Szkolenia i Konsultacje CRM

Ostatnia modyfikacja

Cennik usług

Konsultacje SEO, SEM, Content Marketing, Marketing Automation, CRM: 200 PLN Netto za godzinę.

Audyt SEO koszt od 3000 PLN Netto

Szkolenie SEO, Content Marketing, CRM od 2500 PLN Netto

Szkolenia zamknięte – CRM

Kształt i zakres sesji przygotowywany jest indywidualnie dla specyficznych warunków biznesowych firmy oraz grupy uczestników.

W trakcie spotkania koncentrujemy się zazwyczaj na jednej z dwóch grupa zagadnień:

Technologia

 • Analiza potrzeb – Pracujemy nad definicją rzeczywistych potrzeb firmy w kontekście przyszłego rozwiązania. Tworzymy matryce powiązań procesów i zarysu wymagań w obszarach sprzedaż / marketing / call center.
 • Proces wyboru, wdrożenie i optymalizacja – Pracujemy nad zagadnieniami kształtującymi decyzję, wyboru platformy CRM. Definiujemy potencjalną mapę wdrożenia oraz elementy zarządzania projektem. Zajmujemy się optymalizacją rozwiązania pod kątem jego efektywności.
 • Lokalizacja – W oparciu o wiedzę na temat procesów biznesowych oraz potencjalnych zmian opracowujemy zakres niezbędnych modyfikacji narzędzia w celu dostosowania do realnych warunków.

Biznes

 • Strategia CRM – budowa i optymalizacja
 • Analiza procesów biznesowych
 • Baza danych – zakres, analiza, optymalizacja i wykorzystanie
 • Targeting, profilowanie oraz segmentacja
 • Analiza konkurencji
 • Taktyki CRM
 • Field Force Effectiveness

Szkolenia dostarczane są zazwyczaj w trzech podstawowych modelach:

 • Prezentacje i warsztaty
 • Warsztaty i konsultacje + follow up w ustalonym zakresie
 • Sesje periodyczne uwzględniające zmiany na rynku oraz modyfikacje systemów (relase)


Digital Consultant Marcin Kordowski > CRM > Szkolenia i Konsultacje CRM