Strategia Komunikacji

Strategia CRM

Strategia CRM

4.4/5 - (5 ocen)

Strategia komunikacji jest definiowana różnie przez różnych ekspertów. Oto kilka definicji:

 1. Julia B. Corbett, profesor komunikacji na Uniwersytecie w Utah, definiuje strategię komunikacji jako “plan działania, który służy do skutecznego przekazywania informacji, gdzie kluczowe wiadomości, odbiorcy, kanały komunikacji i metody oceny są z góry zdefiniowane“.
 2. Paul A. Argenti, profesor zarządzania i komunikacji korporacyjnej w Tuck School of Business na Dartmouth College, definiuje strategię komunikacji jako “sposób, w jaki organizacja komunikuje swoje wiadomości do różnych odbiorców, w tym pracowników, akcjonariuszy, mediów, społeczności i klientów“.
 3. Tom Kelleher, profesor i przewodniczący szkoły komunikacji na Uniwersytecie Hawajskim, Manoa, definiuje strategię komunikacji jako “proces planowania, wdrażania i oceny skutecznej i spójnej komunikacji między organizacją a jej kluczowymi odbiorcami“.

Choć te definicje różnią się szczegółami, wszystkie one podkreślają znaczenie planowania, zrozumienia odbiorców, dostarczania kluczowych wiadomości i oceny skuteczności komunikacji. Wszystkie te elementy są kluczowe dla skutecznej strategii komunikacji.

Najbardziej znani eksperci strategii komunikacji

Na świecie istnieje wiele uznanych ekspertów w dziedzinie strategii komunikacji, którzy przyczynili się do tej dziedziny poprzez swoje badania, prace, konsultacje i nauczanie. Oto kilku z nich:

 1. Edward L. Bernays: Często nazywany “ojcem public relations”, Bernays był pionierem w dziedzinie strategicznej komunikacji i wprowadził wiele technik i koncepcji, które są nadal stosowane dzisiaj.
 2. Paul A. Argenti: Profesor zarządzania i komunikacji korporacyjnej w Tuck School of Business na Dartmouth College. Autor wielu książek na temat komunikacji strategicznej i korporacyjnej.
 3. James E. Grunig: Emerytowany profesor na University of Maryland, jest jednym z najbardziej wpływowych teoretyków w dziedzinie public relations i komunikacji strategicznej. Współtworzył model “Four Models of Public Relations”, który jest powszechnie nauczany w programach PR.
 4. Robert Cialdini: Profesor psychologii i marketingu na Arizona State University, Cialdini jest autorem bestsellera “Influence: The Psychology of Persuasion”, który jest uważany za kluczowe źródło wiedzy na temat skutecznej komunikacji perswazyjnej.
 5. Chip Heath and Dan Heath: Bracia Heath są autorami wielu bestsellerów, w tym “Made to Stick”, który bada, dlaczego niektóre pomysły przetrwają, a inne umierają.
 6. Shel Holtz and Neville Hobson: Holtz i Hobson są uważani za czołowych ekspertów w dziedzinie komunikacji cyfrowej i społecznościowej. Współgospodarze popularnego podcastu “For Immediate Release”.
Robert Cialdini

Warto zaznaczyć, że wielu ekspertów w dziedzinie strategii komunikacji pracuje poza akademią, doradzając firmom, organizacjom non-profit i rządom na całym świecie.

Kluczowe składowe – strategia komunikacji wzór

Strategia komunikacji to plan, który pomaga organizacji skutecznie przekazywać informacje swoim kluczowym odbiorcom. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych elementów strategii komunikacji z wyczerpującymi opisami.

 1. Określenie celów: Musisz określić, co chcesz osiągnąć dzięki swojej strategii komunikacji. Twoje cele mogą obejmować zwiększenie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży, poprawę relacji z klientami, itp.
 2. Identyfikacja odbiorców: Musisz zrozumieć, do kogo kierujesz swoje komunikaty. Kto to jest? Jakie mają potrzeby i oczekiwania? Jakie kanały komunikacji preferują? Jakie są ich demograficzne cechy?
 3. Opracowanie kluczowych przekazów: Te przekazy powinny komunikować Twoją wartość dla Twojego odbiorcy w sposób, który jest dla nich znaczący i przekonujący. Powinny one odzwierciedlać Twoją misję, wizję i wartości.
 4. Wybór kanałów komunikacji: Różne grupy odbiorców mogą preferować różne kanały komunikacji. Niektóre osoby mogą preferować e-maile, inne media społecznościowe, a jeszcze inne tradycyjne media, takie jak telewizja lub prasa. Ważne jest, aby dostosować swoje kanały do swojego odbiorcy.
 5. Planowanie i implementacja: Tutaj określasz, jak i kiedy będziesz komunikować swoje przekazy. To obejmuje tworzenie harmonogramu dla różnych działań komunikacyjnych, a następnie wdrażanie tych działań zgodnie z planem.
 6. Monitorowanie i ewaluacja: Po wdrożeniu strategii, ważne jest śledzenie jej skuteczności. To może obejmować monitorowanie wskaźników, takich jak liczba odsłon, stopa klikalności (CTR), stopa konwersji, itp. Powinieneś regularnie oceniać swoją strategię i dostosowywać ją w razie potrzeby.
 7. Budowanie relacji: Skuteczna komunikacja opiera się na budowaniu i utrzymaniu silnych relacji z odbiorcami. To oznacza, że musisz angażować się w dialog z nimi, słuchać ich potrzeb i oczekiwań i reagować na ich pytania i obawy.

Pamiętaj, że skuteczna strategia komunikacji wymaga czasu i ciągłego dostosowywania. Ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do zmiany swojej strategii, gdy okoliczności tego wymagają.

Cele w strategii komunikacji

Cele strategii komunikacji mogą różnić się w zależności od konkretnych potrzeb i celów Twojej organizacji, ale oto kilka typowych celów, które mogą być uwzględnione w strategii komunikacji:

 1. Zwiększenie świadomości: Chcesz, aby więcej osób znało Twoją markę, produkt lub usługę. Może to obejmować zwiększenie świadomości na rynku, wśród potencjalnych klientów, wśród decydentów w branży, itp.
 2. Zmiana percepcji: Chcesz zmienić sposób, w jaki Twoja marka, produkt lub usługa jest postrzegana. Może to obejmować zmianę negatywnych percepcji, zwiększenie pozytywnych percepcji, lub wprowadzenie nowych koncepcji lub idei związanych z Twoją marką.
 3. Wpływanie na zachowania: Chcesz, aby ludzie podjęli konkretną akcję, taką jak zakup produktu, rejestracja na wydarzenie, zapisanie się na newsletter, itp.
 4. Budowanie i utrzymanie zaufania: Chcesz, aby Twoja publiczność ufała Ci i Twojej marce. To może obejmować budowanie transparentności, pokazywanie spójności i niezawodności, oraz reagowanie na problemy i kryzysy w sposób odpowiedni i odpowiedzialny.
 5. Zwiększanie zaangażowania: Chcesz, aby Twoja publiczność była bardziej zaangażowana w Twoją markę. Może to obejmować zachęcanie do interakcji w mediach społecznościowych, zwiększanie udziału w wydarzeniach lub inicjatywach, lub tworzenie silniejszych relacji z kluczowymi interesariuszami.
 6. Edukacja: Chcesz nauczyć swoją publiczność czegoś nowego. Może to obejmować edukację na temat nowego produktu lub usługi, edukację na temat ważnej kwestii lub trendu w Twojej branży, lub edukację na temat wartości i misji Twojej organizacji.

Identyfikacja odbiorców a strategia komunikacji

Identyfikacja odbiorców to kluczowy element w tworzeniu skutecznej strategii komunikacji. Rozumienie, kto jest Twoim odbiorcą, pozwala Ci dostosować swoje przekazy tak, aby były one dla nich jak najbardziej znaczące i skuteczne. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe omówienie tego, na czym polega identyfikacja odbiorców:

 1. Określenie, kto to jest: Kto jest Twoim docelowym odbiorcą? Może to obejmować obecnych klientów, potencjalnych klientów, pracowników, inwestorów, decydentów, media, społeczność lokalną, rząd, itp. Odbiorcy mogą być także różni w zależności od konkretnej kampanii lub inicjatywy.
 2. Zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań: Co Twój odbiorca oczekuje od Twojej marki? Jakie są ich potrzeby i jak możesz im pomóc je zaspokoić? Rozumienie tych potrzeb i oczekiwań pomoże Ci dostarczyć przekazy, które są dla nich znaczące i wartościowe.
 3. Określenie preferowanych kanałów komunikacji: Gdzie Twój odbiorca spędza swój czas i jak najchętniej odbiera informacje? Czy preferują media społecznościowe, e-mail, tradycyjne media, osobiste spotkania, itp.? Wybór odpowiednich kanałów komunikacji jest kluczowy dla skutecznego dotarcia do Twojego odbiorcy.
 4. Zrozumienie ich demografii: Jakie są kluczowe demograficzne cechy Twojego odbiorcy, takie jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, poziom edukacji, zawód, dochód, itp.? Te informacje mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak skomunikować się z Twoim odbiorcą w sposób, który jest dla nich znaczący.

Identyfikacja odbiorców często obejmuje przeprowadzenie badań, takich jak ankiety, grupy dyskusyjne, wywiady, czy analiza danych demograficznych i behawioralnych. Cel jest taki sam: zrozumieć, kto jest Twoim odbiorcą, czego potrzebują, jakie są ich preferencje i jak możesz skutecznie z nimi komunikować się.

Kluczowe przekazy a strategia komunikacji

Kluczowe przekazy w strategii komunikacji to te podstawowe idee, które chcesz przekazać swojemu odbiorcy. Mogą one dotyczyć Twojej marki, produktów, usług lub dowolnej innej kwestii, którą uważasz za ważną. Oto, na czym polega opracowywanie kluczowych przekazów:

 1. Definiowanie wartości: Twoje kluczowe przekazy powinny komunikować wartość, którą dostarczasz swojemu odbiorcy. Powinny one pokazywać, co czyni Twoją markę, produkt lub usługę unikalną, jakie problemy rozwiązuje, i jak przynosi korzyści Twojemu odbiorcy.
 2. Odwzorowanie misji, wizji i wartości: Twoje kluczowe przekazy powinny odzwierciedlać podstawowe przekonania Twojej organizacji. Powinny one być spójne z Twoją misją (twoim celem lub powodem istnienia), Twoją wizją (Twoim długoterminowym celem lub tym, jak chcesz zmienić świat) i Twoimi wartościami (kluczowe przekonania lub zasady, które kierują Twoją organizacją).
 3. Znaczenie dla odbiorcy: Twoje kluczowe przekazy powinny być znaczące dla Twojego odbiorcy. Powinny one odzwierciedlać ich potrzeby, oczekiwania i wartości, i mówić do nich w sposób, który jest dla nich przekonujący i atrakcyjny.
 4. Sformułowanie przekazów: Kluczowe przekazy powinny być sformułowane w sposób jasny, zwięzły i łatwy do zrozumienia. Powinny one być dostosowane do odbiorcy i kanału komunikacji, i powinny być konsekwentnie używane we wszystkich formach komunikacji.
Strategia komunikacji - cykle
Strategia komunikacji – cykle

Strategia komunikacji – popularne modele

Istnieje wiele modeli i teorii komunikacji, które mogą służyć jako podstawa dla strategii komunikacji. Oto kilka z najbardziej uznanych:

 1. Model AIDAR: Ten model jest popularnym ramowym modelem komunikacji marketingowej, który opisuje pięć etapów procesu decyzyjnego konsumenta: Uwaga (Attention), Zainteresowanie (Interest), Pragnienie (Desire), Działanie (Action), i Retencja (Retention).
 2. Model Laswella: Jeden z najwcześniejszych i najbardziej fundamentalnych modeli komunikacji, model Laswella jest najbardziej znany ze swojego opisu komunikacji jako “Kto mówi co, w jakim kanale, do kogo i z jakim skutkiem”.
 3. Model Schramma: Ten model komunikacji koncentruje się na procesie kodowania i dekodowania komunikatów, zwracając uwagę na potencjalne bariery w komunikacji, takie jak szum i zakłócenia.
 4. Model Berlo’s SMCR: Ten model koncentruje się na czterech kluczowych elementach komunikacji: Źródle (Source), Wiadomość (Message), Kanał (Channel) i Odbiorca (Receiver).
 5. Model Gruniga i Hunta (Four Models of PR): Ten model identyfikuje cztery różne podejścia do public relations: model propagandowy, model informacyjny, model dwukierunkowej asymetrycznej komunikacji i model dwukierunkowej symetrycznej komunikacji.
 6. Model RACE: Ten model koncentruje się na czterech kluczowych etapach procesu komunikacji: Badanie (Research), Działanie (Action), Komunikacja (Communication) i Ewaluacja (Evaluation).
 7. Modeli komunikacji w mediach społecznościowych: Te nowoczesne modele koncentrują się na charakterystyce komunikacji w mediach społecznościowych, takich jak model pięciu C (Contribution, Collaboration, Communication, Connection, and Community) lub model siedmiu C (Content, Context, Connection, Community, Commerce, Capacity and Culture).

Strategia komunikacji wybór kanałów

Wybór kanałów komunikacji to kluczowy element w tworzeniu efektywnej strategii komunikacji. Różne grupy odbiorców mają różne preferencje, a więc to, co działa dla jednej grupy, może nie działać dla innej. Na przykład, młodsza publiczność może preferować interakcje za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy TikTok, podczas gdy starsza publiczność może być bardziej skłonna do odbioru informacji za pośrednictwem e-maila, telewizji, czy prasy.

Właściwe zrozumienie swojej grupy docelowej i dostosowanie do niej kanałów komunikacji to nie tylko sposób na zwiększenie zasięgu przekazu, ale również na jego większą efektywność. Wybierając kanał, ważne jest również uwzględnienie charakteru przekazu – niektóre wiadomości mogą lepiej rezonować w określonym medium. Wybór kanału komunikacji powinien być zatem świadomą decyzją opartą na dogłębnym zrozumieniu odbiorcy i celów komunikacyjnych.

Planowanie i implementacja a strategia komunikacji

Planowanie i implementacja są kluczowymi etapami procesu komunikacji, które określają, jak i kiedy Twoje przekazy zostaną przekazane do odbiorców. Odpowiednie planowanie zapewnia, że wszystkie Twoje działania komunikacyjne są koordynowane, spójne i skierowane do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie, natomiast skuteczna implementacja zapewnia, że te plany są skutecznie realizowane.

Na początku procesu planowania, konieczne jest zrozumienie kontekstu komunikacji. To obejmuje zrozumienie odbiorców, ich potrzeb i oczekiwań, a także szerszego otoczenia, w tym konkurencji, trendów rynkowych i czynników społeczno-kulturowych. Należy także zidentyfikować cele komunikacji, które mogą obejmować zwiększenie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży, budowanie lojalności klientów, zmiana postaw i zachowań, czy też zarządzanie kryzysami.

Następnie, na podstawie tych informacji, można opracować kluczowe przekazy, które będą komunikowane. Te przekazy powinny być spójne z misją, wizją i wartościami organizacji, a jednocześnie być znaczące i atrakcyjne dla odbiorców. Powinny one także być dostosowane do różnych kanałów komunikacji, które będą używane.

Kolejnym krokiem jest określenie strategii komunikacji, która opisuje, jak i kiedy te przekazy będą przekazywane. Strategia ta może obejmować wybór kanałów komunikacji, planowanie harmonogramu dla różnych działań komunikacyjnych, oraz ustalanie budżetu i zasobów potrzebnych do realizacji tych działań.

Po opracowaniu strategii, przyszedł czas na jej implementację. W tym etapie, działania komunikacyjne są uruchamiane zgodnie z planem. Może to obejmować tworzenie i dystrybucję treści, prowadzenie kampanii marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi, nawiązywanie relacji z mediami, prowadzenie eventów, i wiele innych.

Jednak implementacja nie jest końcem procesu. Po zakończeniu działań, konieczne jest monitorowanie i ocena wyników, aby zrozumieć, jak skuteczne były działania i gdzie można wprowadzić poprawki. Monitorowanie może obejmować śledzenie wskaźników kluczowych wskaźników efektywności (KPIs), analizowanie danych z mediów społecznościowych, przeprowadzanie badań opinii publicznej, i inne metody.

W całym procesie planowania i implementacji, kluczowe jest zapewnienie, że komunikacja jest dwukierunkowa. To znaczy, że nie chodzi tylko o przekazywanie informacji do odbiorców, ale także o słuchanie ich opinii, pytań i obaw. Otwarta i transparentna komunikacja może pomóc w budowaniu zaufania i lojalności, a także w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów na wczesnym etapie.

Podsumowując, planowanie i implementacja są kluczowymi etapami w procesie komunikacji, które wymagają świadomego podejścia i stałego monitorowania. Poprzez efektywne planowanie i implementację, można zapewnić, że komunikacja jest skuteczna, spójna i zgodna z oczekiwaniami odbiorców.

Strategia komunikacji – budowanie relacji

Budowanie relacji z odbiorcami to kluczowy aspekt skutecznej strategii komunikacji. To nie tylko o znalezienie sposobu, aby przekazać swoje przekazy, ale o zrozumienie, co Twoi odbiorcy potrzebują i oczekują, a następnie dostosowanie swojej komunikacji do tych potrzeb i oczekiwań.

Przede wszystkim, skuteczne budowanie relacji wymaga aktywnego słuchania. Musisz zrozumieć, co Twoi odbiorcy mówią – nie tylko ich słowa, ale także emocje i motywacje, które stoją za tymi słowami. To oznacza, że musisz angażować się w dialog z nimi, zadawać pytania, słuchać ich odpowiedzi i pokazywać, że naprawdę rozumiesz ich punkt widzenia.

Kiedy rozumiesz swoje odbiorców, możesz lepiej dostosować swoje przekazy do ich potrzeb i oczekiwań. Możesz dostarczyć wartość, która jest dla nich istotna, a nie tylko to, co uważasz za ważne. Możesz także reagować na ich pytania i obawy w sposób, który pokazuje, że jesteś otwarty i przejrzysty.

Ale budowanie relacji to nie tylko reagowanie na potrzeby i oczekiwania odbiorców. To również o tworzeniu pozytywnych doświadczeń, które wzbudzają emocje i tworzą trwałe wspomnienia. To oznacza, że musisz tworzyć treści, które są angażujące, emocjonalne i autentyczne. Musisz także być konsekwentny w swojej komunikacji, pokazując, że jesteś wiarygodny i godny zaufania.

Na koniec, budowanie relacji wymaga czasu i cierpliwości. To nie jest coś, co można osiągnąć w krótkim czasie. To jest proces, który wymaga ciągłego wysiłku i zaangażowania. Ale jeśli jest dobrze zrobione, budowanie relacji może prowadzić do trwałych korzyści, takich jak zwiększona lojalność, zaufanie i satysfakcja odbiorców.

10 kluczowych książek na temat strategia komunikacji

 1. “Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die” by Chip Heath and Dan Heath: Książka ta bada, dlaczego niektóre pomysły przetrwają, a inne szybko znikną, co jest kluczowe dla skutecznej komunikacji.
 2. “Influence: The Psychology of Persuasion” by Robert Cialdini: Ta książka jest klasykiem na temat perswazji i jest niezbędna dla każdego, kto chce zrozumieć, jak skutecznie komunikować się, aby wpływać na innych.
 3. “Words That Work: It’s Not What You Say, It’s What People Hear” by Dr. Frank Luntz: Autor pokazuje, jak ważne są słowa w komunikacji i jak wybrać odpowiednie słowa, aby przekazać swoje przesłanie.
 4. “Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High” by Kerry Patterson: Książka ta dostarcza narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach.
 5. “The Art of Explanation: Making your Ideas, Products, and Services Easier to Understand” by Lee LeFever: Autor pokazuje, jak skomplikowane pomysły mogą być uproszczone i zrozumiane przez każdego.
 6. “Pre-Suasion: A Revolutionary Way to Influence and Persuade” by Robert Cialdini: Ta książka omawia, jak przygotowanie publiczności przed komunikacją może zwiększyć skuteczność przekazu.
 7. “Pitch Anything: An Innovative Method for Presenting, Persuading, and Winning the Deal” by Oren Klaff: Ta książka prezentuje metodę komunikacji i perswazji, która pomaga zamykać transakcje.
 8. “The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead Effectively” by Helio Fred Garcia: Autor omawia, jak komunikować się skutecznie, aby zbudować zaufanie, zainspirować lojalność i skutecznie kierować.
 9. “Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It” by Chris Voss and Tahl Raz: Ta książka, napisana przez były negocjator zakładników FBI, pokazuje, jak skutecznie komunikować się w sytuacjach negocjacyjnych.
 10. “To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others” by Daniel H. Pink: Autor analizuje, jak skuteczna komunikacja jest kluczowa w przekonywaniu innych, zarówno w kontekście biznesowym, jak i osobistym.

Podsumowanie

Strategia komunikacji to kluczowy element skutecznej działalności każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy sektora. Jest to plan, który pomaga organizacji przekazywać właściwe informacje właściwym ludziom w odpowiednim czasie i za pomocą odpowiednich kanałów.

Pierwszym krokiem w opracowywaniu strategii komunikacji jest określenie celów. Mogą one obejmować budowanie świadomości marki, zwiększanie sprzedaży, poprawianie relacji z klientami, zarządzanie kryzysami, itp.

Kolejnym etapem jest identyfikacja odbiorców. To kto są twoi odbiorcy, co ich interesuje, jakie są ich potrzeby i oczekiwania, jakie kanały komunikacji preferują – wszystko to powinno wpływać na twoją strategię komunikacji.

Potem przychodzi etap opracowania kluczowych przekazów. Powinny one komunikować wartość twojej marki w sposób, który jest dla twojego odbiorcy znaczący i przekonujący.

Wybór kanałów komunikacji to kolejny istotny aspekt strategii. Różne grupy odbiorców mogą preferować różne kanały komunikacji, dlatego ważne jest, aby dostosować swoje kanały do swojego odbiorcy.

Ostatnim etapem jest planowanie i implementacja. Obejmuje to tworzenie harmonogramu dla różnych działań komunikacyjnych, a następnie wdrażanie tych działań zgodnie z planem. Jest to również etap, na którym buduje się relacje z odbiorcami, słucha ich potrzeb i oczekiwań i reaguje na ich pytania i obawy.

Kluczem do skutecznej strategii komunikacji jest ciągła ewaluacja i dostosowanie. Świat komunikacji jest dynamiczny i zmienny, dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować i oceniać skuteczność swojej strategii, a następnie dostosowywać ją do zmieniających się warunków i potrzeb.

Zobacz inne strategie

 1. Strategia Marketingowa
 2. Strategia Digital marketing
 3. Strategia SEO
 4. Strategia Email Marketing
 5. Strategia Komunikacji
 6. Strategia Content Marketing
 7. Strategia E-commerce

Artykuł uaktualniony 12 miesięcy

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *