Czy CRM za darmo ma sens? Darmowy CRM ranking 2022

Czy CRM za darmo ma sens? Darmowy CRM ranking 2022

Czy CRM za darmo ma sens

Czy CRM za darmo ma sens

Oceń Nas post

Czy System CRM za darmo ma sens? Jakie ma ograniczenia? Jakie funkcjonalności będą obowiązkowe, a jakie do niczego Ci się nie przydadzą? Na co zwracać uwagę przy wyborze CRM? Na te i na kilka innych pytań postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule. Poznaj opinie użytkowników.

I ta krótka odpowiedź mogłaby w zasadzie wyczerpać temat wpisu, gdyby nie to, że będąc użytkownikiem kilku różnych ‘darmowych’ rozwiązań CRM, miałbym kilka uwag.

Tak. Darmowy CRM to opcja warta rozważenia.

Oczywiście, musimy przyjąć założenie, że na koniec dnia nie ma nic za darmo. Toteż wybierając rozwiązanie kuszące opcją Free dobrze, abyśmy rozważyli, co rzeczywiście wchodzi do portfolio darmowych funkcjonalności. Nie chciałbym naturalnie nastawiać nikogo w szczególny sposób negatywnie do takich rozwiązań, niemniej jednak zarekomendowałbym odrobinę więcej atencji za każdym razem, gdy zdecydujemy się kliknąć Upload.

CRM za darmo: 5 pytań, z którymi musisz się zmierzyć.

Rozważając wdrożenie platformy CRM poświęcamy niejednokrotnie wiele czasu na dogłębną analizę funkcjonalności dostępnych narzędzi. Skupiamy się na najdrobniejszych elementach mających w efekcie usprawnić nasze procesy biznesowe. Tworzymy raporty i listy wymagań. Organizujemy DEMO sesje i prowadzimy wywiady z przyszłymi użytkownikami. Na koniec, wyposażeni w pokaźny zestaw dokumentacji składamy podpis na kontrakcie z dostawcą.
Poniżej prezentuję w ogromnym skrócie 5 zagadnień, stanowiących clue rozważań w ramach strategii firmy i koncepcji CRM, zanim jeszcze projekt ujrzał światło dzienne…

Czy CRM jest nam potrzebny?

A więc generalna kwestia, od której warto rozpocząć analizę środowiska i jego realnych wymagań.
Weryfikacja potrzeb biznesowych powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie zawierającym wskazanie istotnych problemów oraz propozycję ich rozwiązań. Nie chodzi tu jednak o wskazanie konkretnych funkcjonalności przyszłego rozwiązania CRM. O wiele bardziej pożądanym jest scharakteryzowanie 3 powiązanych elementów: stan obecnyproponowane rozwiązaniestan oczekiwany. W celu uzyskanie wystarczających informacji, należy skojarzyć dwa obszary – wymagania przygotowane przez analityków biznesowych oraz rekomendacje ostatecznych użytkowników.

Koniecznym jest, zatem aby w sposób maksymalnie precyzyjny zdefiniować wymagania funkcjonalne, a więc czynności, jakie system musi realizować, aby wykonać założone działania. Pracując nad tym zagadnieniem pamiętać należy o 4 podstawowych aspektach:

 • Wskazaniu, dlaczego konkretna funkcjonalność jest niezbędna
 • Przygotowaniu precyzyjnego opisu funkcjonalności i jej działania
 • Stworzeniu business case’u – przykładu zdarzenia/procesu biznesowego wspieranego przez wymaganą funkcjonalność
 • Określeniu efektów biznesowych wykorzystania funkcjonalności

Powinna nam pomóc w tym zarówno analiza procesów sprzedaży, marketingu, jak też działań w obszarze zarządzania relacjami z klientem. Generalnie – poszukujemy słabych punktów i nieefektywnych procesów (lub ich braku).
A co z wymaganiami poza-funkcjonalnymi? Kwestia, co najmniej istotna, jako że ta grupa wymagań dostarcza nam zestawu kryteriów pozwalających na ocenę działania systemu. Mamy to na myśli całość narzędzia, nie zaś szczególnych jego funkcjonalności. W grupie podstawowych parametrów znajdziemy między innymi:

 • Dostępność systemu
 • Skalowalność
 • Kopia zapasowa
 • Disaster Recovery
 • Koszt zakupu i utrzymania

Każdy z powyższych elementów winien zostać powiązany z odpowiednimi wymaganiami określonymi w wartościach akceptowalnych przez daną organizację (np. Dostępność systemu – 99.9% czasu; Kopia zapasowa tworzona na bieżąco i gotowa do pracy w ciągu 1 godziny; Koszt zakupu i utrzymania na poziomie nie większym niż 5% miesięcznych zysków generowanych przy wsparciu narzędzia).

Czy wymagania, jakie stawiamy CRM są specyficzne dla naszego biznesu?

Planując wybór i wdrożenie CRM nade wszystko musimy wziąć pod uwagę specyfikę naszego biznesu. Pisząc to, mam na myśli nie tylko kontekst firmy, ale także środowiska, w którym działa. Przygotujmy, więc mapę procesów i zastanówmy się, które z nich muszą być wspierane przez CRM.

Zdefiniujmy procesy krytyczne, ważne oraz takie, które możemy pominąć, zmodyfikować lub uprościć. Jeśli to możliwe, postarajmy się również zweryfikować wiedzę na temat rozwiązań, którymi posługują się nasi partnerzy i konkurencja. Kierując się tym i informacjami być może, warto rozważyć narzędzie sprawdzone i dające gwarancję efektywnego wsparcia.

CRM za darmo, które z obszarów działania firmy CRM powinien wspierać?

Kolejne pytanie z listy krytycznych. Istotne nie tylko ze względu na aspekt strategii biznesowej, ale również na ostateczną cenę rozwiązania. W tym przypadku potencjalnie rozległe wymagania obejmujące wszystkie aspekty funkcyjne organizacji mogą pociągnąć za sobą wysokie koszty dodatkowego development’u. Istotnym jest, więc rozważne podejście do odpowiedzi na pytania:

 • W którym miejscu organizacji CRM będzie rzeczywiście efektywny
 • Które z funkcji naszej firmy wymagają CRM’u, aby stać się efektywnymi

CRM za darmo model działania (Cloud / On-premise)

W przypadku rozwiązania cloud unikniemy kosztów związanych z utrzymaniem dedykowanej architektury, jej administracją i niezbędnym (podstawowym) rozwojem. Takie podejście pozwoli również na szybszą implementację, automatyczne aktualizacje oprogramowania i ograniczenie do minimum zespołu utrzymania. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że development – dostosowanie do specyficznych warunków danego biznesu może okazać się równie kosztowne, co w wypadku innych form użytkowania.

Niekiedy może być po prostu niemożliwym z uwagi na ograniczenia narzucone przez dostawcę. W sytuacji modelu on-premise zyskujemy relatywnie dużą swobodę dostosowania systemu do naszych potrzeb, własność oprogramowania, brak opłat licencyjnych, ale również wyższe koszty początkowe. W obydwu przypadkach pojawia się także istotny aspekt bezpieczeństwa danych (utrzymywania, administracji i przetwarzania).

CRM za darmo zakres integracji z innymi systemami.

Naturalnym i niezbędnym dla efektywnego działania elementem środowiska CRM jest poprawna struktura połączeń pomiędzy repozytoriami informacji, silnikami pozwalającymi na procesowanie danych oraz interfejsem użytkownika. Stąd też konieczność precyzyjnego określenia celów, które w oparciu o CRM zamierzamy osiągnąć. Podstawowymi pytaniami, więc stają się kwestie strategiczne:

 • Które z obecnie działających systemów oraz baz danych powinny zostać zintegrowane z CRM?
 • Jaki powinien być zakres i poziom integracji?
 • Czy CRM będzie głównym repozytorium informacji biznesowych, czy też jednym z elementów architektury?
 • Czy dane powinny być wymieniane pomiędzy systemami w czasie rzeczywistym?

Niezależnie od modelu, w jakim będziemy działać i specyfiki biznesu, rozważyć powinniśmy integrację (na różnym poziomie) zarówno z zasobami wewnętrznymi, jak też serwisami biznesowymi on-line, oraz stronami WWW. Model czasu rzeczywistego, w jakim powinny być wymieniane dane oraz informacje wydaje się oczywistym chociażby z uwagi na procesy marketing automation, czy też programmatic.

Czy CRM za darmo ma sens? Jak wybrać CRM najważniejsze punkty.
Jak wybrać CRM najważniejsze punkty. CRM za darmo

Jaki system CRM? Czy CRM za darmo to dobry wybór?

Do wyboru mamy narzędzia dostępne w dwóch podstawowych kategoriach Freemium i Open.

Pierwsza to narzędzia wprawdzie darmowe, lecz z ograniczonym dostępem, liczbą użytkowników, rekordów, okrojonym portfolio funkcjonalności. Rozwiązanie świetne dla rzeczywiście niewielkich przedsięwzięć z relatywnie krótką listą wymagań.

Druga natomiast z uwagi na charakter open source oferuje praktycznie nieograniczony dostęp do bazy danych i funkcjonalności. Haczykiem w tym przypadku jest jednak konieczność posiadania na pokładzie developera lub wszechstronnego człowieka IT. Elastyczność rozwiązania bowiem pociąga za sobą najczęściej konieczność jego instalacji i/lub konfiguracji oraz późniejszego wsparcia.

Świadomość kategorii CRM, na który się zdecydowaliśmy, jest bardzo ważna. Krytyczna jest jednak wiedza, jakich funkcjonalności dostarcza. Ponieważ producenci (twórcy) starają się wyróżnić na tle konkurencji, obserwujemy obecnie tendencję do wzbogacania systemów o funkcje ‘digitalowe’, jak chociażby moduły służące wysyłkom e-mail, SMS, funkcjonalności służące kreowaniu landing page’y oraz pop-up’ów.

Obecnie jest wiele rozwiązań CRM, podobnie jak cały MarTech prężnie się rozwija.

Punkty styku w CRM
Punkty styku w CRM

CRM za darmo? Czy warto wybrać? Darmowy CRM po polsku czy w wersji angielskiej

Decydując się na konkretne rozwiązanie, należy pamiętać, że tendencja rynkowa w doborze systemu CRM nie zawsze jest najlepszym doradcą. I uwaga coraz istotniejsza w świetle zbliżającego się nieuchronnie GDPR – każdorazowo w sytuacji, gdy wybieramy model pracy ‘online’, musimy pamiętać, że nasze dane stać się mogą dostępne dla innych.

Poniżej krótkie porównanie podstawowych parametrów systemów CRM występujących zarówno w kategorii Freemium, jak  i Open.

Budując założenia do porównania i starając się rozwijać je na bieżąco, przyjęliśmy pewne zasady, pozwalające na standaryzację naszego podejścia.

6 Powodów, dla których warto wybrać darmowy system CRM

 1. Po pierwsze ’łatwość’ korzystania z platformy/aplikacji. Zwracamy uwagę na sposób konfiguracji oraz zarządzania i utrzymania rozwiązania.
 2. Po drugie, ocena funkcjonalności automatyzujących i optymalizujących procesy biznesowe oraz procesy wewnętrzne organizacji/firmy.
 3. Po trzecie, poziom i sprawność rozwiązania w ramach dostępu mobilnego. Ewaluacja obszaru bazy danych oraz funkcji dedykowanych zarządzaniu kontaktami i profilami lead’ów oraz klientów.
 4. Po czwarte, zarządzanie działaniami sprzedażowymi oraz bieżący monitoring skuteczności kampanii w poszczególnych kanałach.
 5. Po piąte, możliwość definicji KPI oraz mierników, a także funkcje pozwalające na ich efektywne wykorzystanie.
 6. Na koniec szósty powód, przystępność aktualizacji, włączając przedziały cenowe płatnych planów oraz modele obsługi klienta i dedykowanego wsparcia.
Doświadczenie klienta a funkcje CRM
Doświadczenie klienta a funkcje CRM

Bitrix24 system CRM, opinie

Bitrix24 wersja CRM za darmo
Bitrix24 wersja CRM za darmo

Bitrix24 może stać się całkiem przyzwoitym narzędziem, jeśli w ramach zadań monitorujemy kontakty współpracowników (zespołu), zarządzamy danymi kontaktowymi, planujemy projekty i aktywności, czy też udostępniamy wszelakiego rodzaju dokumenty. Darmowy dla 12-stu użytkowników, posiada standardowy zestaw funkcjonalności, pozwalających na kontakt z klientami, sprzedaż i fakturowanie. Co prawda nie pobiera automatycznie z sieci danych firmowych, które przypisywane mogłyby być do poszczególnych kontaktów (funkcjonalność posiada HubSpot), ale sam model zarządzania kontaktami daje relatywnie dużo elastyczności.

 • Nieograniczona liczba użytkowników
 • 5 GB miejsca
 • Zarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami
 • Marketing e-mailowy
 • Automatyzacja sprzedaży
 • Fakturowanie
 • Czat na żywo
 • Pełny pakiet telefoniczny (100 nagrań rozmów telefonicznych)
 • Zarządzanie zadaniami i projektami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Planowanie, raportowanie i zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i pracownikami
 • REST API

Plusy Bitrix24 oparte na opiniach użytkowników

 • Bitrix24 ma wiele funkcji dostępnych zarówno w wersji darmowej jak i w wersjach płatnych. Funkcje te pokrywają wszystkie istotne potrzeby małych i rednich organizacji. Do tych funkcji należą
  • Doskonały moduł czasu pracy i raportów.
  • Logowanie na podstawie algorytmu do rozpoznawania twarzy
  • Jedno scentralizowane centrum danych.
  • Łatwy w użyciu
  • Prosty w obsłudze Workflow w CRM
  • Łatwa integracja za pomocą API
  • Prosty w konfiguracji, wiele potoków, usprawniony CRM
  • Świetny system zarządzania zespołem i kartami czasu pracy pracowników.
  • Ujednolicona komunikacja
  • Integracja z numerami telefonów (wykonywania i odbierania połączeń)
  • Wielokanałowy widżet kontaktowy dla Twojej strony internetowej, bezpośrednio połączonej z CRM
  • Projektant automatyzacji i wizualnego przepływu pracy
  • Dołączony konstruktor strony
  • Taski, harmonogram i zarządzanie projektami
  • Dodatkowo Bitrix24 posiada czat
  • Tablice Kanban
  • Wszystko to dostępne w chmurze.
 • Wszystko znajduje się w jednym miejscu. Nie wymaga przełączania między wieloma aplikacjami. Nawet osoby o niskim poziomie wiedzy technicznej poradzą sobie w obsłudze narzędzia. Aplikacja mobilna wspiera członków zespołu, którzy są w ciągłym ruchu.

Minusy Bitrix24 oparte na opiniach użytkowników

 • Darmowa wersja dołącza referencję Bitrix24 na dole każdego e-maila.
 • Zbyt wiele opcji i funkcji integracji w Bitrix24 może być myląca i powodować zbędne zamieszanie.
 • Wsparcie techniczne, nie jest najszybsze i wymaga cierpliwości. Odpowiedź zajmuje sporo czasu.

Jeśli jesteś zainteresowany kup Bitrix24

Suite CRM

Suit CRM wersja CRM za darmo
Suit CRM wersja CRM za darmo

Suite CRM jest rozwiązaniem open source i uważane jest za jeden z najlepszych obecnie systemów tej klasy na świecie. Poza planowanym dla wersji 7.9 nowym modułem e-mailingowym i praktycznie wszystkimi standardowymi funkcjonalnościami niezbędnymi dla efektywnego działania, oferuje bezpłatne wsparcie poprzez forum użytkowników. Wersja darmowa dostarcza szereg bardzo przydatnych funkcjonalności:

 • Moduł self-service
 • Portal sprzedażowy
 • Definiowany elastyczny workflow
 • Moduł wspierający procesy marketingowe
 • Kalkulator zwrotu z inwestycji
 • Zarządzanie finansami
 • Fakturowanie
 • Elastyczne modelowanie procesów biznesowych
 • Modele kosztowe
 • Kontrola strategii cenowej
 • Obsługa umów
 • Obsługa pytań i odpowiedzi

Plusy Suite CRM

 • Prosta konstrukcja SuitCRM i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
 • SuitCRM to szybki, niezawodny i bezpieczny CRM
 • Można go bezpłatnie hostować na własnym serwerze zamiast w chmurze.
 • Możliwość tworzenia własnych modułów oraz dostępność do wielu płatnych i darmowych

Minusy Suite CRM

 • Problemy techniczne np:. pobieranie raportów
 • Problemy z wsparciem technicznym

Pobierz Suit CRM

Zoho ONE CRM

Zoho One wersja CRM za darmo
Zoho One wersja CRM za darmo

Zoho CRM Zoho One zapewnia jeden zintegrowany system, który łączy różne działania Twojej firmy w bardziej połączoną i sprawną strukturalnie . Zwiększ produktywność w swojej firmie, zapewnij lepszą obsługę klientów i nie tylko. Wsród wielu narzędzi wchodzących w skład Zoho One jednym z najważniejszych jest moduł CRM.

Dzięki niemu możesz zarządzać pozyskiwaniem potencjalnych klientów w jednym miejscu, obsłużysz zamówienia, stworzysz oferty i wygenerujesz faktury, podpisane cyfrowo umowy, zarządzisz płatnościami online i będziesz mógł śledzić kluczowe wskaźniki marketingowe i sprzedażowe. Dzięki Zoho One scentralizujesz dane klientów, stworzysz segmenty, zaradzisz ukierunkowanymi kampaniami i ankietami. Za pomocą menedżerskich pulpitów nawigacyjnych będziesz mógł zarządzić dużymi zespołami sprzedażowymi.

 • 30 dni darmowego testu
 • Automatyzacja sprzedaży i marketingu
 • Kanały do współpracy zespołowej
 • Funkcje mediów społecznościowych (Twitter, Facebook i Google)
 • Automatyzacja mailingu (10 szablonów wiadomości e-mail, rezygnacja z poczty e-mail)
 • Biblioteka dokumentów (udostępnianie folderów, dołączanie dokumentów, wersja plików, recenzje)
 • Raporty standardowe
 • Formularze internetowe i ankiety
 • Personalizacja produktów
 • Zarządzanie przepływem pracy

Jeśli jesteś zainteresowany kup Zoho CRM

HubSpot jest to mój wybór obecnie działamy na nim!

Wersja CRM za darmo hubspot
Hubspot wersja CRM za darmo

HubSpot jest rozwiązaniem dostarczanym niejako ‘na boku’ głównego produktu, którym jest platforma Marketing Automation. Będąc komplementarnym w stosunku do core’owego serwisu, oferuje już nie tylko funkcje podstawowe, ale niemal pełen zestaw funkcjonalności właściwych, dedykowanym rozwiązaniom CRM. Nieograniczona liczba użytkowników… i tylko jeden haczyk. Wszystko to rzeczywiście ’za free‘, jeśli tylko w bazie danych nie masz więcej niż 1 Milion klientów. Funkcje ‘śledzenia’ kontaktów są zdecydowanie mocnym atutem rozwiązania i wydaje się, że trudno byłoby znaleźć coś lepszego. Podsumowując – narzędzie na tak, o ile chcemy i potrafimy je wykorzystać.

 • Darmowa licencja do 1 000 000 kontaktów w bazie danych
 • Nieograniczone miejsce do przechowywania dokumentów (plików)
 • Optymalizowane Rozmieszczone dokumenty klientów i profile klientów
 • Automatyczne importowanie z danych z poczty e-mail, telefonicznych baz danych i mediów społecznościowych
 • Integracja funkcji telefonu
 • Niestandardowe widoki i zarządzanie lejkami sprzedażowymi
 • Zarządzanie lead’ami i automatyczne monitorowanie odwiedzających stronę www
 • Automatyczna budowa bazy lead’ów
 • Zarządzanie umowami oraz zadaniami
 • Szablony i planowanie
 • Wsparcie telefoniczne, wsparcie na żywo, baza szkoleniowa
 • Szeroki zakres integracji

Jeśli jesteś zainteresowany kup HubSpot

Agile CRM

wersja CRM za darmo
Wersja CRM za darmo

Agile CRM to jeden z ciekawszych systemów przygotowanych docelowo dla małych firm, oferujący w ramach platformy także funkcje marketingowe i serwisowe. W ramach bazy danych można utrzymywać nieograniczoną liczbę ofert, zadań oraz dokumentów. Narzędzie udostępnia także szereg specyficznych funkcji jak niestandardowe pola, lead scoring oraz e-mail tracking.

Agile zaczęło rozwijać się coraz dynamiczniej również w kierunku integracji z obszarem social mediów. Opcja Social Listening pozwala na monitorowanie wzmianek o marce, produktach i wszystkich opiniach, w których wykorzystane zostaną informacje, które można skojarzyć z danym brandem. Dzięki takiemu podejściu twórców systemu możemy wpasować się znakomicie w interakcje z użytkownikami i potencjalnymi użytkownikami naszych produktów, budując pozytywny i długotrwały model zaangażowania.

Jeśli jesteś zainteresowany kup Agile CRM

Insightly

Insightly jest kolejnym z systemów dedykowanych dla małych firm. Jest relatywnie prostym rozwiązaniem pozwalającym na przechowywanie 2500 rekordów (wraz z wszystkimi elementami), wykonywanie całkiem przyjemnych i bogatych w informacje raportów oraz ograniczoną do 10-ciu sztuk dziennie wysyłkę e-maili. Które zatem z funkcji systemu w modelu ‘free of charge’ mogą skłonić nas do rozważenia wykorzystania go w biznesie?

 • Darmowa licencja dla 2 użytkowników
 • Do 200 MB miejsca na dysku dla przechowywanych dokumentów
 • Do 2500 rekordów w bazie danych
 • 5 szablonów wiadomości e-mail
 • Masowe wiadomości e-mail (10 dziennie)
 • 10 pól niestandardowych (2 na rekord)
 • 500 wierszy importu pliku
 • 10 zaawansowanych raportów
 • Wsparcie społeczności online

Jeśli jesteś zainteresowany kup Insightly

Capsule darmowy CRM

Wersja CRM za darmo Capsule crm logo
Wersja CRM za darmo

Capsule przyjemny dla użytkownika, oferuje poza klasycznym zarządzaniem kontaktami szereg funkcjonalności pozwalających na synchronizację i update profili klientów z różnorodnymi źródłami, jak np. social media. Aktualizacja odbywa się automatycznie w trakcie przeglądania ‘karty’ klienta. Poza tą zmyślną cechą narzędzia możemy liczyć na relatywnie prostą integrację z ponad 30-toma różnymi rozwiązaniami w tym MailchimpFreshbook. System dostarcza również całkiem sprawne śledzenie historii kontaktów niezależnie od medium, za pomocą którego się odbywały. Jak podobne rozwiązania udostępnia również współdzielenie kontaktów oraz możliwość dołączania plików zewnętrznych? Opcja darmowa wygląda relatywnie skromnie, ale umówmy się, że przeznaczona jest raczej dla bardzo małych firm:

 • 2 użytkowników
 • 10 MB pamięci
 • 250 kontaktów
 • Standardowe integracje
 • Integracje z mediami społecznościowymi
 • Dedykowane wsparcie techniczne

Jeśli jesteś zainteresowany kup Capsule

SugarCRM

sugar crm logo
Wersja CRM za darmo

Sugar CRM jako jeden z pionierów segmentu cieszy zakresem funkcjonalności i smuci zarazem nieco przeterminowanym wyglądem. Niemniej jednak, doświadczenie na rynku zaowocowało poza gamą standardowych dla CRM funkcjonalności bardzo przyzwoitym interfejsem użytkownika, kalendarzem pozwalającym na planowanie i realizację wszelakiego rodzaju wydarzeń, możliwością sprawnego importu i eksportu danych oraz powiązania dowolnych elementów systemu. Istotnym elementem jest dobrze zaprojektowany moduł raportowania. Super ważnym natomiast elastyczność rozwiązania w kontekście dopasowania do specyficznych potrzeb danego biznesu. Darmowymi elementami wpływającymi na wysoką ocenę poprzez pryzmat funkcjonalności są między innymi:

 • Dostosowywane do specyfiki firmy funkcje (wersja hostowana samodzielnie)
 • Formularze do pozyskiwania leadów oraz monitorowanie informacji kontaktowych
 • Scoring
 • Rozbudowane profile klientów
 • Funkcje marketingu e-mail
 • Planowanie komunikacji i raportowania
 • monitorowanie interakcji w kanałach ‘social
 • Lejki sprzedażowe
 • Zarządzanie e-mailami, kalendarzami i plikami
 • Kompleksowe planowanie projektu
 • Modyfikowalna baza danych
 • Otwarta struktura API

Jeśli jesteś zainteresowany pobierz Sugar CRM

Intercom system CRM

Intercom (coś zupełnie innego) – w tym przypadku należałoby zastanowić się, czy jest to jeszcze CRM, czy raczej CMP (Customer Messaging Platform)? Niezależnie jednak od oceny, narzędzie sprawia wrażenie bardzo pomocnego w zarządzaniu kontaktami, szczególnie zaś w kontekście rozważań zasadniczej biznesowej kwestii – którzy z klientów mogą z największym prawdopodobieństwem dokonać ponownego zakupu. Ciekawe rozwiązanie i warte rozważenia zwłaszcza w opcji płatnej, w której obok ‘live chat‘ i modułu ‘customer engagement‘ znajdziemy także ‘customer service‘.

Jeśli jesteś zainteresowany kup Intercom

Zurmo system CRM

Zurmo jako jeden z ‘open source’owych’ systemów przypomina bardziej zaawansowane i na wskroś profesjonalne narzędzia klasy MS Dynamics, czy też SFDC. Bardzo dobrze rozbudowany interface pozwalający na zbieranie praktycznie nieograniczonych charakterem danych profilowych, a także planowanie i raportowanie spotkań oraz pozostałych interakcji z klientami. Funkcjonalności pozwalają na budowanie ofert i łączenie produktów / serwisów z potencjalnymi okazjami biznesowymi (opportunities). Całkiem przyjemnym jest koncept gamifikacji, jaki wprowadzili do narzędzia jego twórcy. Sprawnie działa również moduł raportowania pozwalający budować statystyki w formie graficznej.

 • Nielimitowana liczba kontaktów ze szczegółowymi i spersonalizowanymi kontami (360 odsłon)
 • Niestandardowe kokpity, pola, układy i etykiety z zależnymi rozwijanymi listami
 • Globalne wyszukiwanie informacji, pakiety językowe, przeliczanie walut i obsługa wielu stref czasowych
 • Zarządzanie potencjalnymi szansami
 • Zarządzanie działaniami (spotkania, zadania i notatki)
 • Śledzenie transakcji (automatyzacja sprzedaży, zarządzanie szansami, śledzenie potoków sprzedaży)
 • Niestandardowe raportowanie
 • Automatyzacja przepływu pracy (work flow) za pomocą powiadomień e-mail
 • Modele gamifikacji
 • Automatyzacja marketingu (tworzenie kampanii e-mailowych, autorespondery, zarządzanie kampaniami)
 • Zarządzanie produktem (tworzenie katalogów, zarządzanie ilością)
 • Wsparcie społeczności online i dokumentacja szkoleniowa
 • Natywne integracje z Gmailem, Outlookiem, Zapierem + Restful API

Jeśli jesteś zainteresowany pobierz Zurmo

vTiger system CRM

vTiger (Open Source) to jeden z najpopularniejszych obecnie systemów klasy CRM, zarówno ze względu na jej podstawowe funkcje, jak i szeroką gamę rozszerzeń, które można pobrać i kupić. Rozwiązanie udostępnia szerokie portfolio funkcjonalności zarówno standardowych, jak i nieco bardziej zaawansowanych. Wyposażone jest w narzędzia do zarządzania kontaktami, śledzenia transakcji i wsparcie konwersji. Posiada sprawny mechanizm zarówno ofertowania, jak i fakturowania. Przyzwoity mechanizm dedykowany dla obsługi klienta, zarządzania projektami i kalendarzem. Modułowa konstrukcja umożliwia efektywną optymalizację i dostosowanie do realnych potrzeb danego biznesu. Pozytywnym zdecydowanie aspektem jest możliwość relatywnie taniego lub bezpłatnego wykorzystania zestawu funkcjonalności rozwijanych przez społeczność vT.

Jeśli jesteś zainteresowany kup vTiger

Freshsales system CRM

Freshsales dedykowany raczej dla niewielkich – rozwijających się firm software, atrakcyjny pod względem prostoty, jak też (co czasem bywa jednak istotne) dobrze skrojonego interfejsu. Oryginalnie jest częścią pakietu firmy Freshworks, niemniej jednak stanowić może pełnowartościowe narzędzie pracujące w modelu ‘standalone‘. Darmowa wersja rozwiązania umożliwia efektywne zarządzanie lidami niezależnie od kanału ich pozyskania. Pozytywnym jest fakt braku ograniczeń co do liczby użytkowników oraz miejsca / zasobów pamięci przeznaczonej na składowanie dokumentów.

Minusem jest niestety brak w bezpłatnej wersji zaawansowanych funkcji zarządzania klientami i terytoriami, budowania lejków sprzedażowych, automatycznych notyfikacji oraz możliwości monitorowania zdarzeń w sieci. Z drugiej jednak strony, do dyspozycji otrzymujemy aplikację nie tylko prostą w użyciu, ale i zapewniającą wszystkie podstawowe funkcje CRM. Narzędzie w opcji darmowej trudno raczej polecić z pełnym przekonaniem, ale warto z pewnością rozważyć jego wersję płatną. Podsumowując, za darmo korzystać możemy z następujących cech rozwiązania:

 • Nieograniczona liczba użytkowników
 • Nieograniczona baza kontaktów i rekordów
 • Nieograniczone miejsce do przechowywania plików i dokumentów
 • Przechwytywanie i automatyczne importowanie leadów (telefon, e-mail, media społecznościowe)
 • Pełny zestaw do zarządzania dla potencjalnych klientów, kontaktów i kont
 • Podstawowe modele scoring’owe
 • Zaawansowane raportowanie
 • Integracja z oprogramowaniem Freshdesk

Jeśli jesteś zainteresowany kup Freshsales

Google Contacts darmowy CRM

Google Contacts jest w gronie powyższych rozwiązań nieco egzotycznym, niemniej jednak z uwagi na powszechność stosowania rozwiązania z Mountain View zasługuje, chociażby na małą wzmiankę. No dobrze, a zatem dla kogo Google przygotował swoją koncepcję CRM? Teoretycznie dla wszystkich. Platforma ma służyć obecnym użytkownikom produktów Google, zarówno tym, którzy chcą niejako w naturalny sposób, będąc użytkownikami poczty zarządzać prywatnymi kontaktami, jak też firmom, które realizują procesy biznesowe. Narzędzie dostępne jest na całym świecie i można go używać we wszystkich językach, a także oferuje otwarty interfejs API, umożliwiający łatwe łączenie go z systemami innych producentów.

Wszystko, co Google Contacts ma do zaoferowania, udostępniane jest za darmo. Dobrze znany intuicyjny interface w uniwersalnej formie, działa zgodnie z dowolnym oprogramowaniem lub systemem operacyjnym. Bardzo pozytywnym jest fakt, że w wersji darmowej narzędzie nie ogranicza liczby dostępnych kontaktów ani zasobów pamięci. Zapewnia również identyczne wsparcie, jakie gwarantowane jest użytkownikom produktów premium. Prowadząc firmę, musimy mieć jednak na uwadze, że Google Contacts zapewnia bardzo efektywny, ale jednak tylko podstawowy zestaw funkcji pozwalających na zarządzanie kontaktami, toteż chcąc realizować zadania sprzedażowe i marketingowe, powinniśmy rozważyć inne narzędzie, bądź integrację z platformami prawdziwie biznesowymi.

Darmowy zestaw funkcjonalności w Google Contacts:

 • Nieograniczona liczba kontaktów
 • Nieograniczona liczba użytkowników
 • Nieograniczone miejsce do przechowywania
 • Sortowanie kontaktów i grupowanie za pomocą opcjonalnych filtrów
 • Kategorie kontaktów i szczegółowe profile i konta
 • Zautomatyzowana synchronizacja z lokalnymi bazami danych
 • Kopia zapasowa i przywracanie danych przez 30 dni
 • Łatwe wyszukiwanie i łączenie zduplikowanych kontaktów
 • Integracja z dowolną inną usługą Google
 • Obsługa poczty e-mail
 • Otwarte API

Streak system CRM

Streak – kolejny z ciekawych systemów współpracujących z Gmail, potrafiący zarządzić kontaktami, kalendarzami oraz procesami sprzedaży. Relatywnie prosty i oferujący w podstawowej (niepłatnej) wersji ograniczone zasoby funkcjonalne. Z uwagi jednak na hosting rozwiązania w chmurze, a więc i brak konieczności posiadania zasobów IT dedykowanych dla jego utrzymania oraz rozwoju znajduje grono użytkowników zwracających szczególną uwagę na kwestie budżetowe. Ogromnym plusem, który z pewnością docenią użytkownicy narzędzi Google’a jest fakt, iż Streak w naturalny sposób korzysta z zasobów dostępnych w innych aplikacjach spod dużego ‘G’.

Streak wydaje się być bardzo elastycznym narzędziem, którego dostosowanie do specyficznych potrzeb biznesowych odbywa się na poziomie ostatecznego użytkownika. Otwarcie jednak należy przyznać, że ‘plan darmowy’ może być atrakcyjny raczej dla bardzo małych firm. W przypadku natomiast decyzji o wejściu w obszar płatnych usług, możemy być mile zaskoczeni zakresem oferowanych funkcjonalności.

Mówiąc o wersji darmowej Streak, do dyspozycji otrzymamy następujące elementy:

 • Podstawowy pakiet CRM
 • Opcję łączenia poczty i wysyłki ‘mass’ mailingów
 • Możliwość śledzenia 200 wątków e-mail
 • Korzystanie z niestandardowych kolumn
 • Wyszukiwanie oraz automatyczne wypełnianie pól
 • Załączanie plików w różnorodnych formatach
 • Możliwości importu i eksportu eksportu
 • Dostęp mobilny na iOS (wkrótce system Android)
 • Dostęp do podstawowego interfejsu API

Na co możemy liczyć sięgając do portfela?

 • Możliwość śledzenia nieograniczonej liczby wątków e-mail
 • Nieograniczony współdzielony dostęp do lejków sprzedażowych
 • Dostęp do interfejsu Webhooks API
 • Integracja z systemem Zapier
 • Raportowanie, statystyki i formularze
 • Sprawdzanie poprawności danych, definiowanie uprawnień dla użytkowników i mechanizm odzyskiwania danych
 • Wsparcie Premium przez e-mail / telefon
 • Dedykowany program obsługi klienta

Jeśli jesteś zainteresowany kup Streak

Apptivo system CRM

Apptivo – jest jednym z wielu rozwiązań bazujących na modelu chmury, co daje mu całkiem przyzwoite parametry pracy w zakresie zarówno szybkości przetwarzania danych, jak i udostępniania informacji. Narzędzie należy do relatywnie intuicyjnych i niespecjalnie wyrafinowanych rozwiązań, udostępniających w ramach wersji bezpłatnej:

 • Licencje dla 3 użytkowników
 • 500MB pamięci dla danych
 • Mechanizm współdzielenie kontaktów
 • Zestaw standardowych raportów
 • Podstawowe wsparcie użytkownika

Apptivo Premium

Widzimy więc, iż pośród omówionych dotychczas narzędzi raczej odstaje zakresem oferty bezpłatnej in minus. Z drugiej zaś strony, jeśli zdecydujemy się wyasygnować 8 USD miesięcznie (przy założeniu, iz zapłacimy za cały rok z góry) do dyspozycji otrzymamy dodatkowo w ramach opcji Premium:

 • 3GB pamięci dla każdego z użytkowników
 • Możliwość wysyłki 1000 e-maili w ramach prowadzonych kampanii
 • 2000 call’i w sytuacji, gdy zdecydujemy się na integrację i wykorzystanie mechanizmów API
 • Wsparcie integracyjne

Apptivo Ultimate system CRM

I w tym przypadku nie mamy zbyt wiele swobody ruchu, niemniej jednak budżet 8USD na aplikację biznesową także nie daje poszaleć. Kolejną opcją w portfolio Apptivo jest Ultimate, która jakoś specjalnie nie różni się od Premium, za to koszt miesięczny wzrasta już do 20USD. Najwyższą dostępną wersją wydaje się być na dziś Enterprise (dostawca rekomenduje bezpośredni kontakt w przypadku, gdyby ktoś był zainteresowany wyceną) oferująca:

 • Dedykowaną instancję
 • Możliwość wysyłki 5000 e-maili w ramach prowadzonych kampanii
 • White labeling, co nie jest często spotykaną opcją
 • Custom’owe integracje
 • Wsparcie realizowane w oparciu o SLA
 • Dedykowanego Key Account Manager’a.

Jeśli jesteś zainteresowany kup Apptivo

Pipedrive program CRM

Pipedrive – jeden z najbardziej przyjaznych użytkownikowi system CRM i mam tu na myśli tak kolegów pracujących na co dzień w sprzedaży, marketingu, jak też IT. Kolejne, bardzo sprawne narzędzie przeznaczone dla niewielkich i średnich firm w kontekście przetwarzania informacji, ale również, a może nade wszystko ‘usability’. Funkcjonalność i ergonomia znacznie powyżej średniej, co bardziej wymagającym użytkownikom prawdopodobnie przypadnie do gustu. Nie da się ukryć, iż narzędzie sprawdza się najlepiej w środowisku koncentrującym się na procesach sprzedaży. Narzędzie wydaje się w miarę elastyczne, jeśli chodzi o personalizację oraz dostosowanie do specyficznych potrzeb danego biznesu.

Proste i szybkie wdrożenie – producent chwali się tym i trzeba przyznać, że absolutnie jest to zgodne z rzeczywistością. Szerokie portfolio możliwości integracyjnych z uwagi na udostępniany otwarte API. Wersja bezpłatna ograniczona jest tym razem do 14 dni, co może wydawać się nieco zbyt krótkim okresem dla realnego przetestowania cyklu sprzedażowego. Z drugiej strony cena startowa zaporową nie jest, bo skoro tylko zdecydujemy się na wykorzystanie narzędzia w naszym biznesie rozpoczyna się od 12.5USD za użytkownika (pakiet 6-ciu użytkowników to 75USD).

Co zatem platforma ma nam do zaoferowania?

 • Efektywne i pomocne w zarządzaniu wizualizacje lejków sprzedażowych
 • Prognozowanie sprzedaży z ewaluacją szans transakcyjnych
 • Planowanie działań i definiowanie celów
 • Pre-definiowane formularze short-lead
 • Możliwość tworzenia katalogu produktów
 • Dostęp do korespondencji transakcyjnej (sprzedażowej)
 • Raportowanie oraz statystyki działań i sprzedaży
 • Obsługę dystrybucji e-maili
 • Integracja poczty zewnętrznej
 • Integracja z GoogleApps
 • Wersje na urządzenia mobilne
 • Sprawne wersje językowe (10)

Dużym plusem jest dostęp do bazy wiedzy Pipedrive, co wydatnie może pomóc w samodzielnym procesie edukacji w ramach wykorzystania platformy dla celów komercyjnych, jak i zarządzania nią.

Jeśli jesteś zainteresowany kup Pipedrive

Really Simple Systems

Really Simple Systems – czy ‘Naprawdę Proste Systemy’ są rzeczywiście proste, a zarazem zdolne do dostarczenia wartości dodanej naszemu biznesowi? Tak, jeśli tylko prowadzimy niewielki biznes, a naszymi klientami są inne firmy – czyli, wszystko działa w modelu B2B. Prosty w adaptacji (setup) i użytkowanie dzięki intuicyjnemu na rozsądnym poziomie interfejsowi może być bardzo ciekawym pomysłem dla startup’ów, tym bardziej że dostawca nie limituje czasu darmowego użytkowania, ani też zestawu funkcjonalności dostępnych w wersji płatnej. Jedynym ograniczeniem wersji darmowej systemu poza liczbą użytkowników jest volumen klientów (firm) zarejestrowanych w bazie danych (100).

A wracając do prostoty rozwiązania, możemy potwierdzić ją we własnym zakresie, starając się opanować RSS – nie powinno nam to zająć więcej niż około 30-stu minut. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych systemów i ten działa w oparciu o chmurę (cloud), co pozwala wykorzystać skalowalność w przypadku poszerzania się naszych wymagań elastyczny sposób. Baza danych platformy może być rozbudowywana o dodatkowe pola i tabele. Dotychczas istniejące natomiast są edytowalne. Komunikację e-mail wysyłać możemy wprost z CRM, a pozyskane w korespondencji adresy w sposób automatyczny synchronizować z rekordami klientów w bazie. Istotnym jest też fakt, iż Really Simple Systems jest zgodny z GDPR.

A jak wygląda lista funkcjonalności platformy?

 • Zarządzanie kontaktami
 • Planowanie zadań i aktywności
 • Forecasting sprzedaży
 • Kreator raportów
 • Automatyzacja procesów sprzedaży
 • Przechowywanie dokumentów (100MB dla FOC)
 • Personalizacja ustawień
 • Przygotowania i wysyłka e-maili
 • Dwustronna integracja adresów e-mail
 • Integracja z systemami finansowo-księgowymi
 • Dobra dostępność materiałów edukcyjnych
 • Bezpłatna pomoc CRM
 • Dostępne API

Jeśli jestes zainteresowany kup Really Simple Systems

Poza wersją ’free of charge’ dostępne są również płatne – Starter(12 EUR/M), Professional (26 EUR/M) oraz Enterprise(41 EUR/M).

Sugester system CRM

Sugester. Jedno z tych narzędzi, które dzięki prostocie i intuicyjności może się podobać. Brak w nim wyrafinowanych funkcjonalności właściwych mocno zaawansowanym systemom z górnej półki, ale tak właśnie ma być. Począwszy od karty klienta zawierającej praktycznie wszystko, co istotne a nawet więcej. W jednym miejscu, co jest właściwym wszystkim dobrze zorganizowanym rozwiązaniom CRM umieszczono dane kontaktowe oraz profilowe klienta wraz z jego zdjęciem, danymi transakcyjnymi i historią interakcji. Z tego miejsca można również w bardzo prosty sposób stworzyć task/zadanie oraz wysłać wiadomość e-mail. Plusem jest zarówno dostęp do okienka chat’u oraz możliwość wykonania rozmowy via VOiP.

Funkcją bardzo przydatną, aby zorientować się w całości korespondencji z klientem jest historia kontaktów. Rejestr zawiera wszystkie szczegóły, niezależnie od tego który z pracowników realizował daną transakcję, czy też wątek komunikacyjny.

Sugester zalety

Podobnie zestawienie transakcji. Wiedza na temat co, kiedy oraz na jakich warunkach zostało zakupione oraz dostarczone klientowi daje możliwość budowania całkiem sprawnego modelu RFM. Statystyki komunikacji z kolei dają bardzo dobry wgląd w sposób prowadzenia korespondencji oraz jej jakość. Plusem jest również połączenie opcji komunikacji w różnych kanałach, w tym social mediach, co zdaje egzamin wówczas, gdy ścieżka klienta realizowana jest w modelu wielokanałowym.

Jeśli ktoś prowadzi mały biznes, Sugester może być strzałem w dziesiątkę. Integracja z platformą Fakturownia.pl pozwala nie tylko na wystawianie faktur, ale również na zarządzania wydatkami i przychodami oraz stanami magazynowymi.

System CRM Sugester jest również jednym z najtańszych rozwiązań. Po darmowym 30-sto dniowym okresie testowym, można pokusić się o zakup jednego z planów cenowych, z których najtańszy (Plan Pro) kosztuje 19 PLN netto miesięcznie.

Czym jest program Customer Relationship Management – CRM?

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to świetny sposób na budowanie lojalności klientów i zwiększanie sprzedaży. Obejmuje ono wiele strategii i technologii służących do zarządzania danymi pochodzącymi z interakcji z klientami w całym cyklu ich życia.

Dane te mogą być zbierane z kanałów obsługi klienta, takich jak telefon, strona internetowa, czat na żywo, poczta bezpośrednia, materiały marketingowe i media społecznościowe. Gromadzone informacje obejmują zwykle dane osobowe klienta, historię zakupów, preferencje. CRM pomaga pracownikom obsługi klienta w bardziej szczegółowej obsłudze klienta, mając na uwadze efektywne utrzymanie relacji z klientem i wzrost sprzedaży.

Jaki darmowy CRM?

Nie jest to pytanie, na które łatwo odpowiedzieć. Niestety przy wyborze CRM jest wiele pytań, na które musimy sami odpowiedzieć. W zależności od potrzeb musimy dopasować taki CRM by przede wszystkim spełniał te funkce które nam są potrzebne w biznesie.

Ile kosztuje system CRM?

Systemy CRM kosztują od 0 do kilku milionów złotych. Rozwiązanie darmowe opisałem w tym artykule. Te najdroższe systemy odpowiadają za wiele obszarów, począwszy od obsługi działów sprzedaży, przez obsługę klienta, po działy marketingu, finansów po automatyzację procesów wsólnych.

Jaki CRM dla małej firmy?

CRM dla małej firmy powinien być łatwy w obsłudze. Nie powinien wymagać zaawansowanej wiedzy informatycznej. I powinien być intuicyjny w obsłudze. Takie warunki spełniają choćby Hubspoot, ZohoCRM czy Bitrix24. Kluczowe jest, by system był łatwo integrowany z narzędziami zewnętrznymi i działać w wersji SaaS.

Artykuł uaktualniony 1 miesiąc

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

41 Comments

 1. Monika Fałek pisze:

  Ma. W firmie mamy Berberis w wersji Minima. Nastawialiśmy się na opcję płatną, ale wyszło, że pod działalność agencyjną wystarczy nam wersja darmowa. W takim razie w jakim celu mieliśmy płacić? A system w tej podstawowej wersji ma zarządzanie, planowanie, marketing… Nie ma magazynu, ale to nam z lekka zbędne. Tak więc można działać na całkowicie darmowej wersji.

 2. Izka pisze:

  Poważnie całkowicie darmowa wersja systemu wystarczy to swobodnego zarządzania nim?
  Napiszcie nieco o swoich doświadczeniach. Szukam systemu, który dałby różnicę, ale najlepiej darmowego. To jest wykonalne?

  • Darmowe systemy dają wiele możliwości zarówno w obszarze zarządzania kontaktami, produktami, jak też realizacji kampanii mailingowych. Korzystaliśmy z 7 takich rozwiązań i pytaniem, jakie należałoby postawić na początku ścieżki poszukiwań jest: Do jakich zadań oraz w jakiej skali system będzie wykorzystywany? Jeśli nasza baza danych nie jest nadto wymagająca, a my skupiamy się na administracji kontaktami, ewidencjonowaniem wydarzeń i zarządzaniem projektami warto rozważyć SuiteCRM. W przypadku, gdy powyższe funkcjonalności chcielibyśmy rozszerzyć o elastyczną konfigurację narzędzia i dostosowanie do specyficznych wymagań (a przy okazji nie mamy problemów z językiem angielskim) przetestujmy OpenCRX. Może nie jest idealny i aby go poznać trzeba mieć nieco czasu, ale z pewnością wielość przydatnych funkcji wynagrodzi nasze starania. Ciekawym rozwiązaniem, które może dostarczyć najwięcej satysfakcji jest zdecydowanie InStream. Działający w modelu SaaS tool dostarcza portfolio narzędzi do zarządzania klientami, współdzielenia informacji i monitoringu komunikacji. Ogromnym atutem jest dostępność do pełnej wersji systemu przez rok.
   Podpowiedz nam dla jakich zadań chciałabyś wykorzystać CRM, a postaramy się podzielić doświadczeniami w kontekście konkretnego rozwiązania oraz kompletem informacji z business case’m.

 3. Izka pisze:

  Poważnie całkowicie darmowa wersja systemu wystarczy to swobodnego zarządzania nim?
  Napiszcie nieco o swoich doświadczeniach. Szukam systemu, który dałby różnicę, ale najlepiej darmowego. To jest wykonalne?

  • Marcin Kordowski pisze:

   Darmowe systemy dają wiele możliwości zarówno w obszarze zarządzania kontaktami, produktami, jak też realizacji kampanii mailingowych. Korzystaliśmy z 7 takich rozwiązań i pytaniem, jakie należałoby postawić na początku ścieżki poszukiwań jest: Do jakich zadań oraz w jakiej skali system będzie wykorzystywany? Jeśli nasza baza danych nie jest nadto wymagająca, a my skupiamy się na administracji kontaktami, ewidencjonowaniem wydarzeń i zarządzaniem projektami warto rozważyć SuiteCRM. W przypadku, gdy powyższe funkcjonalności chcielibyśmy rozszerzyć o elastyczną konfigurację narzędzia i dostosowanie do specyficznych wymagań (a przy okazji nie mamy problemów z językiem angielskim) przetestujmy OpenCRX. Może nie jest idealny i aby go poznać trzeba mieć nieco czasu, ale z pewnością wielość przydatnych funkcji wynagrodzi nasze starania. Ciekawym rozwiązaniem, które może dostarczyć najwięcej satysfakcji jest zdecydowanie InStream. Działający w modelu SaaS tool dostarcza portfolio narzędzi do zarządzania klientami, współdzielenia informacji i monitoringu komunikacji. Ogromnym atutem jest dostępność do pełnej wersji systemu przez rok.
   Podpowiedz nam dla jakich zadań chciałabyś wykorzystać CRM, a postaramy się podzielić doświadczeniami w kontekście konkretnego rozwiązania oraz kompletem informacji z business case’m.

 4. Agnieszka Dombrowska pisze:

  Z moich doświadczeń wynika, że darmowy CRM prędzej czy później okaże się zwyczajnie kiepski, będzie miał luki, będzie brakowało w nim funkcji itp. Zdecydowanie wolę zapłacić i sobie tego oszczędzić. Warto moim zdaniem za to korzystać z bezpłatnych testów, które wiele firm umożliwia (by daleko nie szukać, np. https://csmart.pl). Jest to czasochłonne, ale pozwala zaoszczędzić trochę kasy.

 5. Agnieszka Dombrowska pisze:

  Z moich doświadczeń wynika, że darmowy CRM prędzej czy później okaże się zwyczajnie kiepski, będzie miał luki, będzie brakowało w nim funkcji itp. Zdecydowanie wolę zapłacić i sobie tego oszczędzić. Warto moim zdaniem za to korzystać z bezpłatnych testów, które wiele firm umożliwia (by daleko nie szukać, np. https://csmart.pl). Jest to czasochłonne, ale pozwala zaoszczędzić trochę kasy.

  • Marcin Kordowski pisze:

   Witam jak zawsze wszystko zależny od strategii i rodzaju biznesu. Jeśli nasz plan przewiduje gwałtowny wzrost i ten wzrost jest realizowany to wersje darmowe mogą nie wystarczyć. Dlatego na rynku są dostępne różne segmenty narzędzi od tych za free po kompleksowe rozwiązania Oracle czy Adobe. Myślę, że kluczowe jest właściwe, indywidualne rozpoznanie potrzeb i dopasowanie narzędzia do konkretnych potrzeb na dziś i na przyszłość danego klienta w kontekście kompleksowych działań. CRM jest ważnym ogniewem marketingu i sprzedaży ale to nie jest odosobniony składnik. Myślę tu o MA czy DMP w warstwie analityki, decyzji i interakcji z klientem.

 6. Maria Pruszyńska pisze:

  Wszystko zależy od potrzeb konkretnej firmy. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w przypadku opcji bezpłatnej praktycznie nie można liczyć na żadne wsparcie, a ono może się przydać podczas wdrażania czy użytkowania systemu. W firmie, w której pracuję korzystamy z systemu Kamflex. Zdecydowaliśmy się na najmniejszy pakiet i jest on dla nas wystarczający. Mamy bazę klientów, kalendarz, faktury, procesy i leady. Magazynu brak, ale nie potrzebujemy takiej funkcji. I wsparcie dostępne właściwie cały czas. Choć pewnie niektóre firmy faktycznie na darmowych crmach dadzą sobie świetnie radę, to myślę, że czasami warto trochę zainwestować w dobry system :).

  • Angelika pisze:

   Zgadzam się, czasami wybierając bezpłatną opcję systemu, trudno jest liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Ale jeżeli chodzi o bitrix24, to itrix, ich partner, bardzo szybko reaguje na jakiekolwiek pytania niezależnie od typu systemu jaki macie. Jeszcze mają kanał na YouTube, i tam są też wskazówki jak działać w tym systemie, jak zarządzać dokumentami i tak dalej

 7. Anna Boniecka pisze:

  Moja firma też korzysta z csmart, ale najpierw korzystaliśmy z innego, darmowego programu, który na początek wystarczał w zupełności. Rozwój firmy wymusza jednak zmiany i taka przesiadka czasem jest konieczna, w naszym wypadku była, bo coraz częściej okazywało się, że jakiejś funkcjonalności brakuje (np. integracji z zewnętrznymi kanałami sprzedaży itp.).

  • Marcin Kordowski pisze:

   Wersje testowe, darmowe są przydatne w procesie rozpoznawania swoich potrzeb bez konieczności inwestowania w płatne wersje. Dokładnie tak ten proces wygląda testy, wyniki wnioski i często rozbudowa funkcjonalności.

 8. Anna Kozierska pisze:

  Nie bardzo. Działaliśmy jakiś czas na darmowym Berberis, ale miał zbyt mało możliwości – musieliśmy przejść na wersję płatną. Ważne było to, że w darmówce opcja jest jednostanowiskowa, a to problem przy wielu pracownikach.

 9. Magdalena Królik pisze:

  Weszłam na chwilkę , przeczytać artykuł , jednak nie mogę tego zrobić bo najpierw muszę zamknąć,jedno , drugie , trzecie nachalne okienko. Gdyby było tylko jedno ,chętniej zapisałabym się na newsletter czy cokolwiek innego. Bądźmy rozsądni.

 10. Monika Fałek pisze:

  Nawet zaczynaliśmy od darmowej wersji Berberis, ale to nie miało sensu choćby ze względu na jednostanowiskowość. Przeszliśmy na płatną. Dużo większe możliwości.

  • Marcin Kordowski pisze:

   Płatne wersje mają rozbudowane opcje. Na początek warto skorzystać z wersji darmowych by móc przetestować.

 11. Marcin Kordowski pisze:

  Dzięki Tomku za podzielenie się swoją opinią. Mogę tylko powiedzieć, że potrzeby są różne i poziom wiedzy też, stąd przywołane przez Ciebie przykłady znakomicie te różnice opisują.

 12. Bartosz Deni pisze:

  dlaczego przy artykule nie ma daty powstania ? albo nie widze jej

  zoho nie ma wersji darmowej, ma okrojona wersje dla 3 uzytkownikow

  We also have a Free Edition which includes 3 free users. With essentials
  like leads, documents and mobile apps, it’s a perfect fit for your home
  business

 13. Jannat Fathima pisze:

  Nice post

  Thanks & Regards,
  From Call Center Software.

 14. Jannat Fathima pisze:

  Nice post

  Thanks & Regards,
  From Call Center Software.

 15. Face Pal pisze:

  Jaki system jest godny polecenia dla firmy zajmującej się wykończeniem wnętrz, podłogi, ściany, sufity. Nie posiadamy magazynu istotne będzie prowadzenie rozliczeń finansowych, zamawianych towarów, rozliczeń pracowników.

  • Przy tej ilości detali nie jestem w stanie podpowiedzieć nic co miałoby praktyczne zastosowanie. Dobór narzędzia/narzędzi zależy bardzo od szczegółów takich jak budżet, obecny stan, plany na przyszłość.

   • Face Pal pisze:

    Najlepiej żeby na początek byłoby to jakieś rozwiązanie darmowe, obecnie niczego nie posiadamy, chodzi głównie o zebranie wszystkiego w jedno miejsce, kontakt z klientem tj. wysyłanie maili itp nie jest potrzebny, połączenie z facebookiem będzie przydatne jako kontakt z klientem

    • Jeśli chodzi o opcję z niskim progiem wejścia, polecam potestować np: Bitrix24. Część z systemów ma wersję darmowe, które można przetestować, zalogować, zobaczyć jakie elementy są dostępne czy jest wszystko co jest potrzebne.

 16. Face Pal pisze:

  Jaki system jest godny polecenia dla firmy zajmującej się wykończeniem wnętrz, podłogi, ściany, sufity. Nie posiadamy magazynu istotne będzie prowadzenie rozliczeń finansowych, zamawianych towarów, rozliczeń pracowników.

  • Marcin Kordowski pisze:

   Przy tej ilości detali nie jestem w stanie podpowiedzieć nic co miałoby praktyczne zastosowanie. Dobór narzędzia/narzędzi zależy bardzo od szczegółów takich jak budżet, obecny stan, plany na przyszłość.

   • Face Pal pisze:

    Najlepiej żeby na początek byłoby to jakieś rozwiązanie darmowe, obecnie niczego nie posiadamy, chodzi głównie o zebranie wszystkiego w jedno miejsce, kontakt z klientem tj. wysyłanie maili itp nie jest potrzebny, połączenie z facebookiem będzie przydatne jako kontakt z klientem

    • Marcin Kordowski pisze:

     Jeśli chodzi o opcję z niskim progiem wejścia, polecam potestować np: Bitrix24. Część z systemów ma wersję darmowe, które można przetestować, zalogować, zobaczyć jakie elementy są dostępne czy jest wszystko co jest potrzebne.

 17. Maria pisze:

  Moja firma korzysta z Firmao firmao_pl od kilku lat i byłoby ciężko prowadzić firmę bez takiego wsparcia. Mamy dopasowany system pod specyfikę naszej firmy, u nas się sprawdza. Zależało nam na integracji z programem Symfonia i właśnie tutaj znaleźliśmy to rozwiązanie. Firmao ma super wsparcie techniczne. Sam w sobie nie jest darmowy, ale ma możliwość założenia darmowego konta testowego. Polecam.

 18. Maria pisze:

  Moja firma korzysta z Firmao ( https://firmao.pl/?ref=JF ) od kilku lat i byłoby ciężko prowadzić firmę bez takiego wsparcia. Mamy dopasowany system pod specyfikę naszej firmy, u nas się sprawdza. Zależało nam na integracji z programem Symfonia i właśnie tutaj znaleźliśmy to rozwiązanie. Firmao ma super wsparcie techniczne. Sam w sobie nie jest darmowy, ale ma możliwość założenia darmowego konta testowego. Polecam.

 19. Rafał N pisze:

  Super precyzyjny tekst. My używamy Firmao CRM i jesteśmy zadowoleni.

 20. Rafał N pisze:

  Super precyzyjny tekst. My używamy Firmao CRM i jesteśmy zadowoleni.

 21. Mariusz Goch pisze:

  W zestawieniu zabrakło systemu LucidCRM. Pakiet dla 1 użytkownika jest w pełni darmowy bez ograniczeń funkcjonalnych. Polecam przetestować.

 22. Mariusz Goch pisze:

  W zestawieniu zabrakło systemu LucidCRM. Pakiet dla 1 użytkownika jest w pełni darmowy bez ograniczeń funkcjonalnych. Polecam przetestować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *