Projektowanie aplikacji mobilnych 11 kluczowych zasad

Projektowanie aplikacji mobilnych 11 kluczowych zasad

Projektowanie aplikacji Mobilnych

Projektowanie aplikacji Mobilnych

Projektowania aplikacji mobilnych w 2021 jest ciekawym zagadnieniem dotykającym wielu obszarów. Między innymi są to UX, UI i IT. Poniżej znajdziesz kilkanaście wskazówek czego unikać a co jest wskazane.

Analiza konkurencji w procesie projektowania aplikacji

Pierwszym krokiem, jeszcze przed zaplanowaniem procesu tworzenia aplikacji, powinna być szeroko zakrojona analiza istniejących już aplikacji. Jeśli poznacz swoją kategorię, będziesz mógł wyeksponować zalety produktu lepiej niż Twoi konkurenci. Przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji należy przeprowadzić odpowiednie badania dotyczące każdego ważnego aspektu, technologii, wyglądu, funkcjonalności czy użyteczności.

Ja osobiści polecam dodatkowo przejrzeć rozwiązania, nie koniecznie powiązane z Twoją kategorią. Sugeruję rzucić okiem na innowacyjne aplikacje. Zastosowane w nich rozwiązania mogą dać Ci przewagę konkurencyjną. Coś co nie jest stosowane w kategorii Twojego produktu a zastosowane przez Ciebie może stać się krokiem do przodu względem konkurentów. Takim dobrym przykładem jest aplikacje Inpost.Zbudujemy Aplikacje Mobilną dla Ciebie? Napisz do Nas!

Pamiętaj o Nadchodzącej erze 5G

Masowe przejście z mobilnego transferu danych 4G na 5G to kolejny krok milowy w procesie upowszechnienia idei “Internet of things” a także coraz większej swobody w obszarze rozpowszechnienia aplikacji mobilnych.
Era 5G to kwestia niedalekiej przyszłości i przewiduje się, że rozwinie się do końca 2020 r. Najwyższa maksymalna prędkość 5G będzie 2,7 razy większa niż 4G i będzie miała ogromny wpływ na projekt aplikacji mobilnych. Będziemy mogli zapomnieć o nudnych ekranach ładowania czy liczniki przy pobieraniu danych.

5g Aplikacje mobilne
5g Aplikacje mobilne

Jeden obraz, jedno zadanie a projektowania aplikacji mobilnych

Ograniczamy ilość akcji jakie ma wykonać nasz użytkownik do tej jednej wynikającej z intencji , potrzeby naszego użytkownika.

Wynika z tego to, że dla każdego projektowanego widoku przygotowujemy maksymalnie jedną akcję do wykonania. Dobrym założeniem jest jeśli planując rozkład elementów w widoku założymy to, że naszym odbiorcą jest niecierpliwa, spiesząca się w danym momencie osoba, która nie ma czasu zastanawiać się nad tym jak ma zrealizować swoją potrzebę.

Dobrym przykładem są aplikacje firm Taksówkowych lub Ubera gdzie automatycznie dobierane są parametry położenia i jedynym krokiem wymaganym do złożenia zamówienia jest kliknięcie w wybraną ikonę taksówki. Wykluczone w tym przykładzie są dodatkowe kroki, które są potrzebne do podawania lokalizacji danych itp.

Logiczny układ aplikacji mobilnej


Wiemy, że aplikacja powinna być prosta i sugestywna. Dzięki odpowiedniemu projektowi układu interfejsu użytkownika aplikacji możesz uprościć do minimum proces obsługi aplikacji.

Jak to zrobić w praktyce? Zacznijmy od ikonografii. Ikonografia powinna być prosta i zawierać konkretny przekaz. Jeśli mamy wielokrokowy element w aplikacji powinna być widoczna wizualizacja na jaki etapie procesu jesteśmy. Jeśli wymagamy oceny wartu by ikony były sugestywne i rzeczywiście odzwierciedlały stany emocjonalne powiązane z naszą oceną.

Spójność ikon to kolejny element na który warto zwrócić uwagę. Jeśli mamy aplikację z kilkoma poziomami zagłębienie nie powinniśmy stosować różnych wizualizacje tegoż cofania się. poniżej przykład z gry “State of Survival”

Zaznaczony strzałką i czerwonym owalem przycisk zamykania ma duplikowaną funkcję. W różnych obszarach służy do cofnięcia się lub do zamknięcia widoku.

Poniżej inny widok ze duplikowanym przyciskiem cofnięcia się i jednocześnie tym samym krzyżykiem do zamykania w tym miejscu cofnięciem się do głównego widoku.

Czy jest to problem? Dla mnie był. Niejasna nawigacja powoduje, że wielokrotnie z przyzwyczajenia zamiast wrócić o poziom wyżej klikam do widoku głównego. Jak dla mnie jest to błąd logiki i krzyżyk powinien zamykać do widoku ponad w hierarchii aplikacji. Sugerowałbym jeden przycisk jako cofnięcie do poziomu wyżej. Przy 3 poziomach zagłębienia staje się to już uciążliwe.

Niewidoczny interfejs użytkownika

Skupiamy się na treści nie na dodatkowych elementach interfejsu.

Warto skupiać się na treściach nie na elementach, które mogą zaburzać odbiór tychże treści, Jeśli uwaga naszego użytkownika skupi się na zawartości i przekazie treści zawartych w naszej aplikacji mobilnej poziom zadowolenia użytkownikami będzie tylko zależał od jakości treści.

Warto wzorować się na aplikacjach mobilnych przygotowanych dla map. Google maps czy mapy dostępne w Iphone ograniczają się do pokazania niezbędnych elementów.

Podkreśl kolorem istotne informacje

Zwiększenie kontrastu pomiędzy danymi w odcieniach szarości eksponuje elementy wyróżnione kolorem.

Warto świadomie zacząć używać odcieni szarości lub białego koloru do budowania tła dla kluczowych informacji, sygnałów. Dla niektórych grafików nie jest to sztuka najwyższych lotów ale stosują tego typu metody.

Kłuci się to z wieloma zasadami promowanymi przez designerów lecz z punktu widzenia optymalizacji przekazu i optymalizacji konwersji jest to bardzo skuteczny zabieg. Zasada ta dotyczy wszystkich układów gdzie kolory przyciągające uwagę mają w tle kolory delikatne i nienarzucające się.

Nawigacja w najprostszej formie

Im bardziej oczywista jest nawigacja tym lepiej

Projektowanie aplikacji mobilnych warto zacząć od skupienia się na dostarczeniu jak najprostszej i jednocześnie użytecznej, dostępnej dla użytkownika nawigacji. Nawigacja powinna zajmować relatywni mało miejsca i jednocześnie nie tracić swoich walorów użyteczności. Zasada ta jest trudna do wdrożenia w przypadku niewielkiej przestrzeni do dyspozycji i jednocześnie stosowaniu wyżej wymienionych zasad.

Rekomenduję Tab bars i navigation bars jako najwydajniejsze i optymalne rozwiązania. Zaletą jest to, że znakomicie prezentują najważniejsze elementy menu i ułatwiają prostą nawigację po aplikacji.

Aplikacje obsługiwane jedną ręką

Dostosuj swoją aplikację do większych wymiarów telefonów

Na poniższym zdjęciu widać trzy różne sposoby trzymania telefonu, osoba praworęczna

Aplikacje mobilne zasady projektowanie użycie ekranu
Aplikacje mobilne zasady projektowanie użycie ekranu

Steven Hoober

85% użytkowników smartfonów używa jednej ręki do starowania aplikacjami. Powinniśmy w trakcie planowania aplikacji brać pod uwagę ten fakt. Elementy aplikacji winny uwzględniać zakres zasięgu palców przy rozmieszczaniu kluczowych elementów nawigacyjnych.

Szybkość działania aplikacji

Im szybciej tym lepiej!

Szybkość działania aplikacji jest kluczowym elementem wpływającym na pozytywne odczucia użytkowników. Nawet jeśli nasza aplikacja wymaga dłuższego czasu na pewne akcje warto pomyśleć o aktywnych elementach graficznych, które będą wizualizowały postęp. Jeśli mamy zdarzenia, które mogą działać w tle ukryjmy ich działanie.Dobrym przykładem będzie aplikacja mobilna Linkedin, w której w widoku moja sieć dogrywa listę przed przewinięciem w dół, ale dogrywa jedynie najbliższe elementy listy. Efektem taki że jedynie przy bardzo szybkim przewijaniu listy występuje widoczny efekt opóźnienia i doładowywania treści.

Projektowanie aplikacji mobilnych ostrożnie z notyfikacjami

Nadgorliwość i nachalność nie popłaca

Używanie notyfikacji wymaga taktu i cierpliwości. Jeśli przesadzimy z ilością komunikatów efekt może być negatywny. Na podstawie danych z Appiterate Surwey widać, że nękające powiadomienia są jednym z głównych przyczyn odinstalowania aplikacji.

Aplikacje mobilne zasady
Aplikacje mobilne zasady

Zasoby potrzebne dla aplikacji

Im mniej muszę zużyć zasobów tym lepiej!

Kolejnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę w procesie projektowania aplikacji mobilnych jest to jakie zasoby są potrzebne do działania aplikacji. Ilość pamięci potrzebnej do zainstalowania aplikacji. Gdy wystąpi brak miejsca w pierwszej kolejności usuwane będą te aplikacji, których wielkość jest nieproporcjonalna do zajmowanej wielkości. Zużycie baterii czyli pobór mocy podobnie jak zajętość pamięci może być przyczyną usunięcia aplikacji.

Aplikacja mobilna, która działając w tle zużywa niewspółmiernie dużo baterii może być w pierwszej kolejności usunięta z telefonu. Ostatnim parametrem, który może mieć wpływ jest zużycie transferu internetowego, a szczególnie w opcji danych pobieranych przez sieć komórkową.

Minimalizuj obciążenie poznawcze (Cognitive Load)

Obciążenie poznawcze odnosi się tutaj do ilości uwagi jaka jest wymagana od naszego mózg wymagana w trakcie  korzystania z aplikacji. Ludzki mózg ma ograniczoną moc przetwarzania, a gdy aplikacja dostarcza jednocześnie zbyt dużo informacji, może przytłoczyć użytkownika i spowodować, zrezygnuje on z korzystania z niej. Warto wziąć pod uwagę także naszą grupę docelową zdolności kognitywne młodzieży są inne niż dojrzałych osób.

Projektowanie aplikacji mobilnych a czytelny tekst

Czytelność tekstu jest obowiązkowym wymogiem dla każdego interfejsu mobilnego. Jeśli tekst jest istotnym elementem Twojej aplikacji powinien byś serwowany tak by był czytelny.

Wybierz krój pisma, który działa dobrze w wielu rozmiarach i gramaturach, aby zachować czytelność i użyteczność w każdym rozmiarze. Bezpiecznie jest stosowanie domyślnej czcionki platformy. Aby zapewnić spójne wrażenia z czytania na wszystkich platformach Apple korzysta z rodziny czcionek San Francisco. Roboto i Noto to standardowe kroje pisma w Google Android.
Tekst powinien mieć co najmniej 11 punktów, aby użytkownicy mogli go przeczytać w typowej odległości bez powiększania.
Mały rozmiar czcionki powoduje zmęczenie oczu. Użyj wystarczającego kontrastu kolorów dla tekstu. Niewystarczający kontrast sprawia, że tekst wtapia się w tło. Dąż do uzyskania minimalnego współczynnika kontrastu 4,5: 1 dla tekstu podstawowego i tekstu obrazu.

Zareaguj na akcje wykonywane przez użytkownika

W trakcie projektowania aplikacji mobilnych zwróć uwagę na to, że każda interakcja człowiek-aplikacja opiera się na dwóch podstawowych etapach – danych wejściowych wprowadzanych przez użytkownika i reakcji aplikacji na te dane. Aby interakcja była przewidywalna, niezbędne jest przekazanie informacji zwrotnej w odpowiedzi na każde działanie użytkownika tak by nie tracił on pewności czy dana interakcja została poprawnie wykonana.

Informacje zwrotne potwierdzają działania i pomagają użytkownikom zrozumieć wyniki operacji. Na przykład, gdy użytkownik naciśnie przycisk, brak informacji zwrotnych może spowodować, niepewność czy aplikacja odpowiednio zadziałała. Aplikacja zapewniająca wizualną informację zwrotną eliminuje niepotrzebną niepewność użytkownika.
Informacje zwrotne pomagają ludziom wiedzieć, co robi teraz aplikacja. Na przykład podczas ładowania treści pusty lub statyczny ekran może sprawiać wrażenie, że aplikacja jest zawieszona. Powoduje to niepotrzebne zamieszanie i frustrację. Prosty wskaźnik ładowania, taki jak nieskończony spinner, może pokazać status operacji.

W zależności od rodzaju elementu interfejsu użytkownika lub bieżącego stanu aplikacji projektanci mogą korzystać z różnych form informacji zwrotnych. Na przykład interaktywne elementy mogą być krótko podświetlone po stuknięciu, wskaźniki postępu mogą być używane do przekazywania statusu długotrwałych operacji, a animowane efekty mogą pomóc wyjaśnić wyniki operacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *