Narzędzia do zarządzania projektami

Digital Project Management- specjalizacja czy zbędna teoria

Digital Project Management- specjalizacja czy zbędna teoria

Spis Treści
4.5/5 - (10 ocen)

Narzędzia do zarządzania projektami to kluczowe narzędzie w każdej firmie. Obecnie projekty są bardzo popularną formą realizacji zadań, zmian. Uczą nie tylko współpracy, ale także umiejętności odgrywania określonej roli w strukturze zespołu projektowego. Nawet drobne przedsięwzięcia realizuje się już w formie projektu, gdyż jest to łatwiejsze i bardziej przystępne.

Digital Project Management aplikacja do zarządzania projektami

Jednakże nie robi się tylko małych, drobnych projektów, ale także ogromne, które mogą pochłonąć wiele lat ciężkiej pracy, w szczególności badawcze mające na celu wynalezienie lub opracowanie np. technologii, która ma posłużyć ludzkości. Dla takich (ale i nie tylko) wymyślono odpowiednie narzędzia informatyczne mające wspomóc „ogarnięcie” całego projektu od A do Z.

Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami digital marketing w 2022

NarzędzieWersja darmowaKoszt za miesiąc w PLN od…Koszt za miesiąc w USD od…Koszt za miesiąc w EUR od…
Monday.comTak32 PLN8 USD7 EUR
Wrike.comTak39 PLN9,80 USD8,64 EUR
Basecamp.comTak396 PLN99 USD113 EUR
Trello.comTak23 PLN5 USD6 EUR
Asana.comTak44 PLN10,99 USD9,83 EUR
Podio.comTak29 PLN7,20 USD6,45 EUR
Smartsheet.comNie32 PLN7 USD6 Euro
Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami

Od czego się to zaczęło, czyli kilka słów o historii zarządzania projektami

Ciężko doszukać się pierwszego projektu w historii. W dawnych czasach nie posługiwano się taką terminologią, zatem patrząc wstecz, możemy wskazywać, że wybudowanie piramid, chińskiego muru lub pierwszych samochodami było projektami. Wiadomo, że już wtedy inicjator przedsięwzięcia robił wszystko, żeby cel został zrealizowany. Jednak uznaje się, że wtedy robiono to bardziej po omacku, a na pewno nie było wypracowanych schematów i naukowych metodologii, które mimo wszystko ułatwiają prowadzenie projektów.

PMI (Project Management Institute)

Przyjmuje się, że pierwszymi przedsięwzięciami przypominającymi współczesne projekty, opartymi o prawidłowej metodologii, kontroli realizacji były projekty wojskowe w okresie II wojny światowej, a konkretne Projekt Manhattan mający na celu wykorzystanie energii jądrowej do produkcji broni.

Pierwotnie one były one utajnione, jednak niewiele później takie prowadzenie projektów obejmowało także przedsięwzięcia cywilne. Na przełomie lat 50 i 60 nastąpił duży rozwój naukowy związany z zarządzaniem projektami, powstała chyba najbardziej popularna organizacja związana z tym obszarem –

PMI (Project Management Institute), a także wtedy mocno rozwinęły się zyskujące wówczas popularność metody sieciowe CPM (Critical Path Method)  i PERT (Program Evaluation and Review Technique). Później nauka dalej szła do przodu, jednak pojawiały się pewne ograniczenia technologiczne, aż do lat 80 i 90, gdy zaczęto wykorzystywać wydaje komputery, co poskutkowało opracowaniem najważniejszych programów wykorzystywanych przy zarządzaniu projektami.

Późniejszy rozwój ludzkości i gospodarki dalej napędzał tą gałąź nauki, by skracać czas realizacji przedsięwzięć, maksymalizować efektywność pracy ludzi, maszyn jak i samych przedsiębiorstw, a wszystko to wykorzystać jako przewagę podczas rywalizacji z innymi firmami na rynku. Te motywy można powiedzieć, że są ciągle aktualne. Obecnie też szuka się co raz to nowszych narzędzi, które pomogą rozwijać się firmie poprzez optymalizację realizowania czynności przynoszących zyski. Korzystają także na tym sami pracownicy, ponieważ pojawiają się programy, które poprawiają komunikacje między osobami zaangażowanymi w projekt. Wiele rzeczy staje się wtedy po prostu prostsze.

Oto 20 kluczowych funkcjonalności narzędzi do zarządzania projektami:

 1. Tworzenie zadań: Pozwala na tworzenie i przypisywanie zadań członkom zespołu.
 2. Harmonogramowanie: Umożliwia tworzenie harmonogramów projektów, zarządzanie terminami i śledzenie postępu.
 3. Przypisywanie zasobów: Pozwala przypisywać odpowiednie zasoby (ludzkie, finansowe itp.) do poszczególnych zadań.
 4. Kalendarz projektu: Udostępnia kalendarz projektu, który wyświetla wszystkie zadania i terminy.
 5. Monitorowanie postępu: Umożliwia śledzenie postępu projektu i aktualizowanie statusu zadań.
 6. Komunikacja zespołowa: Zapewnia funkcje komunikacyjne, takie jak powiadomienia, komentarze i dyskusje wewnątrz narzędzia.
 7. Zarządzanie dokumentami: Pozwala na przechowywanie, udostępnianie i zarządzanie dokumentami związanych z projektem.
 8. Śledzenie czasu i wydatków: Umożliwia śledzenie czasu poświęconego na wykonanie zadań oraz monitorowanie kosztów projektu.
 9. Raportowanie: Generuje raporty dotyczące postępu projektu, wykorzystania zasobów i innych istotnych danych.
 10. Współpraca z klientem: Umożliwia klientom udział w projekcie, udostępnianie informacji i monitorowanie postępów.
 11. Zarządzanie ryzykiem: Pomaga identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem związanym z projektem.
 12. Integracje z innymi narzędziami: Zapewnia możliwość integracji z innymi narzędziami, takimi jak programy do zarządzania czasem, konta e-mail itp.
 13. Szablony projektowe: Udostępnia gotowe szablony projektowe, które ułatwiają rozpoczęcie pracy nad nowymi projektami.
 14. Zarządzanie budżetem: Pomaga w monitorowaniu i zarządzaniu budżetem projektu.
 15. Planowanie zasobów: Umożliwia planowanie i alokację zasobów w zależności od potrzeb projektu.
 16. Wykresy Gantta: Wyświetla zadania w formie wykresów Gantta, umożliwiając wizualne zobrazowanie harmonogramu projektu.
 17. Notatki i przypomnienia: Pozwala na tworzenie notatek, przypomnień i list zadań, które można powiązać z projektem.
 18. Zarządzanie zmianami: Umożliwia monitorowanie i zarządzanie zmianami w projekcie oraz śledzenie ich wpływu na harmonogram i budżet.
 19. Zarządzanie zadaniami zależnymi: Umożliwia definiowanie zależności między zadaniami, tak aby ich wykonanie odbywało się w odpowiedniej kolejności.
 20. Personalizacja i dostosowywanie: Zapewnia możliwość dostosowania narzędzia do indywidualnych preferencji i potrzeb zespołu.

Narzędzia do zarządzania projektami

Czy narzędzia do zarządzania projektami są istotnym elementem wspierającym pracę kierownika projektów? Project management brzmi dla niektórych enigmatycznie, ale digital project management…to dopiero jest zagadka. Zlepek trzech anglojęzycznych słów, przy czym definicja pierwszego nie jest do końca jasna i wciąż ewoluuje. Digital jest na topie, powstają więc coraz to nowe nazwy działów oraz stanowisk jak np. Chief Digital Officer, Digital Director, Digital Manager/Specialist czy Digital Consultant.

Teoria nie pozostała w tyle, pojawił się więc i digital project management. Muszę się przyznać, że kiedy zaczynałam swoją karierę jako DPM (ang. Digital Project Manager), nie do końca wiedziałam z czym to się je. Studiowałam więc opis roli i doszłam do prostego wniosku, że to nic innego jak zarządzanie projektem, a słowo digital wskazuje tylko na rodzaj projektów. Taki korporacyjny zabieg, nic poza tym. Z perspektywy czasu i zdobytego doświadczenia, dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Daleka jestem jednak od snucia teorii, że to inny rodzaj zarządzania projektami, chociaż niektórzy starają się ubrać go w jakieś ramy i zdefiniować. Sam digital ewoluuje, a wraz z nim zarządzanie projektami.

G2.com lista narzędzi do zarządzania projektami

G2.com lista narzędzi do zarządzania projektami
G2.com lista narzędzi do zarządzania projektami

FAQ – program do zarządzania projektami

 1. Jaki program do zarządzania projektami?

  Przy wyborze narzędzia do zarządzania projektami warto wziąć pod uwagę przede wszystkim funkcje, które będą realnie wykorzystywane w pracy nad projektami. Ważne jest też czy nasze narzędzie będzie wymagało integracji z innymi narzędziami. To czy taki proces jest prosty, ma niebagatelne znaczenie.

 2. Czym zajmuje się kierownik projektu, project manager

  Najważniejsze zadanie kierownika projektu to planowanie, jakie prace należy wykonać, kiedy i kto to zrobi. Dodatkowo przyglądanie się ryzyku związanemu z konkretnym projektem i zarządzaniem tymi ryzykami. Upewnienie się, że praca jest wykonywana we właściwym standardzie. Motywowanie zespołu osób zaangażowanych w projekt. Koordynowanie pracy wykonywanej przez różne osoby. Kontrola, projektu pod kątem konsumpcji czasu i budżetu. Obsługa zmian w projekcie. Kontrola projektu w kontekście celów.

 3. Jakie są metodyki zarządzania projektami?

  Najbardziej popularne metodyki do zarządzania projektami to:AgileKanbanScrumLeanWaterfallCritical Path Method czyli metoda ścieżki krytycznejSix SigmaRapid Applications Development (również RAD)

Digital – co to jest? Rola Digital Project Manager

To bardzo szerokie pojęcie i dosyć trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Podskórnie każdy pewnie czuje, że to połączenie technologii z biznesem, służące maksymalizacji satysfakcji klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego), zysków,  przy jednoczesnym obniżeniu kosztów poprzez optymalizację procesów. Ma być zatem szybciej, sprawniej i taniej. Skłaniam się ku wizji digitalu jako podejściu do robienia rzeczy, a nie rzeczy samej w sobie. Świetnie ujęli to autorzy we wpisie ,,What ‘digital’ really means”.

Czy digitalizacja odbywa się tylko w obszarze marketingu? Nie, ale tutaj ma chyba największe pole do popisu. Mowa nie tylko o usprawnieniu komunikacji. Dobrze zbudowania strategia digitalowa to zupełnie nowy wymiar marketingu, a kolejne nowinki technologiczne codziennie przynoszą nowe możliwości, które jeszcze kilka lat temu pozostawały w sferze science-fiction. Za przykład niech posłuży chociażby Programmatic Display (targetowanie reklamy do określonej grupy odbiorców w modelu aukcyjnym), Marketing Automation czy wykorzystanie BOT-ów. Digital to również SEO, systemy CRM, data warehouse i wiele innych.

Przyjmuje się, że projekty digitalowe to takie, które wykorzystują Internet i technologie webowe, a więc zaliczyć można do nich strony internetowe, aplikacje mobilne, gry, video, e-commerce czy działania w social media.

Trochę o projektach i zarządzaniu nimi

Tak jak zostało to wspomniane we wstępie pracy, obecnie większość przedsięwzięć nazywamy „projektem”. Teraz natomiast zostanie to lekko doprecyzowane, w oparciu o źródła naukowe. Zaczynając od samej definicji projektu, wiele źródeł projektem nazywa organizację powołaną tymczasowo, która ma dostarczyć produkt biznesowy w oparciu o uzasadnienie biznesowe (Axelos, 2018). Czyli jest to szeroko pojęte przedsięwzięcie (mogące występować pod różnymi nazwami, np.: inwestycja, wdrożenie, restrukturyzacja) , którego powstanie jest uzasadnione.

Ponadto powinno mieć także jasno określone wymagania jakie ma spełniać, harmonogram prac z kosztorysem oraz role jakie w nim odgrywają poszczególni pracownicy. W literaturze można, znaleźć jeszcze wiele atrybutów, które powinien mieć książkowy projekt, jednak zostały wpisane podstawowe rzeczy, które charakteryzują projekt.

Natomiast zarządzanie projektem polega na jego planowaniu, oddelegowaniu odpowiednich osób do konkretnych zadań, kontrolowaniu postępów i motywowaniu całego zespołu, by wspólnie osiągnąć wyznaczone cele, ale nie przekraczając pewnych granic takich jak czas, jakość i koszt (Axelos, 2018). Uogólniając trochę, zarządzanie projektami to skuteczne realizowanie ich. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na projekt, ale umiejętne zarządzanie nim wiąże się z przewidywaniem tych negatywnych, które mogą utrudnić osiągnięcie celu, a także wykorzystać szansę, które zwiększą wartość przedsięwzięcia lub ułatwią jego realizację. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem projektów to zarządzanie projektami.

5 cech zarządzania projektem w digitalu

Poniższe punkty są subiektywną oceną sytuacji i bazują na moim osobistym doświadczeniu. Zdania mogą być podzielone, ale będą świadczyły tylko o tym, że nie ma jednej słusznej drogi.

 1. ELASTYCZNOŚĆ W WYBORZE MODELU ZARZĄDZANIA– wybór metody zarządzania projektem zależy od jego natury, zespołu, a także klienta. Nie można przyjąć, że najlepszą metodą jest Agile (metodyki zwinne) lub klasyczny Waterfall. Z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj najlepiej sprawdza się połączenie obu, czyli model hybrydowy. W tym kontekście zakładam, że Project Manager jest w stanie trafnie ocenić jaki model zarządzania sprawdzi się w konkretnym przypadku. Czasem będzie w nim przewaga Agile, a niekiedy Waterfall. Warunkiem jest jednak to, aby PM odnajdywał się w obu metodologiach. Ścisła współpraca z Product Ownerem i Scrum Masterem (Agile) jest warunkiem koniecznym, jeśli mamy odnieść sukces. Czy Waterfall może iść w parze z Agile? Tak, ale o tym innym razem.
 2. ELASTYCZNOŚĆ KORZYSTANIA Z NARZĘDZI PM – przerost formy nad treścią szkodzi. Mniejsze projekty digitalowe np. stworzenie aplikacji mobilnej czy strony internetowej, nie wymagają produkcji niezliczonej ilości dokumentacji. Jej utrzymanie pochłaniałoby bardzo dużą część czasu. Nie oznacza to jednak, że może jej nie być. Czasem wystarczą uproszczone wersje, ale podstawa to według mnie:
  1. Plan projektu (nie zawsze musi być to plan stworzony w MS Project, czasem lepiej sprawdza się zwykły plan w Excelu lub inne narzędzie pozwalające na stworzenie wykresu Gannta)
  2. Budżet
  3. Rejestr ryzyk i problemów (ang. Risk and Issue log) – w zależności od skali projektu używam wersji minimum lub maximum.
  4. Rejestr decyzji (ang. Decision log) – uwierzcie mi, szukanie potwierdzenia podjęcia decyzji w mailach może być bardzo czasochłonne. To mój tzw. must have.
  5. Raport – tutaj pozwalam sobie na dużą dowolność. Natura projektu zwykle wymusza pewne modyfikacje. Raport musi być czytelny dla odbiorcy, warto więc ustalić na samym początku projektu wzajemne oczekiwania.
 3. KOLABORACJA ZESPOŁU W SIECI – podstawą sukcesu projektu jest sprawna komunikacja i dostęp w czasie rzeczywistym do wszelkich informacji dotyczących projektu. Jest to szczególnie kluczowe jeśli zespół jest rozproszony, co w digitalu zdarza się nadzwyczaj często. W przypadku projektów globalnych to już norma, że członkowie projektu w tym klient, pracują w różnych częściach świata. Z pomocą przychodzi nam technologia. Mamy do wyboru niezliczoną ilość komunikatorów (Slack, Skype, Hangouts), narzędzi do videokonferencji (BlueJeans, Webex), zarządzania zadaniami/projektem (Jira, Trello, BaseCamp, etc.), a także przechowywania dokumentacji (Confluence, Sharepoint). Nie wyobrażam sobie funkcjonowania w świecie digitalu bez wymienionych powyżej narzędzi. Trzymanie materiałów na własnym komputerze nie wchodzi już w grę. Ograniczamy też do minimum liczbę wysyłanych maili.
 4. ZWIĘKSZONA ROLA PROJECT MANAGERA – digital to dziedzina interdyscyplinarna i tego też wymaga się od Project Managera. Oczywiście podstawą nadal są zadania wynikające z roli PM-a, czyli zarządzanie budżetem, zakresem projektu (ang. scope), ryzykami, tworzenie planu i raportowanie. Poza tym często odgrywa rolę analityka biznesowego, konsultanta, managera ds. obsługi klienta (ang. Account Manager) czy specjalisty ds. jakości (ostatecznie to PM decyduje czy produkt jest gotowy do pokazania klientowi np. podczas demo). Digital Project Manager to mistrz ceremonii, musi posiadać wiele umiejętności i odnaleźć się w każdej sytuacji.
 5. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – więcej niż pewne w projekcie digitalowym jest to, że zakres projektu będzie się zmieniał. Permanentnie. Jest to na tyle dynamiczna dziedzina, że zamknięcie zakresu projektu na samym początku oznacza tyle, że nie jest on ostateczny. Dlatego właśnie coraz większą popularność zdobywa metodologia Agile czyli zwinne zarządzanie projektem.

Czas wrócić do pytania postawionego w tytule. W mojej ocenie zarządzanie projektem pozostaje zarządzaniem projektu niezależnie od obszaru, którego dotyczy. Digital wymaga dużej dozy elastyczności w podejściu, a także nieco większych umiejętności od Project Managera. Oprócz cech wymienionych powyżej, powinien posiadać również podstawy wiedzy z zakresu IT. Stoję zatem na stanowisku, że digital project management to specjalizacja. Praktyka rodzi czasem pokusę dorobienia teorii, stąd też pytanie postawione w tytule tego wpisu.

Smartsheet.com – narzędzia do zarządzania projektami

Smartsheet umożliwia organizacjom i zespołom dynamiczne zarządzanie projektami, wykonywanie i raportowanie pracy, co skutkuje bardziej wydajnymi procesami, innowacyjnymi rozwiązaniami i lepszymi wynikami biznesowymi.

Obecnie ponad 90% firm z listy Fortune 100 i ponad 75% firm z listy Fortune 500 polega na bezpiecznej, skalowalnej platformie Smartsheet do zarządzania projektami.

Zalety Smartsheet.com:

 1. Elastyczność i łatwość użycia: Smartsheet.com oferuje prosty i intuicyjny interfejs, który umożliwia szybkie tworzenie i zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi opartymi na zadaniach. Użytkownicy mogą dostosowywać widoki, dodawać kolumny, tworzyć formuły i tworzyć niestandardowe raporty, co zapewnia elastyczność i łatwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
 2. Kalendarz projektu: Smartsheet.com oferuje funkcję kalendarza projektu, która umożliwia wyświetlanie zadań w kontekście czasowym. Można ustalać terminy, harmonogramować zadania, śledzić postęp i zarządzać zasobami. Ta funkcja ułatwia zarządzanie projektami z perspektywy czasu i terminów.
 3. Kollaboracja i komunikacja: Smartsheet.com zapewnia narzędzia do współpracy i komunikacji zespołowej. Można przypisywać zadania, dodawać komentarze, wymieniać się informacjami i dokumentami, a także śledzić postępy innych członków zespołu. To ułatwia efektywną komunikację i koordynację działań.
 4. Automatyzacja i integracje: Smartsheet.com umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań i procesów za pomocą funkcji takich jak reguły i powiadomienia. Ponadto, program oferuje integracje z innymi narzędziami, takimi jak Zapier, co umożliwia bezproblemową synchronizację danych między różnymi aplikacjami.

Wady Smartsheet.com:

 1. Brak zaawansowanych funkcji: W porównaniu do niektórych innych narzędzi do zarządzania projektami, Smartsheet.com może nie oferować tak zaawansowanych funkcji, takich jak Gantt charts czy rozbudowane możliwości planowania zależności między zadaniami. Dla niektórych użytkowników może to być ograniczenie.
 2. Koszty: Smartsheet.com jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu i liczby użytkowników. Dla małych zespołów lub organizacji, które poszukują bezpłatnych lub tańszych rozwiązań, koszty mogą być uciążliwe.
 3. Uczenie się i dostosowanie: Korzystanie z nowego programu, takiego jak Smartsheet.com, może wymagać pewnego czasu na naukę i dostosowanie się do interfejsu użytkownika oraz sposobu działania. Użytkownicy mogą potrzebować czasu na zrozumienie różnych funkcji i możliwości programu.

Podsumowując, Smartsheet.com oferuje elastyczne narzędzia do zarządzania projektami, umożliwiające współpracę i automatyzację. Jednak warto uwzględnić ograniczenia związane z brakiem zaawansowanych funkcji i kosztami przed podjęciem decyzji o wyborze tego programu.

Monday.com – narzędzia do zarządzania projektami

monday.com Narzędzia do zarządzania projektami
monday.com

Co zamiast Trello? Monday.com to świetne narzędzie do zarządzania projektami, które przeżyło wiele zmian, pozbywając się wielu elementów typowych dla narzędzi do zarządzania projektami. Twórcy skupili się na prostych, wizualnie intuicyjnych układach, które pomagają zarządzać wieloma elementami w codziennej pracy project managera i nie tylko.

Funkcje monday.com do zarządzania projektami obejmują zarządzanie zasobami i projektami, śledzenie czasu pracy, współpracę i raportowanie. Użytkownicy mogą przesyłać i dołączać pliki do kart, komentować, wspominać o członkach zespołu.

Monady.com oferuje również świetny pulpit do raportowania projektów, który może prezentować dane z wielu tablic, umożliwiając lepsze śledzenie poszczególnych obszarów projektu. Możesz także użyć monday.com do śledzenia godzin pracy, harmonogramów i wystawiania faktur.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to wysoce konfigurowalne narzędzie, które pozwala pracować w dowolnej metodologii — kanban lub innej — która pasuje do metod stosowanych w twoim zespole. Znajdziesz tu również przydatne narzędzia do kontroli przepływu pracy automatyzacji wielu elementów procesu.

Integracje z monday.com obejmują aplikacje do zarządzania projektami, takie jak Slack, Dysk Google, Gmail, Kalendarz Google, Jira, GitHub, Trello, Dropbox, Typeform i wiele innych, dostępnych za pośrednictwem Zapier.

Zalety Monday.com:

 1. Intuicyjny interfejs użytkownika: Monday.com oferuje prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do nauki i obsługi. Użytkownicy mogą szybko zapoznać się z funkcjami i zacząć korzystać z programu bez większego wysiłku.
 2. Wielofunkcyjność: Monday.com oferuje szeroki zakres funkcji, które umożliwiają zarządzanie projektami w różnych branżach i dziedzinach. Można tworzyć tablice, harmonogramy, śledzić zadania, zarządzać zespołem, generować raporty i wiele więcej. Program można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji.
 3. Współpraca zespołowa: Monday.com umożliwia łatwą współpracę w zespołach. Można przypisywać zadania, komentować, wymieniać się informacjami i dokumentami, oraz śledzić postępy innych członków zespołu. Wszystko to odbywa się w jednym miejscu, co ułatwia komunikację i koordynację działań.
 4. Personalizacja: Monday.com oferuje wiele opcji personalizacji, dzięki czemu można dostosować wygląd, ustawienia i widoki do własnych preferencji. Można również tworzyć szablony i reguły, które automatyzują powtarzalne zadania i procesy, co przyspiesza pracę i zwiększa efektywność.

Wady Monday.com:

 1. Koszty: Monday.com jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu i liczby użytkowników. Dla mniejszych zespołów lub organizacji może być to uciążliwe, zwłaszcza jeśli poszukują rozwiązań bezpłatnych lub o niższych kosztach.
 2. Skomplikowane dostosowanie: Chociaż Monday.com oferuje dużą elastyczność, dostosowanie zaawansowanych funkcji może wymagać pewnej wiedzy technicznej. Tworzenie zaawansowanych automatyzacji lub niestandardowych integracji może być trudne dla niektórych użytkowników.
 3. Utrata danych: Jak każde oprogramowanie, Monday.com jest podatne na potencjalną utratę danych. Chociaż firma zapewnia bezpieczeństwo danych i regularne kopie zapasowe, istnieje zawsze ryzyko utraty danych, co może mieć poważne konsekwencje dla projektów i zespołów.

Koszt narzędzia zaczyna się od 17 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników.

Wrike.com – narzędzia do zarządzania projektami

Wrike.com Narzędzia do zarządzania projektami
Wrike.com

Narzędzie Wrike to łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania projektami, które są większe niż pięciu i większej liczby użytkowników. Jest to zbiór najbardziej konfigurowalnych narzędzi do zarządzania projektami, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosowywać procesy, pulpity, raporty, formularze i nie tylko.

Narzędzie umożliwia użytkownikom przełączanie się między tablicami Kanban, interaktywnymi wykresami Gantta typu „przeciągnij i upuść” oraz tradycyjnymi widokami natężeń pracy w celu wizualizacji priorytetów. Wrike zawiera również listy zadań, podzadania, harmonogramy, współdzielone przepływy pracy, udostępnianie plików oraz komunikację i współpracę w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania zaawansowanych informacji użytkownicy mogą uzyskać dostęp do narzędzi do raportowania wydajności, zarządzania zasobami i ich alokacji.

Wrike ma łatwą w użyciu, intuicyjną nawigację z odrębnymi przestrzeniami, folderami i zadaniami. Możesz przełączać się między ekranem głównym a grafikami, pulpitami nawigacyjnymi, kalendarzami, raportami i strumieniem aktywności dla powiadomień i wiadomości. Wrike oferuje również wiele różnych, ale specyficznych rozwiązań w zależności od typu zespołu lub organizacji, w tym zespoły marketingowe i zespoły wsparcia i obsługi relacji z klientami. Użytkownicy mają również dostęp do różnych szablonów dla typowych procesów.

Wrike ma ponad 400 gotowych integracji, w tym integracje z najpopularniejszym oprogramowaniem do zarządzania plikami od Microsoft, Google i Dropbox, a także z oprogramowaniem do sprzedaży i marketingu od Salesforce po Marketo.

Zalety Wrike.com:

 1. Zarządzanie projektami i zadaniami: Wrike.com zapewnia zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, harmonogramowania zadań, alokacji zasobów i śledzenia postępów. Można tworzyć zadania, przypisywać je członkom zespołu, określać terminy i priorytety, a także śledzić ich realizację. To ułatwia efektywne zarządzanie projektami.
 2. Kollaboracja i komunikacja: Wrike.com umożliwia łatwą współpracę i komunikację w zespołach. Członkowie zespołu mogą komentować zadania, wymieniać się informacjami, udostępniać dokumenty i śledzić postęp innych członków. To ułatwia komunikację i koordynację działań.
 3. Widoczność i raportowanie: Wrike.com zapewnia przejrzystość i widoczność projektów poprzez dostęp do aktualnych informacji, harmonogramów, zadań i postępów w jednym miejscu. Można generować raporty, które umożliwiają ocenę efektywności projektów i śledzenie postępów. To pomaga w podejmowaniu informowanych decyzji.
 4. Integracje i automatyzacja: Wrike.com oferuje integracje z innymi narzędziami i aplikacjami, co umożliwia płynne przepływanie informacji i synchronizację danych między różnymi platformami. Ponadto, program posiada funkcje automatyzacji, które pozwalają na automatyczne wykonywanie powtarzalnych zadań i procesów.

Wady Wrike.com:

 1. Skomplikowane dostosowanie: Dostosowanie i konfiguracja Wrike.com może być skomplikowana dla niektórych użytkowników. Konieczne jest zrozumienie różnych funkcji i opcji dostępnych w programie, co może wymagać czasu na naukę i eksperymentowanie.
 2. Koszty: Wrike.com jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu i liczby użytkowników. Dla małych zespołów lub organizacji z ograniczonym budżetem, koszty mogą być istotnym czynnikiem decydującym.
 3. Uczenie się: Z powodu rozbudowanych funkcji i możliwości programu, nauka korzystania z Wrike.com może być czasochłonna. Użytkownicy mogą potrzebować czasu na zapoznanie się z interfejsem użytkownika i opanowanie różnych funkcji.

Podsumowując, Wrike.com oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, kollaboracji i raportowania. Jednak, konieczne jest uwzględnienie skomplikowan

Basecamp.com – narzędzia do zarządzania projektami

Basecamp.com Narzędzia do zarządzania projektami
Basecamp.com

Basecamp to jedna ze starszych aplikacji na liście, ale nie bez powodu. Główną zaletą Basecamp jest to, całkowicie internetowe rozwiązanie do zarządzania projektami. Oznacza to, że dopóki członkowie Twojego zespołu mają dostęp do przeglądarki internetowej, mogą wchodzić w dowolny aspekt projektu, za który są odpowiedzialni. Jest również specjalnie zaprojektowany dla firm usługowych, umożliwiając im zapewnienie klientom dostępu do informacji o projekcie, aby ograniczyć niepotrzebne iteracje w kontaktach. Jest to dobry przykład alternatywy dla wymienionych narzędzi.

Wadą tego skoncentrowanego na kliencie, swobodnego stylu jest to, że brakuje mu prawdziwej głębi funkcji i nie mamy dostępu do dostosowywania i indywidualizacji, które oferowałaby bardziej solidna platforma. Dodaj do tego stałą cenę 99 USD miesięcznie (do 100 GB przestrzeni dyskowej), która jest niedopasowana do mniejszych firm, i może zniechęcać do tej platformy.

Zalety Basecamp.com:

 1. Prosty i intuicyjny interfejs: Basecamp.com oferuje prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do nauki i obsługi. Użytkownicy mogą szybko rozpocząć korzystanie z programu bez większego wysiłku.
 2. Organizacja projektów: Basecamp.com zapewnia strukturalne i zorganizowane środowisko do zarządzania projektami. Można tworzyć projekty, zadania, listy, harmonogramy i komunikować się z członkami zespołu. To ułatwia skupienie się na zadaniach i utrzymanie porządku w projektach.
 3. Komunikacja i kollaboracja: Basecamp.com oferuje narzędzia do komunikacji i współpracy zespołowej. Użytkownicy mogą wymieniać się informacjami, komentować zadania, udostępniać pliki i prowadzić dyskusje. To ułatwia efektywną komunikację i współpracę w ramach projektów.
 4. Płynna współpraca z klientami: Basecamp.com umożliwia klientom udział w projektach poprzez specjalne konta gościnne. Klienci mogą śledzić postępy, dostęp do dokumentów i komunikować się z zespołem. To ułatwia transparentne relacje z klientami i zdobywanie ich opinii.

Wady Basecamp.com:

 1. Ograniczone funkcje: Basecamp.com jest skoncentrowane na podstawowych funkcjach zarządzania projektami, co może być ograniczeniem dla zaawansowanych potrzeb. Jeśli projekt wymaga bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak diagramy Gantta czy śledzenie zależności między zadaniami, Basecamp.com może być niewystarczający.
 2. Brak niestandardowych rozwiązań: Basecamp.com oferuje ograniczone możliwości dostosowania i personalizacji. Może być trudne, aby dostosować interfejs i funkcje do indywidualnych preferencji lub specyficznych potrzeb projektowych.
 3. Koszty: Basecamp.com jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu i liczby użytkowników. Dla małych zespołów lub organizacji z ograniczonym budżetem, koszty mogą stanowić czynnik decydujący.

Podsumowując, Basecamp.com oferuje prosty i zorganizowany sposób zarządzania projektami, a także ułatwia komunikację i współpracę. Jednak, warto uwzględnić ograniczenia związane z funkcjonalnością i kosztami przed podjęciem decyzji o wyborze tego programu.

Trello.com – narzędzia do zarządzania projektami

Trello.com 5223216923 Narzędzia do zarządzania projektami
Trello.com

Co zamiast asany? Trello to kolejny częsty wybór dla firm poszukujących innego spojrzenia na zarządzanie projektami i jedna z naszych najlepszych alternatyw dla konkurencji. Podobnie jak Basecamp, Trello to platforma internetowa, która oferuje użytkownikom bardziej elastyczne i oparte na współpracy podejście do zarządzania projektami. Menedżerowie mogą tworzyć procesy i indywidualne projekty w stylu Kanban – metoda wizualizacji zadań, która obejmuje trzyetapowy przepływ pracy. To jedna z ciekawszych rozwiązań.

Zaletą tego narzędzia jest to, że nowi członkowie mogą łatwo i szybko dołączyć do projektu Trello, ponieważ więcej informacji jest wyświetlanych wizualnie. Niestety w narzędziu brakuje zaawansowanych funkcji i funkcji widoku projektu, w tym zarządzania dokumentami i raportami z projektów. Więc jeśli chcesz zmienić format swojego projektu lub dostosować i wyświetlić dane w sposób globalny może to być trudne. Ostatecznie jest to idealne narzędzie do zarządzania projektami dla małych, kreatywnych firm (lub freelancerów) szukających alternatywy.

Zalety Trello.com:

 1. Prosty interfejs i łatwość obsługi: Trello.com oferuje bardzo prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do nauki i obsługi. Tablice, karty i listy są łatwe do tworzenia i przeciągania, co ułatwia organizację projektów.
 2. Organizacja i wizualizacja projektów: Trello.com opiera się na koncepcji tablic, kart i list, co umożliwia przejrzystą organizację projektów i zadań. Użytkownicy mogą wizualnie przedstawiać postępy projektów, przenosić karty między listami i śledzić etapy realizacji.
 3. Współpraca i komunikacja: Trello.com umożliwia łatwą współpracę w zespołach projektowych. Można przypisywać zadania, dodawać komentarze, wymieniać się informacjami i dokumentami, a także oznaczać członków zespołu. To ułatwia efektywną komunikację i koordynację działań.
 4. Integracje i niestandardowe rozszerzenia: Trello.com oferuje wiele integracji z innymi narzędziami i aplikacjami, co umożliwia płynne przepływanie informacji między różnymi platformami. Ponadto, istnieje wiele niestandardowych rozszerzeń i dodatków dostępnych od społeczności Trello, które mogą dostosować funkcjonalność programu do indywidualnych potrzeb.

Wady Trello.com:

 1. Brak zaawansowanych funkcji: Trello.com jest skoncentrowane na prostocie i intuicyjności, co może oznaczać brak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak harmonogramowanie zadań, planowanie zależności między nimi czy generowanie zaawansowanych raportów. Dla bardziej zaawansowanych projektów może to być ograniczenie.
 2. Skalowalność i kompleksowość: Gdy projekty stają się bardziej skomplikowane i zespoły stają się większe, Trello.com może mieć pewne problemy z obsługą. Skalowanie i zarządzanie większymi projektami może być trudniejsze w porównaniu do innych zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami.
 3. Uczenie się: Chociaż Trello.com ma prosty interfejs, użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby nauczyć się wykorzystywać pełny potencjał programu. Zrozumienie sposobu organizacji tablic i najlepszych praktyk zarządzania projektami w Trello.com może wymagać pewnej nauki i eksperymentowania.

Podsumowując, Trello.com oferuje prosty i intuicyjny sposób organizacji projektów oraz umożliwia współpracę zespołową. Jednak, brak zaawansowanych funkcji może być ograniczeniem dla bardziej złożonych projektów. Przed podjęciem decyzji o wyborze Trello.com warto wziąć pod uwagę specyficzne potrzeby projektowe i oczekiwania zespołu.

Asana program do zarządzania projektami

asana.com narzędzia do zarządzania projektami
Asana.com

To proste narzędzie do planowania projektów z mnóstwem integracji, które pomogą Ci efektywnie zarządzać projektami. Asana oferuje wiele funkcji przy uproszczonym i przejrzystym interfejsie. Jedną z wad tego narzędzia jest to, że nie oferuje wbudowanego widoku mapy myśli.

Kluczowe cechy Asany to możliwość wyświetlania zadań na liście, tablicy Kanban lub widoku osi czasu. Dodatkowo posiada ponad 50 szablonów projektów, które pomogą Ci zaoszczędzić czas przy planowaniu projektów. Asana posiada wykresy Gantta z osiami czasu ma możliwości ustawiania niestandardowych reguł w kilka sekund. Pozwala to zautomatyzować typowe zadania i zmniejszyć liczbę generowanych błędów.

Asana integruje się z narzędziami do kolaboracji, takimi jak Basecamp i Microsoft Teams. Posiada też możliwość zarządzania efektywnością pracy przez monitorowanie realizacji celów.

Niestety Asana nie posiada natywnej funkcji śledzenia czasu pracy. Nie ma możliwości dodania wielu współwłaścicieli zadań. To, co mi brakuje to brak funkcji niestandardowych pól i widoku formularzy w bezpłatnej wersji próbnej.

Zalety Asana.com:

 1. Zaawansowane funkcje zarządzania projektami: Asana.com oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji do zarządzania projektami, takich jak tworzenie zadań, harmonogramowanie, planowanie zależności między nimi, śledzenie postępów, zarządzanie zespołem i generowanie raportów. To umożliwia kompleksowe zarządzanie projektami.
 2. Kollaboracja i komunikacja: Asana.com umożliwia łatwą współpracę i komunikację zespołową. Użytkownicy mogą przypisywać zadania, komentować, wymieniać się informacjami i dokumentami, a także śledzić postępy innych członków zespołu. To ułatwia efektywną komunikację i koordynację działań.
 3. Przejrzystość i widoczność: Asana.com zapewnia przejrzystość i widoczność projektów, umożliwiając śledzenie postępów, zarządzanie zadaniami, monitorowanie zasobów i generowanie raportów w jednym miejscu. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do aktualnych informacji i mogą łatwo ocenić, jak dany projekt się rozwija.
 4. Integracje i automatyzacja: Asana.com oferuje integracje z innymi narzędziami i aplikacjami, co umożliwia płynne przepływanie informacji między różnymi platformami. Ponadto, program posiada funkcje automatyzacji, które pozwalają na automatyczne wykonywanie powtarzalnych zadań i procesów, co zwiększa efektywność pracy.

Wady Asana.com:

 1. Skomplikowane dostosowanie: Dostosowanie Asana.com do indywidualnych preferencji i potrzeb może wymagać pewnej nauki i eksperymentowania. Niektóre zaawansowane funkcje mogą być trudne do opanowania dla nowych użytkowników.
 2. Uczenie się: Asana.com oferuje wiele funkcji, co może wymagać czasu na naukę i zapoznanie się z różnymi aspektami programu. Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na opanowanie interfejsu i optymalne wykorzystanie funkcji Asana.com.
 3. Koszty: Asana.com jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu i liczby użytkowników. Dla małych zespołów lub organizacji z ograniczonym budżetem, koszty mogą stanowić czynnik decydujący.

Podsumowując, Asana.com oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, kollaboracji i raportowania. Jednak, warto uwzględnić ograniczenia związane z dostosowaniem

Podio.com – narzędzia do zarządzania projektami

image 7

Podio to prosta alternatywa dla Trello czy Asany. Zapewnia mnóstwo dodatków do łatwego zarządzania projektami. Dzięki rozbudowanemu interfejsowi API możesz dodawać do niego własne integracje.

Niestety, to oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje tylko podstawowe funkcje, takie jak raporty, pulpity nawigacyjne i zaawansowana automatyzacja przepływu pracy, tylko w abonamencie premium. Więc w musisz wykupić plan premium, jeśli chcesz mieć zaawansowane funkcje?

Podio ma wiele dodatków, takich jak aplikacje do udostępniania plików i wiadomości. Ma wbudowany kalendarz oraz zintegrowane komunikator czatu. Ma też świetne narzędzie do planowania spotkań.

Podio posiada funkcje raportowania w czasie rzeczywistym. Korzysta z wielu funkcji, takich jak przechowuj, otwieraj i udostępniaj treści za pomocą integracji z Dyskiem Google i Dropbox
Ma funkcje przypomnień na telefon.

To, co mi przeszkadza to brak wbudowanych wykresów Gantta (dostępne tylko za pośrednictwem rozszerzenia). Ograniczony bezpłatny plan nie zawiera zautomatyzowanych przepływów pracy, synchronizacji kontaktów i funkcji zarządzania użytkownikami. Nie można przypisać komentarzy jako zadań.

Zalety Podio.com:

 1. Elastyczność i dostosowanie: Podio.com jest bardzo elastycznym narzędziem, które można dostosować do różnych rodzajów projektów i potrzeb. Można tworzyć niestandardowe przestrzenie pracy, dostosowywać formularze, pola i widoki, aby pasowały do indywidualnych wymagań projektowych.
 2. Kollaboracja i komunikacja: Podio.com umożliwia efektywną współpracę zespołową i komunikację. Można przypisywać zadania, komentować, wymieniać się informacjami i dokumentami, a także tworzyć dyskusje i prowadzić wideokonferencje. To ułatwia bieżącą komunikację i koordynację działań w projekcie.
 3. Automatyzacja i integracje: Podio.com oferuje funkcje automatyzacji, które pozwalają na automatyczne wykonywanie powtarzalnych zadań i procesów. Ponadto, program ma liczne integracje z innymi narzędziami, co umożliwia płynne przepływanie danych między różnymi aplikacjami.
 4. Przejrzystość i widoczność: Podio.com zapewnia przejrzystość i widoczność projektów poprzez centralizację informacji w jednym miejscu. Można śledzić postępy, zarządzać zadaniami, monitorować zasoby i generować raporty. To ułatwia zrozumienie stanu projektu i zapewnienie dostępu do aktualnych informacji dla całego zespołu.

Wady Podio.com:

 1. Skomplikowana konfiguracja: Konfiguracja Podio.com może wymagać pewnej wiedzy technicznej i czasu na naukę. Tworzenie przestrzeni pracy i dostosowywanie aplikacji może być trudne dla mniej doświadczonych użytkowników.
 2. Koszty: Podio.com jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu i liczby użytkowników. Dla małych zespołów lub organizacji z ograniczonym budżetem, koszty mogą stanowić czynnik decydujący.
 3. Brak niektórych zaawansowanych funkcji: Podio.com może nie oferować niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w innych narzędziach do zarządzania projektami. Na przykład, nie ma wbudowanych diagramów Gantta lub rozbudowanych funkcji planowania zależności między zadaniami.

Podsumowując, Podio.com oferuje elastyczne i dostosowywalne narzędzia do zarządzania projektami oraz umożliwia efektywną kollaborację zespołową. Jednak, konieczne jest uwzględnienie skomplikowanej kon

Jira narzędzia do zarządzania projektami

Jira to oprogramowanie stawiające na metodykę Agile. Projekt może być w nim zarządzany za pomocą tablic Scrum lub Kanban. Działa jako aplikacja webowa, więc dostępna jest na każdym urządzeniu co czyni ją bardzo wygodną. Umożliwia tworzenie harmonogramów, raportów i analiz. W łatwy sposób można wprowadzić automatyzację, która usprawni pracę i oszczędzi mnóstwo czasu. Jira udostępnia szablony, które można wykorzystać do swojego projektu. Bezpłatna wersja umożliwia prowadzenie pojedynczego projekt, maksymalnie w 10 osób.

Jira narzędzia do zarządzania projektami
Jira narzędzia do zarządzania projektami

Zalety Jira:

 1. Zaawansowane funkcje zarządzania projektami: Jira oferuje bogate funkcje do zarządzania projektami, takie jak śledzenie zadań, planowanie sprintów, zarządzanie backlogiem, śledzenie postępów, tworzenie raportów i wiele więcej. Dzięki tym funkcjom, Jira umożliwia kompleksowe zarządzanie projektami.
 2. Agile i Scrum: Jira jest znana ze swojego wsparcia dla metodyk Agile i Scrum. Można tworzyć tablice Kanban, śledzić zadania w ramach sprintów, zarządzać priorytetami i dostosować procesy do potrzeb zespołu. To ułatwia skuteczne stosowanie zwinności w zarządzaniu projektami.
 3. Integracje i rozszerzalność: Jira posiada szeroką gamę integracji z innymi narzędziami i aplikacjami, co umożliwia płynne przepływanie danych między różnymi platformami. Dodatkowo, Jira oferuje Marketplace, gdzie można znaleźć dodatki i rozszerzenia, które rozszerzają funkcjonalność programu.
 4. Przejrzystość i widoczność: Jira zapewnia przejrzystość projektów, umożliwiając śledzenie postępów, zarządzanie zadaniami, monitorowanie zasobów i generowanie raportów w czasie rzeczywistym. Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do aktualnych informacji, co ułatwia koordynację i podejmowanie informowanych decyzji.

Wady Jira:

 1. Uczenie się i konfiguracja: Jira jest narzędziem rozbudowanym i może wymagać pewnego czasu na naukę i zapoznanie się z różnymi funkcjami. Konfiguracja i dostosowanie Jira do indywidualnych potrzeb projektowych może być trudne dla nowych użytkowników.
 2. Koszty: Jira jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu i liczby użytkowników. Koszty licencji i utrzymania mogą być znaczące, zwłaszcza dla małych zespołów lub organizacji z ograniczonym budżetem.
 3. Złożoność dla prostszych projektów: Jira, ze względu na swoje rozbudowane funkcje, może być nieco zbyt złożona dla prostszych projektów, które nie wymagają pełnego zestawu narzędzi i funkcji oferowanych przez Jira.

Podsumowując, Jira oferuje zaawansowane funkcje do zarządzania projektami, szczególnie dla metodyk Agile i Scrum. Jednak, uwzględnienie wymagań projektowych, kosztów i złożoności konfiguracji jest ważne przed podjęciem decyzji o wyborze Jiry jako narzędzia do zarządzania projektami.

Microsoft Project narzędzia do zarządzania projektami

Microsoft Project jest kolejnym narzędziem, które stawia na metodykę Agile. Umożliwia szczegółowe zaplanowanie całego projektu i pracy, przydzielanie zasobów, a nawet kontrolować postępy prac. Standardowo jak przystało na Microsoft, to narzędzie jest wyposażone w bogatą sekcję tworzenia raportów. Można w łatwy i intuicyjny sposób wygenerować dowolny raport, który będzie zawiera wszelkie niezbędne informacje. Posiada dedykowaną aplikację desktopową co jest wielkim atutem. Z oczywistych względów to oprogramowanie wysokiej klasy jest drogim rozwiązaniem i nie posiada bezpłatnej wersji dla mikro projektów. Studenci mogą mieć to szczęście do skorzystania z niego bezpłatnie, jeśli uczelnia, na której się uczą udostępnia platformę Microsoft Office.

Microsoft Project
Microsoft Project

P2Ware Project Manager

P2Ware Project Manager jest narzędziem wspomagającym zarządzanie projektami skierowanym w dużej mierze dla profesjonalistów, doświadczonych kierowników projektów. Niemniej jednak zwykły użytkownik jest wstanie opanować ten program. P2Ware oparty jest na metodyce PRINCE2 oraz PMI PMBOOK. Niestety rozwiązanie to jest płatne, można jedynie skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego.

Główne cechy programu:

 • Przydzielanie zasobów
 • Zarządzanie kosztami
 • Możliwość współpracy
 • Dodawanie własnych załączników
 • Śledzenie postępów
 • Generowanie raportów
 • Możliwość eksportowania do innych programów
P2Ware Project Manager
P2Ware Project Manager

Zalety Microsoft Project:

 1. Zaawansowane funkcje zarządzania projektami: Microsoft Project oferuje bogate funkcje do zarządzania projektami, takie jak tworzenie harmonogramów, alokacja zasobów, śledzenie postępów, zarządzanie budżetem, analiza ryzyka i wiele innych. Jest to wszechstronny program, który umożliwia kompleksowe zarządzanie projektami.
 2. Szczegółowy harmonogram: Microsoft Project pozwala na tworzenie szczegółowych harmonogramów projektów, w których można definiować zależności między zadaniami, oszacowywać czas, przypisywać zasoby i określać terminy. Ta funkcja pozwala na precyzyjne planowanie i monitorowanie postępów.
 3. Integracja z innymi narzędziami Microsoft: Microsoft Project jest częścią pakietu Microsoft Office, co oznacza, że integruje się z innymi narzędziami, takimi jak Excel, Word i PowerPoint. Można łatwo importować i eksportować dane między tymi aplikacjami, co ułatwia wymianę informacji i raportowanie.
 4. Raportowanie i analiza: Microsoft Project oferuje narzędzia do generowania różnego rodzaju raportów, w tym raportów postępów, kosztów, zasobów i ryzyka. Można również korzystać z narzędzi analizy, aby ocenić wydajność projektu i podejmować informowane decyzje.

Wady Microsoft Project:

 1. Skomplikowany interfejs użytkownika: Microsoft Project ma rozbudowany interfejs, który może być nieintuicyjny dla nowych użytkowników. Uczenie się korzystania z programu i wykorzystanie pełnego potencjału funkcji może wymagać czasu i wysiłku.
 2. Koszty: Microsoft Project jest płatnym narzędziem, a cena zależy od wybranego planu licencyjnego. Koszty mogą być znaczące, zwłaszcza dla małych zespołów lub organizacji z ograniczonym budżetem.
 3. Złożoność dla prostszych projektów: Microsoft Project jest przeznaczony głównie dla projektów o większej skali i złożoności. Dla prostszych projektów, które nie wymagają pełnego zestawu funkcji, może być nieco nadmiarowy.

Podsumowując, Microsoft Project oferuje zaawansowane funkcje do zarządzania projektami, szczególnie dla projektów o większej skali i złożoności. Jednak, uwzględnienie skomplikowanego interfejsu użytkownika i kosztów jest ważne przed podjęciem decyzji o wyborze tego narzędzia.

IC Project narzędzia do zarządzania projektami

IC Project jest narzędziem, które opracowali w całości Polacy i co raz częściej rodzime firmy go wykorzystują. Rozwiązanie to pozwala na nie tylko zarządzanie projektami, ale także stawia na komunikację pomiędzy osobami w zespole. Pozwala prowadzić interaktywny kalendarz, ma wbudowany komunikator, a nawet umożliwia mierzyć czas pracy.

Oczywiście ma też takie podstawowe funkcje jak zarządzanie zadaniami, budżetem czy generowanie wykresu Gantta i raportów. IC Project jest narzędziem online i posiada aplikację mobilną, więc można zabrać ze sobą pracę w każdy zakątek świata. Podobnie jak u konkurencji można skorzystać z bezpłatnego planu lub wykupić płatną subskrypcję, by cieszyć się wszystkimi funkcjami.

IC Project
IC Project

Najpopularniejsze i najlepsze narzędzia do zarządzania projektami

 1. Asana: Asana to popularne narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie zadań, śledzenie postępów, przypisywanie zadań do członków zespołu, harmonogramowanie i wiele więcej. Zapewnia przejrzysty interfejs i różnorodne funkcje, które pomagają w efektywnym zarządzaniu projektami.
 2. Trello: Trello to prosty w użyciu system tablic i kart, który umożliwia organizację zadań, tworzenie listy zadań do wykonania, przypisywanie członków zespołu i śledzenie postępów. Jego intuicyjny interfejs i elastyczność sprawiają, że jest popularnym narzędziem zarządzania projektami.
 3. Jira: Jira to narzędzie rozwinięte przez firmę Atlassian, które jest szczególnie popularne w branży IT i oprogramowaniu. Pozwala na śledzenie i zarządzanie zadaniami, błędami, wersjami i innymi aspektami projektu. Jira oferuje również wszechstronne funkcje raportowania i zarządzania zespołem.
 4. Basecamp: Basecamp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia współpracę zespołową, śledzenie zadań, komunikację, przechowywanie plików i inne funkcje. Jego prosty interfejs i intuicyjne funkcje są doceniane przez wiele zespołów.
 5. Microsoft Project: Microsoft Project to profesjonalne narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje zaawansowane funkcje planowania, harmonogramowania, przypisywania zasobów, budżetowania i raportowania. Jest szczególnie popularne w korporacjach i firmach z sektora IT.
 6. Monday.com: Monday.com to platforma do zarządzania projektami, która umożliwia tworzenie zadań, harmonogramowanie, śledzenie postępów, zarządzanie zasobami, komunikację zespołową i wiele innych. Jego interfejs oparty na tablicach jest atrakcyjny wizualnie i łatwy w obsłudze.
 7. Wrike: Wrike to narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami, które oferuje funkcje harmonogramowania, śledzenia postępów, zarządzania dokumentami, komunikacji i współpracy zespołowej. Jest cenione ze względu na swoje elastyczne opcje konfiguracji.
 8. Teamwork: Teamwork to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia planowanie, śledzenie postępów, zarządzanie zadaniami, komunikację zespołową i wiele innych. Jest cenione za swoje wszechstronne funkcje i intuicyjny interfejs.
 9. Smartsheet: Smartsheet to platforma do zarządzania projektami, która łączy funkcje arkusza kalkulacyjnego z narzędziami projektowymi. Pozwala na planowanie, śledzenie postępów, zarządzanie harmonogramem i wiele innych.
 10. ClickUp: ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje funkcje planowania, śledzenia postępów, zarządzania zadaniami, komunikacji zespołowej i wiele innych. Jego elastyczność i możliwość dostosowania do różnych potrzeb są cenione przez użytkowników.

Podsumowanie narzędzia do zarządzania projektami

Nie ma jednego idealnego, uniwersalnego narzędzia, które zadowoliłoby każdego. Warto przetestować kilka, kilkanaście, żeby znaleźć to jedno idealne. Jest to mało pomocny wniosek, ale wiele przypadków potwierdza to, że raczej nie trafia się na idealne rozwiązanie za pierwszym razem. Często zdarza się, że organizacje przechodzą na inne narzędzie spełniające wymagania pracowników, które też mogą zmieniać się w czasie. Z perspektywy użytkownika warto sprawdzić kilka programów, żeby mieć punkt odniesienia.

Współautorzy : Maciej Wójcicki, Bartosz Żółtowski

Redakcja: Marcin Kordowski

Artykuł uaktualniony 7 miesięcy

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Comments are closed.