Sztuczna Inteligencja i Bot

Sztuczna Inteligencja i Bot

Sztuczna Inteligencja i Bot

4.4/5 - (7 ocen)

Definicja Bota

Bot, znany również jako internetowy bot lub web bot, jest programem komputerowym, który automatycznie wykonuje określone zadania. Termin “bot” pochodzi od słowa “robot” i jest używany do opisania skryptów, które mogą samodzielnie przeprowadzać działania w internecie.

Boty są zwykle używane do prostych, powtarzających się zadań, które mogą być zautomatyzowane, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Przykłady zastosowań botów obejmują gromadzenie informacji (np. web crawling, w którym boty przeszukują sieć w celu indeksowania stron internetowych), odpowiadanie na zapytania (jak w przypadku botów obsługi klienta), a nawet interakcje w mediach społecznościowych (np. boty na Twitterze, które automatycznie tweetują określone wiadomości).

Wśród botów możemy wyróżnić kilka różnych typów. Boty indeksujące, takie jak te używane przez wyszukiwarki Google, przeglądają sieć w poszukiwaniu nowych stron i informacji. Chatboty to programy komputerowe zaprojektowane do symulowania rozmów z ludźmi, używane na przykład w obszarze obsługi klienta. Boty na mediach społecznościowych mogą automatycznie generować posty lub komentarze, a boty w grach mogą symulować ludzkie zachowania w celu zapewnienia wyzwania lub pomocy graczom.

Boty mogą być niezwykle użyteczne, ale mogą również być wykorzystywane do mniej etycznych celów. Boty spamujące wysyłają niechciane wiadomości lub posty, boty atakujące mogą przeprowadzać ataki DDoS (Distributed Denial of Service), a boty społecznościowe mogą być wykorzystywane do manipulowania opiniami publicznymi lub szerzenia dezinformacji.

Tworzenie i używanie botów staje się coraz bardziej powszechne, a technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, pozwalają na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych botów. Boty AI, takie jak te wykorzystywane w obszarze obsługi klienta, mogą uczyć się i dostosowywać na podstawie interakcji, które mają z ludźmi, co pozwala im na bardziej naturalne i skuteczne komunikowanie się z użytkownikami.

Jednak, jak wszystkie technologie, boty wymagają odpowiedniej uwagi w zakresie etyki i bezpieczeństwa. Istotne jest, aby użytkownicy byli świadomi obecności botów i mogli rozróżnić boty od ludzi. Również regulacje prawne są niezbędne, aby zapobiec nadużyciom i chronić użytkowników przed szkodliwymi działaniami.

Podsumowując, boty są integralną częścią internetu i odgrywają kluczową rolę w wielu aspektach naszego codziennego życia online. Od prostych skryptów automatyzujących rutynowe zadania po zaawansowane systemy AI, boty mają potencjał do przekształcania sposobów, w jaki korzystamy z internetu. Jednak z tą technologią wiążą się również wyzwania, które musimy rozważyć, aby zapewnić jej bezpieczne i etyczne stosowanie.

Historia botów

Historia botów sięga początków internetu. Pierwsze boty były proste i pełniły ograniczone funkcje, ale z biegiem lat ewoluowały, stając się coraz bardziej zaawansowane i różnorodne.

Pierwszym znanym botem internetowym był program o nazwie ELIZA, stworzony w połowie lat 60. przez Josepha Weizenbauma na MIT. ELIZA była wczesnym przykładem chatbota, który mógł symulować rozmowę poprzez odpowiedzi na podstawie skryptów. Wielu użytkowników ELIZY uważało jej odpowiedzi za zaskakująco przekonujące, pomimo faktu, że nie posiadała ona rzeczywistego zrozumienia ani świadomości.

W kolejnych dziesięcioleciach, z rozwojem internetu, boty stały się coraz bardziej powszechne. Boty zaczęły być wykorzystywane do automatyzowania wielu różnych zadań online, od indeksowania stron internetowych (jak boty wyszukiwarek), do automatycznego przesyłania wiadomości (boty spamujące) czy interakcji z użytkownikami na forach i w mediach społecznościowych.

Jednym z najważniejszych kroków w rozwoju botów było wprowadzenie sztucznej inteligencji i technologii uczenia maszynowego. AI umożliwiła tworzenie botów, które nie tylko reagują na podstawie predefiniowanych skryptów, ale mogą uczyć się i dostosowywać na podstawie danych, z którymi się spotykają. To otworzyło drogę do tworzenia botów, które mogą prowadzić bardziej zaawansowane i naturalne rozmowy, rozumieć język naturalny, a nawet rozpoznawać obrazy i dźwięki.

Obecnie boty są integralną częścią internetu. Od prostych skryptów do zaawansowanych systemów AI, boty zrewolucjonizowały sposób, w jaki korzystamy z internetu. Z biegiem lat ewolucja ta przyniosła wiele korzyści, ale stworzyła również nowe wyzwania. Z naszą rosnącą zależnością od botów, ważne jest, abyśmy nadal rozważali, jakie są ich wpływy, jak je kontrolować i jak mogą one kształtować przyszłość internetu.

Jak działają Boty?

Boty, w najprostszym ujęciu, są programami komputerowymi zaprojektowanymi do wykonywania określonych zadań. Podstawą ich działania jest skrypt lub zestaw instrukcji, które określają, jak bot powinien reagować na określone sytuacje lub zdarzenia.

Na przykład, bot sieciowy, taki jak bot wyszukiwarki, przeszukuje internet, odwiedza strony i indeksuje je, aby ułatwić ich wyszukiwanie. Bot do gier może być zaprogramowany, aby symulować zachowanie gracza, na przykład reagować na ruchy przeciwnika w określony sposób. Boty na platformach mediów społecznościowych mogą być zaprogramowane do publikowania określonych wiadomości w określonym czasie lub do reagowania na wiadomości od użytkowników.

Wraz z postępem technologicznym, boty stały się bardziej zaawansowane, zaczęły korzystać z technologii sztucznej inteligencji, w szczególności uczenia maszynowego. W przypadku tych bardziej zaawansowanych botów, takich jak chatboty, skrypty i proste instrukcje programistyczne są zastępowane przez modele uczenia maszynowego, które pozwalają botom uczyć się z doświadczenia, adaptować się do nowych sytuacji i poprawiać swoje działanie na podstawie ciągłego przepływu danych.

Na przykład, chatbot oparty na AI może być “wytrenowany” na dużych zbiorach danych tekstowych, ucząc się, jak odpowiedzieć na różne zapytania poprzez rozpoznawanie wzorców i związków w danych. W ten sposób, zamiast opierania się na predefiniowanych skryptach, bot może generować odpowiedzi, które są bardziej naturalne i dobrze dopasowane do kontekstu.

Programowanie botów i skrypty to tylko jedna strona monety – równie ważne jest zrozumienie, jak boty interakcją z ludźmi i środowiskiem, w którym działają. Zrozumienie podstawowych zasad działania botów jest kluczowe do skutecznego wykorzystania ich potencjału i do rozważania ważnych kwestii związanych z ich wpływem na społeczeństwo i technologię.

Boty a sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu botów, szczególnie w przypadku chatbotów i asystentów głosowych. AI umożliwia botom przetwarzanie i reagowanie na dane w bardziej złożony i inteligentny sposób, co przekłada się na bardziej zaawansowane, efektywne i naturalne interakcje.

Jednym z kluczowych zastosowań AI w botach jest przetwarzanie języka naturalnego (NLP), które umożliwia botom rozumienie, interpretowanie i generowanie języka ludzkiego. Dzięki NLP, boty mogą rozumieć zapytania użytkowników, odpowiedzieć na nie w naturalny, ludzki sposób, a nawet prowadzić skomplikowane rozmowy. NLP pozwala botom na analizę tekstu, rozpoznawanie kluczowych fraz, zrozumienie intencji użytkownika, a nawet rozpoznawanie emocji.

Innym ważnym zastosowaniem AI w botach jest uczenie maszynowe, w szczególności głębokie uczenie. Uczenie maszynowe pozwala botom uczyć się i dostosowywać do nowych sytuacji, poprawiając swoje działanie na podstawie ciągłego przepływu danych. Boty mogą “uczyć się” poprzez analizę dużych zbiorów danych, wykrywanie wzorców i związków w tych danych, a następnie stosowanie tych wniosków do nowych zadań lub sytuacji.

Przykładem jest chatbot, który uczy się jak udzielać odpowiedzi na pytania klientów poprzez analizę wcześniejszych interakcji. Może on uczyć się, które odpowiedzi są najbardziej skuteczne dla różnych typów pytań, jak również rozpoznawać nowe pytania, które nie były wcześniej zdefiniowane przez programistów.

AI nie tylko umożliwia botom wykonywanie bardziej złożonych zadań, ale również przyczynia się do tworzenia bardziej naturalnych i satysfakcjonujących interakcji dla użytkowników. Jest to szczególnie ważne w kontekście chatbotów i asystentów głosowych, które są często “twarzą” firmy lub usługi i które mają za zadanie pomagać, informować i angażować użytkowników w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Tworzenie botów

Tworzenie botów obejmuje wiele aspektów, od zrozumienia celu i funkcji bota, przez wybór odpowiednich narzędzi i technologii, aż po programowanie, testowanie i wdrożenie. Istnieje wiele narzędzi, technik i strategii, które mogą pomóc w tym procesie.

Na początku tworzenia bota, ważne jest zrozumienie, jaki ma on spełniać cel. Bot służący do automatyzacji zadań w biznesie będzie wymagał innego podejścia niż bot używany do interakcji z użytkownikami na platformie mediów społecznościowych. Przemyślane określenie celu i funkcji bota pomoże wybrać odpowiednie narzędzia i techniki.

Jednym z podstawowych elementów tworzenia bota jest wybór platformy. Może to być platforma mediów społecznościowych, taka jak Facebook, Twitter, Slack, czy platforma specjalnie przeznaczona do tworzenia botów, takich jak Microsoft Bot Framework czy Dialogflow od Google. Wybór platformy zależy od celu bota, grupy docelowej oraz wymagań technicznych.

Podczas tworzenia bota ważne jest także wybór odpowiedniego języka programowania. Języki takie jak Python, JavaScript czy Ruby są często wybierane ze względu na ich wszechstronność, łatwość użycia i wsparcie dla bibliotek związanych z AI i uczeniem maszynowym.

Jeśli chodzi o tworzenie botów opartych na AI, takich jak chatboty, kluczowe znaczenie ma wykorzystanie technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego. Biblioteki takie jak TensorFlow, PyTorch czy NLTK oferują zestaw narzędzi do tworzenia i trenowania modeli AI.

Oprócz narzędzi technologicznych, ważne jest również podejście strategiczne. To obejmuje projektowanie przepływu rozmów dla chatbotów, zapewnienie łatwości użycia, tworzenie botów, które mogą efektywnie reagować na nieznane sytuacje, i ciągłe testowanie i poprawianie bota na podstawie feedbacku od użytkowników.

Tworzenie botów to złożony proces, który wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i strategicznego myślenia. Dzięki rosnącej liczbie dostępnych narzędzi i technologii, tworzenie skutecznych i inteligentnych botów jest teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.

Etyka

Etyka botów jest kluczową dziedziną, która musi być uwzględniona przy tworzeniu i używaniu botów. Wraz z ich rosnącą popularnością i zdolnościami, rosną również obawy związane z prywatnością, identyfikowalnością, manipulacją i innymi kwestiami etycznymi.

Zacznijmy od prywatności. Boty często przetwarzają duże ilości danych, w tym dane osobowe. W przypadku chatbotów, mogą to być rozmowy z użytkownikami, które mogą zawierać informacje wrażliwe. Firmy i deweloperzy muszą zatem zapewnić, że boty przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak GDPR w Unii Europejskiej. To obejmuje informowanie użytkowników o tym, jakie dane są zbierane, do czego są używane i jak są chronione.

Inną kwestią jest identyfikowalność botów. Zgodnie z zasadą “bot disclosure”, boty powinny być łatwo identyfikowalne jako takie. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy interakcja jest z botem, czy z człowiekiem. To jest szczególnie ważne, gdy boty są używane do interakcji z klientami, zbierania informacji czy wpływania na opinie.

Manipulacja to kolejne poważne zagadnienie etyczne. Boty, zwłaszcza te oparte na AI, mogą być wykorzystywane do manipulowania opiniami, rozpowszechniania dezinformacji lub wpływania na wyniki wyborów. Istotne jest zatem wprowadzenie odpowiednich regulacji i zasad, które zapobiegają takim praktykom.

Ponadto, boty mogą również generować nowe formy nierówności i dyskryminacji. Na przykład, jeśli algorytmy botów są trenowane na danych, które odzwierciedlają istniejące uprzedzenia, mogą one nieświadomie utrwalać te uprzedzenia, prowadząc do niesprawiedliwych wyników.

Podsumowując, etyka botów jest kluczowym obszarem, który musi być uwzględniony zarówno przez twórców, jak i użytkowników botów. To wymaga ciągłej uwagi, refleksji i, w niektórych przypadkach, nowych ram regulacyjnych, aby zapewnić, że boty są używane w sposób, który szanuje prawa i godność użytkowników.

Regulacje prawne

Regulacje dotyczące botów są coraz bardziej istotnym obszarem, gdy technologia ta staje się coraz bardziej wszechobecna. Przepisy i polityka regulująca boty różnią się jednak znacznie w zależności od kraju i regionu.

Na przykład, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, zasady ustawodawstwa zobowiązują boty do ujawniania swojej sztucznej natury podczas interakcji z konsumentami. Te “przepisy o ujawnianiu przez boty” mają na celu zapobieganie manipulacji i dezinformacji.

Unia Europejska, z drugiej strony, skupia się na ochronie danych i prywatności. Przepisy, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR), mają wpływ na to, jak boty mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe.

W niektórych krajach, takich jak Rosja i Chiny, regulacje dotyczące botów mogą być częścią szerszych strategii dotyczących technologii cyfrowych i kontroli informacji. Może to obejmować wymóg rejestracji botów lub ograniczenia dotyczące ich działalności.

Pomimo tych różnic, istnieje kilka wspólnych wyzwań, które muszą być rozwiązane na poziomie globalnym. Te obejmują pytania dotyczące identyfikowalności botów, manipulacji i dezinformacji, a także zgodności z przepisami o ochronie danych.

Rozważa się również wprowadzenie nowych standardów międzynarodowych. Na przykład, w 2018 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła dyskusje na temat potencjalnych przepisów dotyczących autonomicznych systemów broni, które mogłyby obejmować pewne typy botów.

Należy jednak pamiętać, że prawo często nie nadąża za rozwojem technologicznym. W miarę jak boty stają się coraz bardziej zaawansowane, konieczne będzie ciągłe dostosowywanie regulacji, aby zapewnić odpowiednią ochronę praw użytkowników i społeczeństwa jako całości.

Natura bota.

Chatbot (chat robot) to program będący w stanie wykorzystując język naturalny rozmawiać z użytkownikiem rozumiejąc jego intencje i udzielać odpowiedzi według zdefiniowanych specyficznych reguł biznesowych.
Interakcje z chatbot’ami realizujemy zarówno poprzez komunikatory osadzone na platformach social media, stronach internetowych jak też via sms. Poza prostymi algorytmami pozwalającymi chatbot’om porozumiewać się z nami, jako standard wspierający ich pracę pojawia się sztuczna inteligencja (Artificial Inteligence), dzięki czemu coraz częściej narzędzia te są w stanie zrozumieć kontekst rozmowy.

Alexa i Siri, bot

Pisząc rozmowy, mam tu na myśli interfejs konwersacyjny pozwalający na posługiwanie się tekstem zarówno pisanym, jak i mówionym. Alexa i Siri są tego najlepszymi przykładami.
Zbudowane do różnych celów mają wpisane pośród podstawowych zadań nadawanie konwersacji ludzkiego wymiaru. Czym bardziej jest on odczuwalny, tym bardziej konwersacja staje się osobista i tym bardziej jesteśmy skłonni do skorzystania z oferty podsuwanej przez bota. Wysoce nasycone sztuczną inteligencją boty zbierają i analizują w trakcie rozmowy wszystkie możliwe dane wykorzystując je następnie do jeszcze głębszej personalizacji przekazu.

To ja bot. Porozmawiajmy.

Zapewne niektórzy z nas na swoich urządzeniach mobilnych posiadają całkiem już przyzwoitą kolekcję inteligentnych botów. Doradcy, coach’e, inteligentne portfele, bankierzy, fit-managerowie – grupy narzędzi potrafiących poprzez interakcję za pomocą klawiatury, piktogramów głosu i gestów całkiem sprawnie komunikować się z otoczeniem.
Zrobiłem niedawno mały przegląd botów mieszkających na moim smartfonie (iOS) konstatując z przyjemnością, iż większość z nich służy mi dzielnie, na co dzień. Te zaś, które z różnych względów nie są wykorzystywane, pozostają na urządzeniu, ponieważ z ciekawością śledzę ich rozwój. Uroczym na swój sposób narzędziem okazał się Luka.  Jeden z pierwszych pozyskanych poprzez App Store i zarazem jeden z najciekawszych. W jego przypadku należałoby w zasadzie powiedzieć kilka botów (12) w jednym.

Typowe zastosowania bota

Mobile czat 1

Pomocny w codziennych, podstawowych sytuacjach takich jak wyszukanie knajpy, informacji o pogodzie, okazji inwestycyjnych, odpowiedzi na pytania niemożliwe. Zaopiniuje wybór marynarki, podeśle zdjęcie nowego modelu ferrari, video z imprezy sportowej, notowania NIKKEI. Jeśli się nudzisz, uraczy Cię quizem, zagadką lub dowcipem. Jednym słowem – ‘wszechstronny’.
Pozytywnym jest fakt, że Luka jest w stanie analizować naprawdę szerokie spektrum wyrażeń i kontekstów. Słowa, którymi komunikujemy się z botem nie muszą określać dokładnie zagadnienia, co do którego oczekujemy odpowiedzi. Można po prostu napisać: ‘Jestem głodny’, ‘Mam kaca’, ‘Wszystko jest do d…’ a usłużny chatbot o ile nie skieruje użytkownika do innego bota, który będzie mógł pomóc, to z pewnością udzieli (ciekawej) odpowiedzi.

Finanse i medycyna.

Nie mniej interesującym, choć mocno sprofilowanym finansowo jest Digit.  Autorzy narzędzia twierdzą, że co prawda bot nie uczyni Cię bogatym, ale z pewnością wykształci umiejętność oszczędzania. Zmyślna koncepcja, dzięki której użytkownicy mający problemy z oszczędzaniem będą mogli zdać się na podpowiedzi sztucznej inteligencji zaszytej w bocie. Artificial Inteligence wspierająca decyzje narzędzia nie tylko zasugeruje postępowanie, ale także, (jeśli damy jej dostęp do naszego konta…) poczyni stosowne alokacje.

Mobile czat 2
Mobile czat 3

Nie należy się zanadto obawiać konsekwencji działania bota, jako że będzie zarządzał bardzo niewielkimi kwotami w przedziale 2-17USD. Wszystkie decyzje podejmowane przez narzędzie realizowane będą w oparciu o analizę wpływów, kosztów obciążających nasze konto, obecnego stanu środków, przyzwyczajeń zakupowych, itp.
Poza systematycznym gospodarowaniem naszymi środkami, bot będzie w stanie wykonać inne bankowe operacje, jeśli zostanie o to poproszony.

HealthTap: Ten bazujący na Facebook’u  bot jest pierwszą typową platformą medyczną. W założeniu, (co warto podkreślić) narzędzie miało być źródłem profesjonalnej i bezpłatnej wiedzy medycznej dostarczanej szybko i globalnie via FB Messenger. Według twórców podejście takie może stać się poważnym przyczynkiem do edukacji i pomocy medycznej osobom mniej zamożnym oraz obywatelom trzeciego świata. Czy szczytne założenia zostaną zrealizowane? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Artificial Inteligence bota operuje na bazie danych tworzonej na bieżąco przez współpracujących lekarzy. Aby uzyskać ‘poradę’ należy zapoznać bota z objawami choroby. W przypadku, gdy odpowiedź lub porada nie mogą być udzielone, kwestia zostanie przekierowana do jednego ze 100 tysięcy kooperujących z HealthTap lekarzy.

Przyszłość botów, trendy

Przyszłość botów wydaje się obiecująca i pełna możliwości. Rozwój technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i naturalnej obróbki języka, w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na automatyzację i personalizację, prawdopodobnie przyczyni się do dalszej ewolucji botów.

Pierwszym ważnym trendem jest rosnąca złożoność i inteligencja botów. Dzięki postępom w dziedzinie sztucznej inteligencji, boty stają się coraz bardziej zaawansowane i zdolne do zrozumienia oraz reagowania na bardziej złożone zapytania i instrukcje. Boty, takie jak chatboty i asystenci głosowi, są coraz lepiej przystosowane do rozumienia kontekstu, uczucia i zamiarów użytkowników, co pozwala na bardziej naturalną i płynną interakcję.

Kolejnym trendem jest coraz większe wykorzystanie botów w biznesie. Firmy wykorzystują boty do usprawnienia obsługi klienta, zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy podejmowania decyzji. W przyszłości, możemy spodziewać się coraz większej integracji botów z istniejącymi systemami biznesowymi i rosnącej roli w analizie danych.

Na poziomie społecznym, możemy spodziewać się, że boty będą miały coraz większy wpływ. Na przykład, boty mogą odgrywać ważną rolę w edukacji, pomagając w personalizacji nauczania i ocenie postępów uczniów. Boty mogą również przyczynić się do rozwoju demokracji, umożliwiając szersze i bardziej efektywne konsultacje społeczne.

Wreszcie, należy zauważyć, że przyszłość botów przyniesie również nowe wyzwania. Na przykład, kwestie związane z prywatnością, bezpieczeństwem, etyką i regulacjami będą wymagały ciągłego zainteresowania i uwagi.

W sumie, przyszłość botów jest pełna możliwości i wyzwań. To, jak je wykorzystamy i zarządzimy nimi, będzie miało decydujący wpływ na to, jak technologia ta wpłynie na nasze społeczeństwo i gospodarkę.

Artykuł uaktualniony 1 rok

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *