii jakie odbyłem oraz na własnych doświadczeniach z liderami i managerami. Jeśli masz jakieś własne spostrzeżenia dodaj je proszę w komentarzach.

Źródła

Stanford

Oxford

Artykuł uaktualniony 2 lata

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *