Przekierowania

Przekierowania

Przekierowania

5/5 - (1 ocen)

Przekierowanie to proces przełączania jednego adresu URL na inny adres URL. Przekierowani to proces występujący na poziomie serwera. Przekierowania są sprawdzane w trakcie Audytu SEO.

Przekierowania są kluczowym składnikiem strategii SEO i strategii SEM.

Co to jest przekierowanie, redirect?

Przekierowanie to sposób na skierowanie zarówno użytkowników, jak i wyszukiwarki pod inny adres docelowy URL niż pierwotnie żądany. Trzy najczęściej używane przekierowania to 301, 302 i Meta Refresh.

Typ przekierowania, rodzaje przekierowań

W sieci internetowej istnieje kilka typów przekierowań, które służą różnym celom. Oto najważniejsze z nich:

 • Przekierowanie 301 (Moved Permanently): Jest to stałe przekierowanie, które informuje przeglądarkę, że strona została trwale przeniesiona na inny adres URL. Przekierowanie 301 przekazuje większość wartości SEO (tzw. “link juice”) do nowego adresu URL. Jest to najczęściej używany typ przekierowania, szczególnie ważny w kontekście SEO.
 • Przekierowanie 302 (Found/Moved Temporarily): Jest to tymczasowe przekierowanie, które informuje przeglądarkę, że strona została przeniesiona na inny adres URL tylko na pewien czas. Przekierowanie 302 nie przekazuje wartości SEO do nowego adresu URL. Powinno być używane, gdy strona jest chwilowo niedostępna, na przykład podczas prac konserwacyjnych.
 • Przekierowanie 303 (See Other): Ten typ przekierowania jest używany do odsyłania do innej strony po przetworzeniu formularza lub transakcji. Pomaga uniknąć problemu wielokrotnego przesyłania danych formularza, gdy użytkownik odświeża stronę.
 • Przekierowanie 307 (Temporary Redirect): Jest to nowsza wersja przekierowania 302 i działa na podobnych zasadach. Jest to tymczasowe przekierowanie, które jest całkowicie zgodne ze standardami HTTP 1.1.
 • Przekierowanie 308 (Permanent Redirect): Jest to nowsza wersja przekierowania 301, która jest całkowicie zgodna ze standardami HTTP 1.1.

Każdy z tych typów przekierowań ma swoje zastosowania i powinien być używany zgodnie z sytuacją i wymaganiami strony. Ważne jest również zrozumienie wpływu różnych typów przekierowań na SEO, aby zapewnić optymalne wyniki dla strony.

Przekierowania 301 i 302
Przekierowania 301 i 302

Przekierowanie 301

Przekierowanie 301, znane również jako “przeniesienie trwałe”, jest standardowym kodem statusu HTTP, który informuje przeglądarki i boty wyszukiwarek, że dana strona została trwale przeniesiona na nową lokalizację. W praktyce oznacza to, że kiedy użytkownik lub bot wyszukiwarki próbuje uzyskać dostęp do strony, która została przekierowana za pomocą kodu 301, zostanie automatycznie przeniesiony do nowej strony.

Przekierowanie 301 jest często używane podczas reorganizacji lub przebudowy strony internetowej, kiedy adresy URL niektórych stron muszą zostać zmienione. Może to być również użyte, gdy dwie strony o podobnej treści są łączone w jedną, aby uniknąć duplikacji treści.

Jednym z najważniejszych aspektów przekierowania 301 z punktu widzenia SEO (Search Engine Optimization) jest to, że przenosi ono większość wartości SEO ze starej strony na nową. Oznacza to, że jeśli stara strona miała jakiekolwiek linki przychodzące, przekierowanie 301 pozwoli nowej stronie odziedziczyć większość tego “juice linkowego”. Dzięki temu, strona nie traci na pozycjach w wynikach wyszukiwania pomimo zmiany adresu URL.

Jednak przekierowanie 301 powinno być używane ostrożnie, ponieważ nadmierne lub niewłaściwe użycie może prowadzić do problemów z wydajnością strony lub do problemów z indeksowaniem przez wyszukiwarki. Przekierowania 301 powinny być zawsze zaplanowane i przeprowadzane w sposób przemyślany, z uwzględnieniem najlepszych praktyk SEO.

Przekierowanie 302

Przekierowanie 302, znane również jako “Found” lub “Moved Temporarily”, to jeden z kodów statusu HTTP, który informuje, że strona internetowa została tymczasowo przeniesiona do innego adresu URL.

W przeciwieństwie do przekierowania 301, które jest trwałe i przenosi większość “wartości linkowej” do nowego adresu URL, przekierowanie 302 jest tylko tymczasowe. Oznacza to, że przeglądarki i boty wyszukiwarki powinny nadal indeksować oryginalny adres URL, a nie ten, do którego prowadzi przekierowanie.

Przekierowanie 302 jest często używane, gdy strona jest chwilowo przeniesiona, na przykład podczas aktualizacji strony lub prac konserwacyjnych. Może być również użyte, gdy chcesz przetestować nową stronę lub treść bez utraty rankingów w wynikach wyszukiwania dla oryginalnej strony.

Jednakże, przekierowanie 302 powinno być używane ostrożnie, ponieważ jeśli jest używane niewłaściwie lub w miejsce przekierowania 301, może prowadzić do problemów z SEO, takich jak rozcieńczanie wartości linkowej lub tworzenie zduplikowanych treści. Zawsze jest ważne, aby wybrać odpowiedni typ przekierowania w zależności od sytuacji.

Ma on dwie wersje oznaczane jako “Znaleziono” w HTTP 1.1 oraz “Tymczasowo przekierowany” w wersji HTTP 1.0. Moz twierdzi że:

Niektórzy pracownicy Google stwierdzili, że istnieją przypadki, w których 301 i 302 mogą być traktowane podobnie, ale nasze analizy (czytaj analizy MOZ) sugerują, że najbezpieczniejszym sposobem zapewnienia pełnej wartości dla wyszukiwarek i przeglądarek wszelkiego rodzaju jest użycie przekierowania 301… .

Istnienie dwu wersji przekierowania 302 wynika z tego, że Internet działa na protokole o nazwie HyperText Transfer Protocol (HTTP) w dwu wersjach. Te dwie wersje to wspomniana przeze mnie 1.0 i 1.1. W pierwszej wersji 302 odnosiło się do kodu statusu „Tymczasowo przeniesiony”. W wersji 1.1 zmieniono to na „Znaleziono”.

Stosowanie przekierowań tych przekierowań nie jest zalecane.

Przekierowanie 303

Przekierowanie 303, zwane również “See Other”, jest jednym z kodów odpowiedzi HTTP używanych do przekierowywania ruchu sieciowego. W przeciwieństwie do przekierowań 301 i 302, które są często używane do permanentnych lub tymczasowych zmian lokalizacji strony, przekierowanie 303 ma bardzo specyficzną funkcję.

Przekierowanie 303 mówi przeglądarce, aby dla odpowiedzi na dane żądanie zwróciła się do innego URL za pomocą metody GET, niezależnie od metody użytej w oryginalnym żądaniu. Jest to szczególnie przydatne po przetworzeniu formularzy przesyłanych metodą POST. Bez przekierowania 303, odświeżenie strony po przesłaniu formularza metodą POST mogłoby spowodować ponowne przesłanie danych, co mogłoby prowadzić do niechcianych skutków, takich jak podwójne zamówienia w sklepie internetowym.

Dzięki przekierowaniu 303, po przesłaniu formularza przeglądarka zostaje przekierowana do innego URL za pomocą metody GET, co umożliwia bezpieczne odświeżanie strony. W praktyce przekierowanie 303 jest często używane do przekierowywania użytkownika do strony “Dziękujemy” lub innej strony potwierdzającej po przetworzeniu formularza lub transakcji.

Przekierowanie 307

Przekierowanie 307, znane również jako “Temporary Redirect”, to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądany zasób został tymczasowo przeniesiony do innego adresu URL. Podobnie jak przekierowanie 302, przekierowanie 307 jest formą tymczasowego przekierowania.

Jednak istnieje kluczowa różnica między przekierowaniem 302 i 307. Przekierowanie 307 gwarantuje, że metoda żądania (tj. GET, POST, HEAD, itp.) pozostaje niezmieniona podczas przekierowania do nowego adresu URL. To oznacza, że jeżeli oryginalne żądanie było metodą POST, przekierowanie 307 upewni się, że żądanie do nowego adresu URL również będzie używać metody POST.

Przekierowanie 307 zostało wprowadzone w HTTP 1.1, aby rozwiązać pewne problemy z przekierowaniem 302. Mimo że standard HTTP 1.0 określa, że przekierowanie 302 powinno zachować oryginalną metodę żądania, wiele przeglądarek nie przestrzegało tego, zamiast tego przekierowując żądania POST jako GET. Przekierowanie 307 zostało wprowadzone, aby zapewnić, że metoda żądania jest zawsze zachowywana.

Podobnie jak w przypadku innych typów przekierowań, ważne jest odpowiednie stosowanie przekierowania 307. Powinno być używane tylko w sytuacjach, które są tymczasowe, a nie stałe, a niewłaściwe użycie może prowadzić do problemów z SEO i indeksowaniem strony.

Przekierowanie 308

Przekierowanie 308, znane również jako “Permanent Redirect”, to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądany zasób został trwale przeniesiony do innego adresu URL. Jest to analogiczne do przekierowania 301, ale z jedną kluczową różnicą: przekierowanie 308 wymaga, aby metoda żądania (np. GET, POST) pozostała niezmieniona podczas przekierowania.

To oznacza, że jeśli oryginalne żądanie było metodą POST, przekierowanie 308 upewni się, że żądanie do nowego adresu URL również będzie używać metody POST. W przypadku przekierowania 301, niektóre przeglądarki mogą zmienić metodę żądania na GET, co może być problematyczne w niektórych przypadkach.

Przekierowanie 308 jest częścią standardu HTTP 1.1 i jest mniej znane i mniej często używane niż przekierowanie 301. Jednakże, podobnie jak przekierowanie 301, przekierowanie 308 przekazuje większość “wartości linkowej” do nowego adresu URL, co jest ważne dla SEO.

Podobnie jak z innymi typami przekierowań, ważne jest, aby używać przekierowania 308 w odpowiedni sposób. Powinno być używane tylko wtedy, gdy zasób został trwale przeniesiony, a nie tymczasowo. Niewłaściwe użycie przekierowań może prowadzić do problemów z indeksowaniem i rankingiem strony w wynikach wyszukiwania

Meta Refresh

Odświeżanie meta to rodzaj przekierowania wykonywanego na poziomie strony, a nie na poziomie serwera. Może ono spowalniać działanie strony i nie jest zalecaną techniką SEO. Najczęściej te przekierowania związane są z pojawieniem się tekstu w stylu „Jeśli nie nastąpi przekierowanie w ciągu pięciu sekund, kliknij tutaj”.

Przekierowania rekomendacje SEO, rodzaje przekierowań

W codziennej pracy często spotykam się z przekierowaniami. Robiąc to, ważne jest przestrzeganie najlepszych praktyk w celu utrzymania mocy linka.

Kiedy stosować przekierowania?

Pierwszy i to częstym przypadkiem stosowania przekierowań jest systuacja gdy adres URL musi być trwale przekierowany na inny adres.

Można to zrobić na wiele sposobów. Przekierowanie 301 jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek. Zastosowanie kodu 301 wskazuje zarówno przeglądarkom, jak i robotom wyszukiwarek, że strona została trwale przeniesiona. Wyszukiwarki interpretują to w ten sposób, że docelowy URL nie tylko zmienił lokalizację, ale że poprzednia treść, lub jej zaktualizowana wersja jest dostępna pod nowym adresem. Moc linka będzie przeniesiona w 90%-99%.

301 w SEO

Należy pamiętać, że podczas przekierowania strony z jednego adresu URL na drugi wyszukiwarki stracą trochę czasu. Proces ten może być dłuższy, jeśli roboty wyszukiwarek rzadko odwiedzają daną stronę internetową lub nowy adres URL nie jest poprawnie rozpoznawany przez nie. Jeśli strona zostanie przekierowana 301, nie będzie widziana w wynikach wyszukiwania.

302 i 307 w SEO przekierowanie tymczasowe

Inne opcje przekierowania, takie jak 302 i odświeżanie meta, są gorszymi nierekomendowanymi rozwiązaniami. Jest to przekierowanie tymczasowe i powinny być używane w sposób świadomy. Z punktu widzenia specjalisty SEO tego typu przekierowania nie nie przenoszą mocy tak jak przekierowanie 301. Przekierowania te stanowią dobrą alternatywę tylko wtedy, gdy webmaster celowo nie chce przenosić mocy linków ze starej strony na nową.

Na przekierowania 301 warto też uważać i kontrolować je pod kontem zgodności z zasadami Google. Tego typu przekierowania są często używane w “Black Hat SEO”. Znajomość tych technik pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych problemów. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć na moich szkoleniach SEO.

Praktyczne zastosowania

Przekierowania można generować na wiele sposobów. POniżej przedstawiam te najpopularniejsze.

Przekierowanie na serwerze Apache

Przekierowywanie stron lub witryn na serwerze Apache jest bardzo łatwe i jest zgodne z dobrymi praktykami SEO. Zacznij od modyfikacji pliku .htaccess w witrynie o nazwie. By zastosować tego rozwiązania twoja strona musi współpracować z serwerem Apache. Pamiętaj, że rzeczywista nazwa pliku zaczyna się od kropki. Plik .htaccess to plik sterujący, który umożliwia zmiany konfiguracji serwera dla poszczególnych katalogów.

Zwykle ten plik znajduje się w folderze głównym witryny. Podczas edytowania plików Apache bardzo ważne jest, aby edytor zapisał plik w formacie UNIX; w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy kodowania.

Poniżej zamieściłem przykład pliku .htaccess dla witryny, która przekierowuje wersję inną niż www do wersji www. Zwróć, proszę uwagę, na tekst mojadomena. Wstaw tu nazwę swojej domeny.

# BEGIN
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.mydomain.com$
RewriteRule ^(.*) https://www.mydomain.com/$1 [R=301,L]
RedirectMatch 301 (.*).asp$ https://www.mydomain.com$1.php
# END

Instrukcja przekierowania na serwerze Apache

Zaloguj się do swojej witryny i znajdź w głównym folderze strony tam gdzie znajduje się główny plik np:.index.php, plik o nazwie .htaccess.

 1. Jeśli nie ma pliku .htaccess, musisz go utworzyć. przed utworzeniem upewnij się czy on nie istnieje. Większość narzędzi FTP powinno zawsze tego typu pliki pokazywać. Jeśli .htaccess to ukryty plik, musisz włączyć w programie FTP opcję wyświetlania ukrytych plików.
 2. Otwórz plik .htaccess za pomocą edytora tekstu z zakończeniami linii w stylu UNIX, takim jak Notepad++. Edytor kodu, taki jak Adobe Dreamweaver, również obsługuje plik .htaccess, w zależności od Twoich upodobań możesz stosować inne edytory.
 3. Wpisz powyższy kod z zastosowanymi nazwami Twojej domeny.

Przekierowanie w PHP

Przekierowanie .htaccess ma alternatywne rozwiązanie bezpośrednio w kodzie PHP. Poniżej zamieszczam przykładowy kod. Użyj go w swoim pliku index.php w katalogu głównym domeny przekierowywanej.

Część nagłówka („HTTP / 1.1 301”) należy użyć przed częścią “Location”, w przeciwnym razie PHP automatycznie ustawi kod stanu na HTTP / 1.1 302 Znaleziono.

Łańcuchy przekierowań

Łańcuch przekierowań to niezwykle często spotykany błąd na stronach WWW. Polega on na wielokrotnym przekierowaniu z adresu A do B następnie do C i tak dalej. Ze względu na “Crowling Budget” w Google, warto unikać tego typu łańcuchów. Google jest bardzo wrażliwe na nieoptymalne ustawienie przekierowań. Z praktycznego punktu widzenia taka rozrzutność może doprowadzić do utraty cennych zasobów potrzebnych do częstych zmian na stronie. Budżet nie jest nieskończony i nie warto go tracić na łańcuchy przekierowań.

 1. Dlaczego warto stosować przekierowania?

  Przekierowania poprawiają UX użytkowników, wysyłając odwiedzających do nowej lokalizacji treści, a jednocześnie pomagają wyszukiwarkom zrozumieć Twoją witrynę, informując, gdzie strona została przeniesiona treść i czy jest to przeniesienie stałe, czy tymczasowe. Stosując przekierowania, możesz zapewnić użytkownikom płynną nawigację, a wyszukiwarkom dokładne rozpoznanie wszystkich stron.

 2. W jakich sytuacjach warto stosować przekierowania?

  Gdy chcesz mieć pewność, że Twoja strona jest aktualna i działa sprawnie. Jest kilka sytuacji, w których przekierowania mogą się przydać. Przy rebrandingu i przenoszeniu się z jednej domeny na drugą, przy łączeniu stron w jedną lub przy przechodzeniu z protokołu HTTP na HTTPS, stałe przekierowania pozwolą użytkownikom na skierowanie się do miejsca docelowego w nowej domenie. Ponadto ustawienie przekierowań może być korzystne przy uruchamianiu kampanii promocyjnej lub usuwaniu niektórych stron.

Artykuł uaktualniony 9 miesięcy

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *