Strategia CRM

Strategia CRM

Strategia CRM

5/5 - (2 ocen)

Strategia CRM (Customer Relationship Management) to podejście, które firmy wykorzystują do zarządzania i analizy interakcji z klientami. Wdrażanie skutecznej strategii CRM może znacząco wpłynąć na zadowolenie klienta i rentowność firmy. Oto kilka kluczowych elementów strategii CRM:

 1. Zrozumienie klienta: To obejmuje segmentację rynku, identyfikację potrzeb klienta i analizę zachowań klienta. Skuteczne CRM wymaga zrozumienia, kto jest Twoim klientem i czego oczekuje od Twojego produktu lub usługi.
 2. Personalizacja: Personalizacja interakcji z klientami jest kluczowa dla budowania silnych relacji. Może to obejmować spersonalizowane wiadomości e-mail, oferty produktów lub usług dopasowanych do potrzeb i preferencji klienta.
 3. Automatyzacja: Automatyzacja procesów biznesowych, takich jak marketing, sprzedaż i obsługa klienta, jest ważnym elementem strategii CRM. Pomaga to zapewnić spójne i skuteczne interakcje z klientami.
 4. Integracja: CRM powinno być zintegrowane z innymi systemami w organizacji, takimi jak systemy zarządzania łańcuchem dostaw, finansowe lub HR. To pozwala na łatwe dzielenie się danymi i informacjami pomiędzy różnymi działami.
 5. Analityka i raportowanie: CRM powinno zawierać narzędzia do zbierania i analizowania danych o klientach. Te dane mogą następnie być wykorzystane do generowania wglądów, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych.
 6. Multikanałowość: W dzisiejszych czasach klienci korzystają z wielu kanałów komunikacji, takich jak telefony komórkowe, e-mail, media społecznościowe, czat na żywo, itp. Twoje CRM powinno być w stanie obsługiwać wszystkie te kanały i zapewniać spójne doświadczenie dla klienta.
 7. Zarządzanie relacjami: Ostatecznie, celem CRM jest budowanie i utrzymanie silnych relacji z klientami. To wymaga skupienia się na zaspokajaniu potrzeb klienta, budowaniu lojalności i poprawie zadowolenia klienta.
 8. Rozwój i adaptacja: Skuteczne strategie CRM ewoluują wraz z potrzebami firmy i klienta. Dlatego ważne jest, aby strategia CRM była elastyczna i mogła się dostosować do zmieniających się warunków.
Elementy składowe Strategia CRM
Elementy składowe Strategia CRM

Strategia CRM – Definicja

Strategia CRM (Customer Relationship Management) jest podejściem biznesowym, które skupia się na zarządzaniu relacjami z klientami w celu zwiększenia ich lojalności, zadowolenia oraz wartości dla firmy. CRM to zarówno filozofia, jak i zestaw narzędzi i procesów, które pomagają firmom skutecznie zarządzać interakcjami z klientami na wszystkich etapach cyklu życia klienta.

Podstawowym celem strategii CRM jest budowanie trwałych, wzajemnie korzystnych relacji z klientami poprzez indywidualne podejście i dostarczanie wartościowych doświadczeń. Obejmuje ona zbieranie, analizę i wykorzystanie danych klientów w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, preferencji i zachowań. Dzięki temu firma może dostosowywać swoje działania i ofertę, aby lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów.

Na czym opiera się strategia CRM

Strategia CRM opiera się na wykorzystaniu różnych narzędzi i technologii, takich jak systemy zarządzania relacjami z klientami, bazy danych, analiza danych, automatyzacja marketingu, integracja kanałów komunikacji itp. Te narzędzia umożliwiają skuteczne gromadzenie informacji o klientach, śledzenie interakcji z nimi oraz personalizację komunikacji i ofert.

Kluczowe elementy strategii CRM to identyfikacja i segmentacja klientów, zarządzanie danymi klientów, automatyzacja procesów sprzedażowych i obsługi klienta, personalizacja komunikacji i ofert, monitorowanie wyników i analiza efektywności działań. Ważne jest również, aby cała firma angażowała się w strategię CRM, od działu marketingu i sprzedaży po obsługę klienta i zarząd, aby zapewnić spójne i doskonałe doświadczenia klienta na wszystkich poziomach.

W skrócie, strategia CRM koncentruje się na budowaniu długoterminowych relacji z klientami poprzez zrozumienie ich potrzeb, personalizację komunikacji i oferty oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi i procesów. Jest to kluczowy element skutecznego zarządzania klientami i zwiększania wartości firmy.

Kilka słów w temacie – Strategia CRM

Strategia CRM, czy jest to trudny temat? Przekonajmy się.

Dyskutując przy różnych okazjach z osobami związanymi zawodowo z szeroko pojętymi zagadnieniami CRM, staraliśmy się niejednokrotnie ustalić, co daje CRM’owi realną siłę. Czy jest to może zaawansowana technologia, zoptymalizowane procesy biznesowe, które wspiera, czy też może szerzej – dobrze uszyta strategia? Odpowiedź nie jest do końca prosta, choć z naszych rozmów kształtują się trzy główne nurty i koncepcje.
Pierwsza i dominująca – tworzymy strategię opartą o cele firmy.
Druga – strategia CRM jest lekiem na wszystkie problemy, więc należy go kupić, wdrożyć i używać, albowiem wypełni wszystkie luki w procesach, ograniczy koszty, czas i przyniesie nowych klientów.
Trzecia –
CRM być musi, ponieważ ‘przyszedł’ z centrali. Wdrażamy i staramy się, aby nie przeszkadzał w biznesie.
Pozytywnym, a może lepiej – satysfakcjonującym jest fakt, że pierwsza grupa stanowi największy statystycznie odsetek spośród wszystkich osób, z którymi miałem okazję wymieniać CRM’owe doświadczenia. Skoro tak, to jak według tej właśnie grupy przedstawiają się najistotniejsze elementy mające wpływ na przygotowanie optymalnej strategii?

Rodzaje Strategii CRM

Strategie CRM (Customer Relationship Management) są kluczowym elementem podejścia firmy do zarządzania relacjami z klientami i można je klasyfikować na kilka sposobów, w zależności od ich celów i technik.

Strategie operacyjne CRM

Strategie operacyjne CRM koncentrują się na usprawnieniu i automatyzacji procesów biznesowych, takich jak sprzedaż, obsługa klienta i marketing. Mają na celu zapewnienie płynnego przepływu informacji pomiędzy różnymi działami firmy oraz poprawę jakości interakcji z klientami. Przykładowo, system operacyjny CRM może automatycznie śledzić interakcje z klientami poprzez różne kanały komunikacji, takie jak e-mail, telefony, media społecznościowe, a także przypominać pracownikom o nadchodzących terminach i zadaniami do wykonania.

Strategie analityczne CRM

Strategie analityczne CRM, z drugiej strony, koncentrują się na analizie danych klienta w celu uzyskania głębszych wglądów i lepszego zrozumienia potrzeb i zachowań klientów. To podejście wykorzystuje zaawansowane techniki analizy danych, takie jak data mining, analiza predykcyjna czy uczenie maszynowe, do identyfikacji wzorców i trendów, które mogą pomóc firmie w podejmowaniu decyzji dotyczących produktów, usług i strategii marketingowych.

Strategie kolaboratywne CRM

Strategie kolaboratywne CRM mają na celu ułatwienie współpracy pomiędzy różnymi działami firmy, a także z partnerami zewnętrznymi, takimi jak dostawcy czy dystrybutorzy. Celem jest poprawa jakości obsługi klienta poprzez lepszą koordynację i wymianę informacji. Przykładowo, informacje o klientach mogą być udostępniane działom sprzedaży, obsługi klienta i marketingu, aby zapewnić spójne i efektywne doświadczenia dla klienta.

Każda z tych strategii ma swoje unikalne korzyści i może być wykorzystana w różnych kontekstach, w zależności od specyfiki firmy i jej celów. Najlepsze praktyki sugerują, że najskuteczniejsza strategia CRM jest taka, która integruje wszystkie trzy podejścia, dostarczając kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami.

Co to jest strategia CRM?

Strategia CRM to plan działania firmy mający na celu zwiększenie przychodów, minimalizację kosztów i poprawę relacji z klientami. Zastosowanie technologii CRM to świetny sposób na efektywne zarządzanie tymi celami, a także na wykorzystanie innych taktyk marketingowych i metod obsługi klienta. Pomoże Ci to stworzyć trwałe relacje z klientami, dzięki którym Twoja organizacja będzie się rozwijać i osiągać pozytywne rezultaty!

Co narzędzie CRM może zrobić dla Twojej firmy?

Przy odpowiednim wdrożeniu możesz osiągnąć więcej niż się spodziewasz! Wiele firm korzysta obecnie z nowych technologii, takich jak CRM, aby pomóc sobie w lepszej organizacji i komunikacji z klientami. Narzędzia CRM pozwalają firmom przechowywać informacje kontaktowe o klientach, a także rejestrować kontakty przedstawicieli handlowych, konsultantów z potencjalnymi klientami w wielu kanałach.

Co więcej, pozwalają one również śledzić etapy transakcji i wspomagać produktywność agentów, pomagając zespołom zwiększyć efektywność i zdobyć jeszcze więcej klientów. Uzbrojeni w pomocne zasoby dostępne za pośrednictwem jednej platformy, przedstawiciele mają do dyspozycji materiały, których potrzebują, by podejmować rozsądne decyzje dotyczące swojej pracy. Chociaż systemy CRM mogą stanowić wyzwanie dla niektórych firm, jeśli chodzi o realizację ich celów rozwojowych, sukces jest osiągalny – ale tylko wtedy, gdy zostaną prawidłowo wdrożone.

Audyt CRM i procesów związanych z CRM

Przeprowadzenie pełnego audytu firmy jest niezbędne, by pomóc ci zrozumieć jej obecną sytuację i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. W tym celu należy wziąć pod uwagę nie tylko procesy wewnętrzne i zewnętrzne, ale także analizę rynku i badania konkurencji, aby uzyskać prawdziwy obraz sytuacji.

Ponadto, należy wziąć pod uwagę zasoby potrzebne do rzeczywistego skonfigurowania i wdrożenia systemu CRM, takie jak dedykowany budżet szkoleniowy i dostępni członkowie zespołu do testów. Co więcej, przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na stworzenie elementów działań, które określą, w jaki sposób twój zespół będzie udoskonalał system, jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Definiowanie procesów do strategii CRM

Mapowanie procesu sprzedaży pomaga wyjaśnić poszczególne etapy, przez które przechodzą potencjalni klienci w drodze do pozyskania klienta. Dzięki dostosowywanemu procesów do realnych przepływów i zachowań jesteśmy w stanie te procesy zoptymalizować.

CRM mogą zoptymalizować lejki i przepływy. Bez pełnej analizy lejków, procesów trudno będzie faktycznie zautomatyzować jakikolwiek proces w organizacji.

CRM – Definicja dla Strategii CRM

Po pierwsze, sama jej definicja. W tym przypadku opinia jest bardzo spolaryzowana i przyjmuje, że strategia CRM, to plan działania pozwalający dzięki technologii i taktykom biznesowym realizować w określonym czasie założone cele. Proste, by nie rzec prymitywne wręcz podejście do raczej zaawansowanego problemu.  Oczywiście, co nie powinno być zaskoczeniem, strategia winna zostać osadzona właściwie nie tylko w kulturze organizacyjnej firmy, ale także w otoczeniu kulturowym, w którym firma ta działa. Skoro, zatem poruszamy się po rynkach CEE, uwzględniamy ich specyfikę różną jednak od tej, właściwej na przykład dla regionu LATAM.


Co jednak powoduje, że w ogóle przyjmujemy CRM, jako kwestię godną rozważenia? Naturalnie wyłączam tu przypadki narzucenia koncepcji przez Centralę, ego właściciela firmy oraz nieograniczone zasoby w portfelu organizacji. Najczęściej są to dobrze znane nam z ekonomii kwestie dotykające w naturalny sposób każdego biznesu. Konieczność zmiany wywołana stagnacją, odpływem klientów, spadającą efektywnością, wymaganiami konkurencyjnego rynku. Dużą rolę odgrywa także wzrost organizacji oraz dynamika jej działania. Środowisko biznesowe zmienia się na tyle szybko, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie realizować biznesu w oparciu o zdefiniowane jakiś czas temu procesy i narzędzia.

Klient w centrum uwagi, Strategia CRM

W kontekście CRM nie powinniśmy zapomnieć o kliencie. Generalnie, wyłączenie klienta z procesów biznesowych przyniosłoby nam duże oszczędności. Rozwiązanie zapewne sprytne, choć raczej krótkookresowe. Z pewnością słyszeliśmy lub nawet stosujemy na co dzień podejście „Customer Centric”.

Strategia CRM - Customer Centric
Strategia CRM – Customer Centric

Doskonałe nośne hasło otwierające drogę świadomości Zarządów, a także – niestety nie tak już często – do zasobów budżetowych. Stawiamy, więc klienta w centrum uwagi biznesu adaptując wszystko tak, aby czuł się ukontentowany / alternatywnie, wtłaczamy go w procesy, które narzuca niewłaściwa lub też nieumiejętnie wdrożona strategia. W pierwszym przypadku doświadczamy relatywnie szybko sukcesów widocznych na naszym koncie bankowym, w drugim wzrostu zadowolenia konkurencji.

Wiedza o klientach obecnych i potencjalnych jest zazwyczaj najlepiej strzeżonym elementem biznesowej koncepcji firmy. Czy wiemy jednak, co, kiedy i gdzie należy zbierać, aby przyniosło korzyść biznesowi. Czy mamy świadomość, jakie zasoby gromadzimy i posiadamy w naszych repozytoriach? Kto powinien mieć do nich dostęp, a kto powinien odpowiadać za jakość? Do tego tematu wrócimy niebawem rozpoczynając cykl związany z segmentacją, targetowaniem i profilowaniem klientów.

Strategia CRM – Jak sprzedać koncepcję

Wdrażając strategię CRM poza czysto projektowym ujęciem zagadnienia, dobrze, abyśmy byli w stanie sprzedać koncepcję do organizacji. W dyskusjach jak wdrażać niejednokrotnie pojawiał się temat optymalnych dla różnych organizacji modeli. Dominowały jednak dwie opcje:

 • budowa interdyscyplinarnej struktury opartej o liderów opinii oraz rozbudowana polityka informacyjna
 • zawężenie działań do sfery IT oraz niezbędnego minimum wsparcia ze strony biznesu.

Pierwsza z powyższych opcji wydaje się nieco bardziej interesująca, wymaga też kompleksowego podejścia i relatywnie dłuższego czasu. Właściwie przygotowana, tworzy jednak bardzo skuteczną podstawę zarówno dla aktywnego zaangażowania przyszłych użytkowników, jak też pożądanego poziomu adopcji. Boimy się, czego nie znamy twierdził klasyk i racja ta aktualna jest nawet teraz. Standardowym, bowiem jest pytanie zadawane przez kolegów z działu sprzedaży, po co nam kolejna strategia, skoro i tak sprzedajemy? Po co nam system, jeśli znamy naszych klientów. A w zasadzie, co ja z tego będę miał? Wyzwaniem jest niewątpliwie udzielenie właściwej odpowiedzi na te i inne pytania płynące z pozostałych uszczęśliwionych rozwiązaniem CRM działów.

Niemniej jednak to doskonała okazja, aby rozpocząć interaktywny dialog z wszystkimi bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi stronami. To świetny czas dla aktywizacji maksymalnie wielu osób w firmie i zbierania pomysłów, co użytkownicy chcieliby móc osiągnąć przy wsparciu CRM. Jakie taktyki winny być wspierane i jakie funkcjonalności dostępne. Im szerszy odzew, tym lepiej. Tym więcej koncepcji i uwag dla przyszłych release’ów CRM. Tym bardziej w końcu rośnie poczucie uczestnictwa i współtworzenia strategii przez wszystkich aktywnie zgłaszających zagadnienia kolegów.
Opcja druga dominuje w organizacjach niewielkich i poprzez swoją specyficzną konstrukcję nie wzbudza mego entuzjazmu, toteż pozwolę sobie ją pominąć.

Elementy Składowe CRM

System CRM składa się z wielu elementów, które razem tworzą spójne i efektywne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami. Każda organizacja, która chce skutecznie implementować strategię CRM, musi rozważyć te kluczowe komponenty.

Pierwszym kluczowym elementem jest zarządzanie danymi klienta. Dane te mogą obejmować informacje kontaktowe, historię zakupów, preferencje, interakcje z firmą i wiele innych szczegółów. Te dane muszą być nie tylko zbierane, ale również skutecznie zarządzane, co oznacza ich regularne aktualizowanie, czyszczenie i synchronizowanie, aby zapewnić ich rzetelność i aktualność.

Kolejnym istotnym elementem jest zarządzanie interakcjami z klientem. Każda interakcja z klientem, niezależnie od tego, czy jest to telefon, e-mail, spotkanie czy interakcja w mediach społecznościowych, powinna być zapisywana i zintegrowana z profilem klienta. Dzięki temu pracownicy mają pełny obraz relacji z klientem, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań.

Analiza i raportowanie w strategii CRM

Analiza i raportowanie to kolejne kluczowe elementy systemu CRM. Narzędzia CRM powinny umożliwiwać tworzenie spersonalizowanych raportów i analiz, które mogą pomóc firmie zrozumieć, jak skuteczne są jej strategie zarządzania relacjami z klientami. Analiza może obejmować takie aspekty jak skuteczność kampanii marketingowych, zadowolenie klientów, retencja klientów, sprzedaż i wiele innych metryk.

Innymi elementami składowymi mogą być funkcje takie jak prognozowanie sprzedaży, automatyzacja marketingu, zarządzanie zadaniami i projektami, a także integracja z innymi systemami biznesowymi, takimi jak ERP czy systemy księgowe.

Zaawansowane systemy CRM mogą również zawierać dodatkowe funkcje, takie jak wsparcie dla sztucznej inteligencji, które mogą pomóc w prognozowaniu zachowań klientów, automatyzacji zadań i dostarczaniu bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla klientów. Ważne jest, aby każda firma dokładnie zrozumiała swoje potrzeby i wybrała system CRM, który najbardziej odpowiada jej unikalnym celom i wymaganiom.

Technologie CRM

Technologie CRM (Customer Relationship Management) stały się niezwykle zaawansowane, umożliwiając firmom lepsze zarządzanie relacjami z klientami i efektywniejsze wykorzystanie danych klientów.

Na samym początku, podstawowym narzędziem technologicznym dla CRM jest oprogramowanie CRM. Ta kategoria oprogramowania obejmuje szereg funkcji, w tym zarządzanie danymi klienta, zarządzanie interakcjami z klientami, automatyzację sprzedaży i marketingu, a także analitykę i raportowanie. Oprogramowanie CRM może istnieć jako samodzielne rozwiązanie, ale coraz częściej jest integrowane z innymi systemami biznesowymi, takimi jak oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), systemy zarządzania treścią (CMS) lub oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP).

CRM i ERP

Sztuczna inteligencja (AI) jest kolejną kluczową technologią, która jest coraz częściej stosowana w CRM. AI może być wykorzystana do automatyzacji zadań, prognozowania zachowań klientów, personalizowania interakcji z klientami i wiele więcej. Na przykład, chatboty AI mogą automatycznie odpowiadać na pytania klientów, zaś systemy AI mogą analizować dane klientów, aby przewidzieć, którzy klienci są najbardziej prawdopodobni do zakupu określonych produktów lub usług.

Automatyzacja marketingu jest innym kluczowym elementem technologii CRM. Umożliwia ona firmom automatyzację szeregu zadań marketingowych, takich jak wysyłanie e-maili, zarządzanie kampaniami w mediach społecznościowych, prowadzenie śledzenia leadów i wiele innych.

Technologie CRM są stale udoskonalane, aby sprostać rosnącym wymaganiom firm i klientów. Nowe technologie, takie jak Big Data, chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy (IoT), oraz Machine Learning, stają się coraz bardziej powszechne w CRM, umożliwiając jeszcze lepsze zarządzanie relacjami z klientami i wykorzystanie danych klientów do osiągnięcia strategicznych celów biznesowych.

Przygotowanie i implementacja strategii CRM

Przygotowanie i implementacja strategii CRM jest procesem składającym się z wielu etapów, który wymaga zaangażowania na wielu poziomach organizacji.

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie celów CRM. Firma musi zrozumieć, co chce osiągnąć za pomocą CRM, czy to zwiększenie sprzedaży, poprawa obsługi klienta, zwiększenie lojalności klientów, czy coś innego. Cele te powinny być konkretnymi, mierzalnymi celami, które są zgodne z ogólną strategią biznesową firmy.

Następnie, firma musi dokonać oceny swojej obecnej sytuacji. To obejmuje analizę procesów biznesowych, technologii, danych klientów i innych zasobów, które są aktualnie wykorzystywane. Firma musi zrozumieć, gdzie są luki i co można poprawić.

Kiedy cele są jasne i obecna sytuacja jest zrozumiała, następny krok to wybór odpowiedniego systemu CRM. Firma musi zdecydować, które narzędzia i technologie będą najbardziej efektywne w osiąganiu jej celów. Może to obejmować ocenę różnych dostawców CRM, porównanie funkcji, cen i opinii użytkowników, a także przeprowadzenie testów pilotowych.

Wybór systemu CRM a strategia CRM

Po wyborze systemu CRM, następnym krokiem jest implementacja. To może obejmować konfigurację systemu, migrację danych, integrację z innymi systemami, szkolenie użytkowników i wiele innych zadań. Implementacja CRM może być skomplikowana i czasochłonna, ale jest kluczowa dla sukcesu CRM.

Podczas procesu implementacji mogą pojawić się różne wyzwania. Na przykład, mogą wystąpić problemy techniczne, opór ze strony pracowników, problemy z jakością danych lub brak zrozumienia celów CRM. Kluczem do radzenia sobie z tymi wyzwaniami jest odpowiednie planowanie, komunikacja, szkolenie i wsparcie dla pracowników oraz ciągłe monitorowanie i dostosowywanie strategii CRM.

Po implementacji, ważne jest regularne monitorowanie i ocena skuteczności CRM. Firma powinna regularnie analizować dane i metryki, aby zrozumieć, jak skuteczne jest CRM, i dostosowywać swoją strategię w razie potrzeby.

Analiza wrażliwości klienta i segmentacja w strategii CRM

Analiza wrażliwości klienta i segmentacja to dwa kluczowe elementy strategii CRM, które pomagają firmom zrozumieć i lepiej sprostać potrzebom swoich klientów.

Analiza wrażliwości klienta polega na badaniu i zrozumieniu, jak różne czynniki wpływają na decyzje zakupowe klientów. To może obejmować analizę takich elementów jak cena, jakość produktu, poziom obsługi klienta, marka, i wiele innych. Przy użyciu zaawansowanych technik analitycznych, firmy mogą określić, które czynniki mają największy wpływ na lojalność i zadowolenie klientów, co pozwala im lepiej dostosować swoje oferty i strategie do potrzeb klientów.

Segmentacja to proces dzielenia bazy klientów firmy na grupy (tzw. segmenty) na podstawie różnych kryteriów, takich jak demografia, zachowania zakupowe, potrzeby, preferencje, itp. Na przykład, firma może stworzyć osobne segmenty dla młodych profesjonalistów, rodzin z dziećmi, emerytów, itp. Każdy segment może mieć różne potrzeby i oczekiwania, co wymaga odmiennych strategii marketingowych i sprzedażowych.

Analiza wrażliwości klienta i segmentacja są kluczowe dla skutecznego zarządzania relacjami z klientami, ponieważ pomagają firmom dostarczyć bardziej spersonalizowane i celowane oferty, które są bardziej atrakcyjne dla klientów. To z kolei może prowadzić do zwiększenia satysfakcji klienta, lojalności, sprzedaży i rentowności.

Wraz z rozwojem technologii, takich jak sztuczna inteligencja i analiza dużych danych (big data), firmy mają teraz dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi do analizy wrażliwości klienta i segmentacji. Przykładowo, algorytmy machine learning mogą być wykorzystane do analizy dużych zbiorów danych klientów, identyfikowania wzorców i trendów, prognozowania przyszłych zachowań klientów, a nawet automatycznego dostosowywania ofert do indywidualnych preferencji klientów.

Strategia CRM Mierzymy sukces

Istotnym i dyskutowanym wielokrotnie tematem jest sposób mierzenia poziomu sukcesu strategii. W większości przypadków skupiamy się na wymiarze czysto materialnym – ocenie efektów procesów biznesowych wspieranych przez CRM w stosunku do punktu odniesienia, którym będzie efektywność tych samych (podobnych) procesów sprzed wdrożenia. Postarajmy się także nie zapominać o czynnikach wpływających na biznes w sposób nieco mniej bezpośredni, a mających kluczowe znaczenie dla jego wyników:

 • oszczędność czasu pracowników
 • zakres wspieranych operacji
 • poziom akceptacji i adopcji
 • skala automatyzacja procesów sprzedażowych i marketingowych (zwłaszcza kanały digital)
 • jakość oraz poziom aktualizacji danych i informacji rynkowych.

Jest ich oczywiście znacznie więcej, a ponieważ to temat wielce zajmujący, mierniki staną się motywem jednego z następnych wpisów.

Darmowe systemy CRM

Darmowe systemy CRM (Customer Relationship Management) mogą być dobrym wyborem dla małych firm lub start-upów, które dopiero zaczynają i mają ograniczony budżet. Oto kilka zalet i wad darmowych systemów CRM:

Zalety:

 1. Koszty: Największą zaletą darmowych systemów CRM jest to, że są bezpłatne. Dla małych firm z ograniczonym budżetem może to być decydującym czynnikiem.
 2. Łatwość użycia: Wiele darmowych systemów CRM jest dość prostych w obsłudze, co może być zaletą dla małych firm, które nie mają dużej ilości zasobów do zarządzania skomplikowanym systemem.

Wady:

 1. Ograniczenia funkcjonalności: Wiele darmowych systemów CRM ma ograniczoną funkcjonalność w porównaniu do płatnych wersji. Może to obejmować ograniczenia w zakresie liczby użytkowników, liczby kontaktów, przestrzeni dyskowej itp.
 2. Brak wsparcia: Darmowe systemy CRM mogą nie oferować wsparcia klienta lub mogą mieć ograniczone wsparcie. Jeśli napotkasz problemy, może nie być łatwo uzyskać pomoc.
 3. Brak dostosowania: Darmowe systemy CRM mogą nie oferować tak wielu opcji dostosowania, jak płatne systemy.

Ostatecznie, decyzja o wyborze darmowego CRM zależy od specyficznych potrzeb i zasobów Twojej firmy. Jeśli jesteś małą firmą z ograniczonym budżetem i potrzebujesz podstawowego systemu do zarządzania relacjami z klientami, darmowy CRM może być dobrym wyborem. Jeśli jednak potrzebujesz zaawansowanych funkcji, wsparcia i dostosowania, możesz rozważyć płatne systemy CRM.

Strategia CRM a przyszłość CRM

Oprogramowanie i startegia CRM jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, który stale ewoluuje w odpowiedzi na nowe technologie, zmieniające się oczekiwania klientów i rosnącą konkurencję. Istnieje kilka kluczowych trendów, które będą kształtować przyszłość CRM.

Po pierwsze, integracja z innymi technologiami jest coraz powszechniejsza. Na przykład, sztuczna inteligencja (AI) jest coraz częściej wykorzystywana w CRM do automatyzacji zadań, prognozowania zachowań klientów, personalizowania interakcji z klientami i wiele innych. Internet Rzeczy (IoT) jest również coraz częściej wykorzystywany do zbierania danych o klientach i ich zachowaniach, co może prowadzić do jeszcze bardziej spersonalizowanych i efektywnych strategii CRM.

Rozwój mobilnych rozwiązań CRM to kolejny ważny trend. Coraz więcej firm oferuje aplikacje mobilne, które umożliwiają klientom łatwy dostęp do informacji o produktach, usługach, zamówieniach, wsparciu klienta i innych. Z drugiej strony, pracownicy mogą korzystać z mobilnych narzędzi CRM do zarządzania relacjami z klientami, gdziekolwiek się znajdują.

Personalizacja na skalę masową to kolejna kierunek, w którym zmierza CRM. Dzięki zaawansowanym technologiom analitycznym i AI, firmy są teraz w stanie dostosować swoje oferty do indywidualnych preferencji i potrzeb każdego klienta, nawet na dużą skalę. To może prowadzić do lepszej satysfakcji klienta, większej lojalności i wyższej sprzedaży.

Inne ważne trendy obejmują rozwój chmury obliczeniowej, co ułatwia firmom zarządzanie i analizę dużych ilości danych klientów, oraz rosnące znaczenie ochrony danych i prywatności, w związku z rosnącymi obawami konsumentów i zmieniającymi się przepisami prawa.

Wraz z tymi trendami, przyszłość CRM wygląda bardzo obiecująco. Firmy, które potrafią dostosować się do tych zmian i wykorzystać nowe technologie do poprawy zarządzania relacjami z klientami, mogą oczekiwać znacznych korzyści, takich jak zwiększenie lojalności klientów, zadowolenia i rentowności.

Lista 10 ważnych książek dotyczących strategii CRM (Customer Relationship Management)

Oto lista 10 ważnych książek dotyczących strategii CRM (Customer Relationship Management), które mogą pomóc w zrozumieniu i zastosowaniu tych strategii w praktyce:

 1. The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management” by Jill Dyché: Książka ta jest świetnym wprowadzeniem do CRM, które wyjaśnia, jak skutecznie implementować i wykorzystywać te systemy w organizacji.
 2. “Driving Customer Equity: How Customer Lifetime Value is Reshaping Corporate Strategy” by Roland Rust, Valarie Zeithaml, and Katherine Lemon: Autorzy omawiają koncepcję wartości życiowej klienta i jak firmy mogą ją wykorzystać do zwiększenia rentowności.
 3. “CRM at the Speed of Light: Essential Customer Strategies for the 21st Century” by Paul Greenberg: Ta książka to kompleksowy przewodnik po CRM, który pokazuje, jak firmy mogą wykorzystać technologię do zbudowania silnych relacji z klientami.
 4. “Successful Customer Relationship Management Programs and Technologies: Issues and Trends” by Ephraim R. McLean, William H. DeLone: Książka ta omawia najnowsze trendy i kwestie związane z programami CRM, w tym integrację z innymi systemami biznesowymi.
 5. “CRM: The Foundation of Contemporary Marketing Strategy” by Roger J. Baran, Robert J. Galka, Daniel P. Strunk: Ta książka analizuje podstawy strategii marketingowych opartych na CRM, w tym segmentację klientów, personalizację komunikacji i budowanie lojalności.
 6. “CRM For Dummies” by Lars Helgeson: Przyjazny dla użytkownika przewodnik, który omawia podstawy CRM, od wyboru odpowiedniego systemu po jego skuteczne wykorzystanie.
 7. “Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools” by V. Kumar and Werner Reinartz: Książka ta jest głębokim nurkowaniem w koncepcję CRM, omawiając strategie i narzędzia, które pomogą firmom skuteczniej zarządzać swoimi relacjami z klientami.
 8. “Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know” by Mark Jeffery: Ta książka jest doskonałym przewodnikiem po tym, jak wykorzystać dane do zrozumienia i poprawy relacji z klientami.
 9. “CRM: Emerging Practices in the Field of Customer Relationship Management” by R. K. Srivastava and Neelotpaul Banerjee: Autorzy prezentują najnowsze praktyki i rozwijające się trendy w dziedzinie CRM, które mogą pomóc firmom w zrozumieniu i zaspokajaniu potrzeb swoich klientów.
 10. “Customer Relationship Management: Getting It Right!” by Judith W. Kincaid: Ta książka skupia się na tym, jak unikać często spotykanych błędów w implementacji CRM i jak skutecznie zarządzać zmianą, aby osiągnąć sukces.

Artykuł uaktualniony 1 rok

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

1 Comment

 1. Maria Pruszyńska pisze:

  Bardzo pozytywnie oceniam wprowadzenie CRM w firmie, w której pracuję. System Kamflex wdrożyliśmy w przeciągu tygodnia, a teraz mamy wszystkie dane w jednym miejscu z dostępem online na telefonie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *