BOT – Storytelling

Czat Bot and content

___TVE_SHORTCODE_RAW__<h3>Content &amp; BOT. Mała obserwacja.</h3><p>Korzystając z usług botów w różnych sytuacjach i kontekstach możemy częstokroć wyciągnąć podobne wnioski. Jednym z nich jest ‘<em>niewystarczająco ludzki</em>’ obraz narzędzia. Konwersacje są sztuczne, ograniczone do podstawowych dla danej dziedziny pojęć. Niejako wymuszone. <a href=”https://marcinkordowski.com/sztuczna-inteligencja-bot/”>Bot</a> wciągany jest do portfolio marketingowych aktywności, jako niezbędny element <strong><em>digital transformation</em></strong>. Wszyscy mają, więc i my musimy być na czasie.</p><p>Pomysł o tyle doskonały, co karkołomny, jeśli nie stoi za nim ktoś z pełną świadomością istotności wszystkich elementów, które mogą zadecydować o sukcesie bot’a lub absolutnym wstydzie.</p><p>Poza technologią, o której wiemy wszyscy, iż musi stanowić warstwę, dzięki której bot zaistnieje w świecie komunikacji, interfejsem użytkownika (UI), który sprawi, że chętnie lub może i z ciekawością zainicjujemy konwersację, ekstremalnie istotnym punktem na <em>check liście</em> jest content.</p><p>Spośród dostępnych rozwiązań relatywnie niewiele prezentuje akceptowalny jakościowo poziom kontentu.</p><p>Czy to brak wyobraźni twórców, niedostatek technologii, lenistwo, brak współpracy z ‘kontentowcami’ i <a href=”https://marcinkordowski.com/mobile-ux/”>UX</a>?</p><p>Myślę, że wszystko po trochu. O ile jednak technologiczną ułomność możemy w prostszych rozwiązaniach uzupełnić kreatywnością, o tyle kontentu nie zastąpimy niczym. Storytelling jest i pozostanie jeszcze jakiś czas elementem pozwalającym na zaistnienie i sukces bota. To on może sprawić, że rozmowa z botem będzie ciekawa i w rezultacie nie będzie różniła się od konwersacji z człowiekiem. Dobrze poprowadzony storytelling sprawi, że narzędzie wyposażone zostanie w możliwość wyrażania emocji.</p><p>Co sprawia, że <a href=”https://goo.gl/0sQo0b”><em>SIRI</em></a> jest tak dobry? Zespół profesjonalnych pisarzy tworzących kontent w oparciu o standardy ludzkiej konwersacji.</p><p>Dlaczego <a href=”https://goo.gl/BHQUci”><em>Doctor Strange</em></a> (dla Skype) jest bardziej interesujący od innych? Błyskotliwe ‘w ludzkim wymiarze’ dialogi stworzone przez jednego z najlepszych scenarzystów Hollywood (na marginesie laureata Emmy Award).</p><p>Co jeśli jednak nie mamy znajomego pisarza chcącego w wolnym czasie sprawdzić się w sieci? Co wówczas, gdy nasze możliwości finansowe mogą okazać się niewystarczające dla wynajęcia zawodowego scenarzysty?</p><h3>Content samodzielnie wykonam…</h3><p>No cóż, pozostaje praktyka. Piszmy, piszmy i jeszcze raz piszmy. Korzystajmy jak najwięcej z bot’ów, w jakie bogate są obecnie social media. Dyskutujmy ze znajomymi na iMessage, Messenger’ze, Slack’u, WhatsApp, Skype. Eksplorujmy możliwości konwersacyjne budując doświadczenie, które wykorzystamy tworząc i profilując własne rozwiązanie.</p><p>Posługujmy się dostępnymi narzędziami wspierającym kreowanie i testowanie konwersacji. Przykłady dostępne na <em><a href=”https://goo.gl/wPAAjr”>Pullstring</a></em> pozwolą z powodzeniem rozpocząć przygodę zarówno na Slack’u, Skype, jak i Alex’ie.</p><p>Testujmy kontent, słuchajmy użytkowników i optymalizujmy dialogi oraz skrypty. Czym więcej, tym lepiej. Postarajmy się czerpać na bieżąco z doświadczeń największych – FB, Twitter, Instagram.</p><p>Nie zapominajmy przy tym, że bot niezależnie od swej konstrukcji powinien umożliwiać w trakcie rozmowy osiągnięcie przez użytkownika założonego celu. Nie zapominajmy również, że użytkownik oczekiwać będzie z każdą interakcją z botem coraz więcej. Nie oznacza to wcale, że musimy popisywać się wulkanem kreatywności. Postarajmy się przede wszystkim, aby kontent był użyteczny.</p><h3>Customer Journey w służbie BOT’a</h3><p>Od czego zacząć? Spojrzenie na <em>customer journey</em> poprzez pryzmat zgłaszanych telefonicznie / mail’owo problemów z pewnością ułatwi nam zadanie. Skoro je pozyskamy, przygotujmy szkic (flowchart), aby zorientować się, w którym miejscu ścieżki klient kontaktuje się z nami. Następnie zdefiniujmy cel dla bot’a odnoszący się do tego miejsca. Pamiętajmy, że aby było to skuteczne działanie bot powinien być w stanie personalizować rozmowę z użytkownikiem. Dlatego też nieodzowne jest ciągłe testowanie i optymalizowanie kontentu. Scenariusze, dialogi i <em>tone-of-voice </em>będzie kształtował bardzo silnie percepcję użytkownika, toteż analizujmy zachowania korzystających z narzędzia i starajmy się dostosowywać je do pojawiających się trendów.</p><p>Wykorzystajmy zasadę, że każde słowo jest okazją do dzielenia się informacją, budowania zaangażowania, okazywania empatii i udzielania pomocy.</p><p>Obserwujmy, więc wszystkie elementy pośredniej i bezpośredniej interakcji z użytkownikiem. Zwracajmy uwagę na detale, w szczególności zaś na te, które miały udział w porzuceniu dialogu z botem przez użytkownika. Ich eliminacja pozwoli na dynamiczne podniesienie efektywności narzędzia i stworzenie modelowego <em>User Experience</em>.</p>__TVE_SHORTCODE_RAW___