Marketing Automation Cele

Marketing Automation Cele

Marketing Automation Cele

Oceń Nas post

Marketing Automation jest jednym ze składników tortu marketingowego. Występuje najczęściej wraz z innymi elementami takimi jak CRM, Content, obsługa klienta, wsparcie sprzedaży.

Marketing Automation, Cele? Nie wiesz, jak dobrać cele w Marketing Automation? Ten artykuł pomoże ci prawidłowo skomponować zestaw kluczowych parametrów, na podstawie których zbadasz czy twój projekt ewoluuje we właściwą stronę.

Najważniejsze funkcje Marketing Automation

 • Zdobywanie potencjalnych klientów i ich rangowanie
 • Lead nurturing
 • Lead scoring i programy lojalnościowe
 • Personalizacja treści w czasie rzeczywistym
 • Dynamiczna komunikacja jeden do jednego
 • Marketing wielokanałowy
 • Marketing przychodzący i wychodzący
 • Zarządzanie cyklem życia klienta
 • Analiza sprzedaży
 • Big Data Marketing
 • Głęboka integracja danych
 • Analityka i automatyzacja transakcji
 • Anonimowa automatyzacja marketingu
 • Marketing predykcyjny
 • Program poleceń klientów
 • Integracje z DB / CRM i Telesales
 • Responsywne zarządzanie treścią
Marketing Automation
Marketing Automation

Jak mierzyć skuteczność Marketing Automation?

Ruch w witrynie: Ruch w witrynie jest dobrym wskaźnikiem skuteczności kampanii wielokanałowych. Warto pamiętać o tym że różnie atrybuowany ruch może mieć wpływ ona ocenę.

Wskaźniki otwarcia i klikalności: dane zapewniają wgląd w jakość wiadomości i treści. Tego typu parametry wspierają proces optymalizacji komunikacji.

Anulowane subskrypcje: Metryka pokazuje jakość wiadomości i wartość dostarczanych treści w całości. Warto kontrolować przyczyny i im zapobiegać.

Rekonwersje: pomiar liczby konwersji prowadzących – czy to poprzez konsumpcję dodatkowej zawartości, czy dokonanie zakupu – pokazuje, jak dobrze działa przepływ pracy marketingu przychodzącego.

Qualified Leads: pokazuje skuteczność działań marketingowych.

Długość cyklu : Aby zmierzyć czas potrzebny na przejście potencjalnego klienta z początkowego punktu kontaktowego do sprzedaży.

ROI w Marketing Automation

Jak mierzyć zwrot z inwestycji w marketing automation? Jest kilka mierników lecz te najważniejsze podałem poniżej:

Koszt pozyskania klienta: Skoncentrowanie się na obniżeniu go poprzez wspieranie potencjalnych klientów do konwersji szybciej i efektywniej.

Współczynnik konwersji: współczynnik konwersji to odsetek odwiedzin, które zakończyły się transakcją e-commerce.

Generowane przychody: jak wysiłki związane z automatyzacją marketingu przekładają się na rzeczywiste przychody? Jest to jeden z bardziej dyskusyjnych parametrów. Bardzo ciężko mierzyć ten wpływ bezpośrednio, bez podejścia holistycznego i zastosowania wielu atrybucji. Kanały wspierające często są pomijane i lekceważone przez marketerów.

Cykl życia klienta: odpowiedź na pytanie, ile klient prawdopodobnie wyda podczas UJ. Sumaryczna wartość kontraktów od pozyskania do dziś lub do utraty klienta.

Marketing Automation Cele wsparcie w segmentacji

MA może pomóc w segmentacji klientów. Poniżej zawarłem kilka obszarów, które tę segmentację wzbogacają:

Customer value – Ilu klientów kupuje produkty i usługi oraz jakie przychody generują dla xxx- przeszłe, obecne i przewidywane na przyszłość

Demographics – Wiek, geografia, płeć, pokolenie (np. Pokolenie pokolenia wyżu demograficznego), poziom dochodów, stan cywilny i inne „istotne statystyki”

Life stage – Nieznacznie różni się od wieku, zamiast tego koncentruje się na podróżach klientów przez różne kamienie milowe i znaczniki; na przykład ukończenie szkoły lub założenie rodziny

Attitude – Subiektywne opinie klientów na temat branży finansowej jako całości, transakcji internetowych i mobilnych, gospodarki oraz ich zadowolenia z instytucji kredytowej

Behavior –  Interakcje i transakcje między klientami a ich bankiem, z jakich kanałów korzystają i jak często oraz jakie produkty przyjmują

Marketing Automation segmentacja – przykład

Poniżej przykład dla jednej z grup rozpatrywanych jako potencjalna grupa docelowa dla kategorii finanse.

 • 50/50 użytkowników korzystających z telefonu komórkowego i komputera stacjonarnego.
 • Koncentrując się na 35-49 i specjalnie dostosowanym podejściu do młodej publiczności, a także 60+
 • Dochód poniżej średniej krajowej
 • Wykształcenie średnie
 • Poziom lojalności
 • Zaangażowany i podatny na sugestie
 • Obserwatorzy technologii i entuzjaści mediów społecznościowych
 • Konieczność jako główny powód pożyczania pieniędzy
 • Wygoda usługi jako preferencja marki (UX)
 • Możliwości zakupów + zamiary
 • Agresywny styl zakupów
 • Wpływ danego regionu i populacji
 • Lokalne wydarzenia i szczególne okazje
 • Podejdź do społeczności, w tym. mniejszości
 • Koncentrując się na obszarach rozwiniętych, miastach powyżej 100K mieszkańców

Marketing Automation prawidłowy model komunikacji

Model Marketing Automation
Model Marketing Automation

Warunki budowy prawidłowego modelu komunikacji

 • Wykorzystanie całego zestawu danych konsumentów
 • Dwukierunkowa zintegrowana komunikacja
 • Interakcja i oferta w czasie rzeczywistym
 • Standaryzowany menedżer kampanii
 • Budowanie ciągłości punktów styku
 • Zbieranie wielokanałowych danych behawioralnych
 • Zbieranie opinii w mediach społecznościowych
 • Łączenie baz danych partnerów zewnętrznych
 • Wpływ na UJ
 • Wspieranie jednej koncepcji Id

Posumowanie

Jeśli zastanawiałeś się jakie są cele MarketinG automation to po tym artykule masz zwięzłą informację, jak MA może ci pomóc jak to zmierzyć i jak poprawnie powinien być zaimplementowany model MA.

Artykuł uaktualniony 4 miesiące

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *