RankBrain: Sztuczna inteligencja Google

RankBrain: Sztuczna inteligencja Google

rankbrain sztuczna inteligencja google
5/5 - (4 ocen)

Co to jest RankBrain?

Opóźnia się wprowadzenie wielkiej zmiany algorytmu Google. Z ostatnich informacji światowa premiera ma się odbyć na początku 2016 Roku. Co to jest RankBrain? RankBrain ma wsparcie od 2019 roku w postaci algorytmu BERT.

Jest to algorytm o możliwościach sztucznej inteligencji, który potrafi uczyć się i wnioskować. Czy jest to już czas, w którym maszyna zacznie się nas uczyć i przyswajać wiedzę na temat naszych zachowań? Jaki będzie to miało wpływ na SEO? Czy trafnie będzie oceniać jakość serwowanych informacji? Z definicji sztucznej inteligencji wynika, że na początku będzie to wiązało się z licznymi błędami, które w czasie rzeczywistym będą korygowane i ulepszane. Czyli im dalej w las tym serwowane wyniki będą bardziej sprecyzowane, dokładniej będą realizować nasze potrzeby.

Super! Chciałbym na tej podstawie nauczyć się w końcu rozumieć moją żonę i córkę :). Jeśli RankBrain zrobi to przede mną w końcu będę miał wiarygodne źródło wiedzy. Choć definicja sztucznej inteligencji mówi, że “komputer będzie w stanie analizować i uczyć się tak jak potrafi to robić człowiek” widzę miejsce, w którym może napotkać niespodziewane rafy, na których może się rozbić.

Definicja RankBrain
Definicja RankBrain Backlinko

Definicja RankBrain, Google ranking factors

RankBrain to algorytm wykorzystywany przez Google do pomocy w przetwarzaniu wyników wyszukiwania. Jest to część algorytmu Google o nazwie Hummingbird, a konkretnie – system machine learning (uczenia maszynowego), który pomaga Google zrozumieć i interpretować zapytania wyszukiwania, szczególnie te, które są nowe lub unikalne.

Algorytm RankBrain jest w stanie nauczyć się rozpoznawania wzorców i związków między słowami, dzięki czemu może zrozumieć znaczenie zapytania i dostarczyć najbardziej odpowiednie wyniki. Jest to szczególnie przydatne dla długich zapytań lub pytań, które są rzadko wprowadzane do wyszukiwarki.

Ponieważ jest to system oparty na uczeniu maszynowym, RankBrain stale się rozwija i uczy na podstawie nowych danych, co pomaga Google dostarczać coraz bardziej precyzyjne i efektywne wyniki wyszukiwania.

Na dzień mojej ostatniej aktualizacji wiedzy (wrzesień 2021), Google nie udostępnił pełnej informacji o tym, jak dokładnie działa RankBrain, ale podkreśla, że jest to jeden z najważniejszych sygnałów używanych w ich algorytmie rankingowym.

Jak działa RankBrain?

RankBrain jest algorytmem opartym na uczeniu maszynowym, który jest kluczowym elementem silnika wyszukiwarki Google. Jego główną rolą jest interpretowanie złożonych, długich zapytań (zwanych też zapytaniami długiego ogona), które nie pasują do konkretnych słów kluczowych, a także tych, które są unikalne i nie spotkały się wcześniej z wyszukiwarką Google.

Jego działanie polega na tłumaczeniu tych zapytań na zrozumiały dla siebie język i wykorzystaniu tych danych do dostarczenia użytkownikowi najbardziej odpowiednich wyników. Często jest to realizowane przez skojarzenie zapytania z innymi, podobnymi zapytaniami, które już wcześniej pojawiły się w wyszukiwarce.

Jednym z najważniejszych aspektów RankBrain jest jego zdolność do uczenia się i samodoskonalenia. Dzieje się to za pomocą tzw. uczenia nienadzorowanego, czyli procesu, w którym algorytm uczy się rozpoznawać i interpretować wzorce bez uprzedniego “nauczenia” przez człowieka. Dzięki temu, RankBrain jest w stanie na bieżąco dostosowywać swoje metody interpretacji zapytań i dostarczania wyników na podstawie ciągle zmieniających się danych.

Ta zdolność do uczenia się i dostosowywania się jest kluczowa dla skuteczności RankBrain, ponieważ internet i sposób, w jaki ludzie z niego korzystają, ciągle się zmieniają. Przez to, algorytm RankBrain jest w stanie dostarczać coraz bardziej precyzyjne wyniki, nawet w przypadku nowych i unikalnych zapytań.

Różnica między RankBrain a innymi algorytmami Google

RankBrain to część większego algorytmu Google zwanego Hummingbird, ale od innych części, takich jak Panda czy Penguin, różni się w istotny sposób. Wszystkie te algorytmy mają na celu poprawę jakości wyników wyszukiwania, ale robią to na różne sposoby.

Panda jest algorytmem Google, który skupia się na jakości treści na stronach internetowych. Został stworzony, aby penalizować strony o niskiej jakości, nadmiernie optymalizowane strony, a także strony z duplikatami treści.

Penguin natomiast koncentruje się na jakości linków prowadzących do strony. Jego celem jest penalizowanie stron, które manipulują rankingiem za pomocą technik takich jak zakup linków, spamowanie linkami czy stosowanie nadmiernych słów kluczowych w anchor textach.

Hummingbird jest większym algorytmem, który obejmuje RankBrain, ale także inne elementy. Ma na celu lepsze zrozumienie zapytań użytkowników, a nie tylko analizowanie pojedynczych słów w zapytaniu.

RankBrain natomiast jest algorytmem uczenia maszynowego, który pomaga Google lepiej zrozumieć i interpretować zapytania, szczególnie te skomplikowane, długie i unikalne. Jego głównym celem jest poprawa jakości wyników wyszukiwania poprzez dostarczenie najbardziej trafnych wyników dla użytkowników, nawet dla nieznanych wcześniej zapytań.

W skrócie, każdy z tych algorytmów Google ma swoją specyfikę i obszar działania, ale wszyscy pracują razem, aby poprawić jakość wyników wyszukiwania dla użytkowników. RankBrain jest jednak wyjątkowy ze względu na swoje zaawansowane zdolności do uczenia się i interpretowania zapytań.

RankBrain i SEO

RankBrain ma istotny wpływ na SEO, ponieważ jego głównym zadaniem jest dostarczanie jak najbardziej trafnych wyników dla zapytań użytkowników. W praktyce oznacza to, że strony internetowe, które dostarczają wysokiej jakości, odpowiedniej i wartościowej treści dla użytkowników, są bardziej prawdopodobne do uzyskania wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.

Dlatego jednym z kluczowych elementów strategii SEO w kontekście RankBrain powinno być tworzenie wysokiej jakości, wartościowych treści, które odpowiadają na zapytania użytkowników. To oznacza, że zamiast skupiać się na konkretnych słowach kluczowych, SEO powinno skupiać się na zrozumieniu intencji użytkownika i dostarczaniu treści, które spełniają te intencje.

Innym ważnym elementem jest struktura strony i doświadczenie użytkownika. Strony, które są łatwe do nawigacji i zapewniają dobre doświadczenia użytkownikom, są bardziej prawdopodobne do uzyskania wyższych rankingów, ponieważ RankBrain bierze pod uwagę takie czynniki jak czas spędzony na stronie czy współczynnik odrzuceń.

Kolejnym istotnym aspektem jest techniczne SEO, takie jak szybkość ładowania strony, dostępność mobilna i inne czynniki, które mogą wpłynąć na doświadczenie użytkownika.

Wreszcie, ze względu na zdolność RankBrain do uczenia się i dostosowywania się, SEO musi być procesem ciągłego monitorowania i optymalizacji. To oznacza, że strategie, które działały w przeszłości, mogą nie działać w przyszłości, a co najważniejsze, strategie muszą być elastyczne i zdolne do dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Krytyka i ograniczenia RankBrain

Chociaż RankBrain jest niezwykle zaawansowanym i skutecznym algorytmem, istnieją pewne ograniczenia i potencjalne problemy związane z jego zastosowaniem. Przede wszystkim, jako system oparty na uczeniu maszynowym, RankBrain jest zależny od danych, które otrzymuje. Oznacza to, że wszelkie błędy lub błędne dane mogą wpływać na jakość jego wyników.

Ponadto, RankBrain jest algorytmem typu “czarnej skrzynki”, co oznacza, że procesy, które zachodzą wewnątrz niego, nie są w pełni zrozumiałe, nawet dla inżynierów Google. Może to prowadzić do nieprzewidywalnych wyników wyszukiwania, co z kolei może wpływać na strategie SEO.

Dodatkowo, istnieje krytyka dotycząca potencjalnej stronniczości RankBrain. Ponieważ algorytm uczy się z danych, które otrzymuje, istnieje ryzyko, że może utrwalać i propagować istniejące uprzedzenia zawarte w tych danych. Na przykład, jeśli większość wysokiej jakości treści dostępnej online pochodzi z określonych źródeł, algorytm może niepotrzebnie faworyzować te źródła kosztem innych, potencjalnie równie wartościowych.

Ostatnim problemem jest prywatność i kontrola danych. W miarę jak RankBrain i inne algorytmy Google stają się coraz bardziej zaawansowane, istnieje obawa, że mogą one gromadzić i wykorzystywać coraz więcej danych o użytkownikach, co stawia pod znakiem zapytania kwestię prywatności i kontroli nad danymi.

Mimo tych wyzwań, RankBrain nadal jest kluczowym elementem wyszukiwarki Google i odegrał ważną rolę w poprawie jakości wyników wyszukiwania. Jednak, jak wszystko, ma swoje ograniczenia i problemy, które muszą być rozważane.

Pre-RankBrain i Post-RankBrain

RankBrain jest komponentem algorytmu Google, który wykorzystuje uczenie maszynowe (zdolność maszyn do uczenia się z danych wejściowych) w celu określenia najbardziej odpowiednich wyników do zapytań wyszukiwarki.

Pre-RankBrain, Google wykorzystał swój podstawowy algorytm do określenia, które wyniki mają być wyświetlane dla danego zapytania. Post-RankBrain inicjuje proces, w którym zapytanie przechodzi przez model interpretacji i analizy intencji. Na tym etapie algorytm może brać pod uwagę czynniki, takie jak lokalizacja wyszukiwarki, personalizacja i słowa użyte w zapytaniu, aby określić prawdziwe zamiary pytającego. Rozpoznając prawdziwą intencję, Google może dostarczyć bardziej trafne wyniki.

Jakie cechy ma RankBrain?

Aby lepiej zrozumieć jak działa RankBrain, prześledźmy jak może działać algorytm Google, jaką intencję mogę kierować użytkownikiem zadającym zapytanie „gdzie będą mistrzostwa świata”.

Analiza intencji zadającego to pytanie nie jest łatwa. Musimy przeanalizować kontekst, w jakim znajduje się nasz szukający.

 • O jakie mistrzostwa świata chodzi, czy piłki nożnej czy siatkówki?
 • Czy chodzi o najbliższe zawody czy kolejne
 • Czy jest widzem czy uczestnikiem a może chciałby być wolontariuszem.
 • Może będzie widzem na trybunach i poszukuje hotelu.

Jak widzicie jest wiele możliwości. Algorytm do odgadywania intencji ma do dyspozycji informacje dotyczące, jakości treści, jej zawartości jak również linki, ich ilość i jakość. Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie. Daje nam obraz jaką pracę musi wykonać algorytm.

Jeśli jesteśmy w trakcie miejsce mistrzostwa w dwu dyscyplinach mogły one zebrać dużą ilość linków i pozostałych parametrów. Wywindowały sie na to zapytanie w wynikach. Czy rzeczywiście o to chodziło szukającemu?

Jest to trudne do rozwiązania zadanie. Na szczęście RankBrain ma na to sposób. Opierając się na szerszej bazie danych na temat użytkowników i ich zachowani i preferencji, może używając matematycznych algorytmów wyszukiwać wzorce na podstawie których zaproponuje najlepszy zestaw odpowiedzi na zadane pytanie.

Google będzie też używał  sygnałów jak glokalizacja, czas, plan mistrzostw i na tej podstawie poda najbardziej doprecyzowane odpowiedzi.

Sztuczna inteligencja

Tyle dywagacji rodzinnych i żartów szowinistycznych. RankBrain jest częścią i kontynuacją większego i starszego projektu Hummingbird. Z dostępnych informacji wynika, że ten mechanizm uzupełni listę innych Pandy, Pingwina, które ulepszyły sposób wykrywania działań spamerski, Mobile Friendly Update który promuje seriwsy z poprawnie działającymi stronami w wersji mobile, i innymi zmianami.

Wiemy, że czynników wpływających na rangowanie stron jest wiele. RankBrain wchodzi do grona 3 najważniejszych najważniejszych czynników wpływających na rangowanie stron. Zatem jakie są główne sygnały czyli pierwszy i drugi? Nie ma na to odpowiedzi, jak zwykle trochę szumu połączonego z dobrym PR. Zgadzam się z większością twierdzeń, że pierwszym czynnikiem pozostają linki no na drugim pozostaje treść a właściwie słowa kluczowe zawarte w treści.

Czym więc jest? Ja określam to mianem inteligentnego obserwatora i suflera podpowiadającego nam w momencie gdy się zgubimy w trakcie poszukiwań w Google. Trochę to skomplikowane i jednocześnie groźne: ktoś mądrzejszy ode mnie i od Ciebie czytelniku :).

Zgodnie z danymi jakie mamy od Google,  RankBrain uporządkuje i poprawi wyniki szczególnie te z długiego ogona oraz te o bardzo skomplikowanej konstrukcji. np: “Dlaczego Google jest tak dobrze zarabiającą firmą”

Algorytm na pewno nam dobrze odpowie na tego typu pytania 😉

Przyszłość RankBrain

RankBrain, jako element uczenia maszynowego algorytmu wyszukiwania Google, jest dynamiczny i nieustannie ewoluuje. Dzięki swoim zdolnościom do uczenia się i dostosowywania, przyszłość RankBrain wydaje się być związana z jeszcze bardziej zaawansowaną i precyzyjną interpretacją zapytań użytkowników oraz dostarczaniem jeszcze bardziej spersonalizowanych i precyzyjnych wyników wyszukiwania.

Możemy przewidzieć, że RankBrain będzie dalej się rozwijać w kierunku lepszego zrozumienia języka naturalnego i semantyki zapytań. To oznacza, że algorytm będzie coraz lepiej radził sobie z zapytaniami długiego ogona, pytaniami złożonymi i zapytaniami głosowymi – wszystko to stanie się coraz bardziej powszechne wraz z postępem technologicznym.

Z punktu widzenia SEO, trend ten zwiastuje coraz większe znaczenie dostarczania jakościowych, wartościowych i unikalnych treści, które w pełni odpowiadają na zapytania użytkowników. Skupienie na słowach kluczowych może być mniej ważne, niż zrozumienie intencji wyszukiwania i dostarczanie treści, które te intencje spełniają.

Ponadto, ze względu na zdolności RankBrain do personalizacji wyników wyszukiwania, SEO może potrzebować bardziej zindywidualizowanych strategii, które uwzględniają różne intencje wyszukiwania i potrzeby różnych grup użytkowników.

Wreszcie, technologia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji prawdopodobnie będzie odgrywała coraz większą rolę w SEO. To może oznaczać, że narzędzia i techniki SEO będą musiały ewoluować, aby nadążyć za tymi zmianami i wykorzystać możliwości, jakie one oferują.

Oczywiście, wszystko to są spekulacje oparte na obecnych trendach i możliwościach technologicznych. Przyszłość RankBrain, jak i SEO, może przynieść wiele niespodzianek.

Wnioski:

 • Zadbajmy by nasze frazy z długiego ogona były jak najbardziej dopasowane do potencjalnych zapytań. Lista potencjalnych fraz, które definiują potrzeby użytkowników powiększy się, co utrudni nam to dopasowanie. Strategia jedna fraz jeden url już nie zadziała. Nasze teksty będą musiały być dopasowane do szerszego kontekstu szukającego.
 • Na znaczeniu zyskuje świeżość tekstów. Stare teksty warto odświeżać utrzymując relewantność do intencji, jeśli z różnych powodów one się zmienią. Dobrym przykładem jest zapytanie “Najlepsze narzędzia SEO“. Intencja szukającego będzie raczej zawsze najnowsza aktualna lista narzędzi. Jeśli mamy opisane narzędzia w 2018 roku warto je przejrzeć i uzupełnić o nowe, jeśli takie istnieją.
 • Reputacja to kolejny element, na który warto zwrócić uwagę. Wszystkie podejmowane działania mają mieć na celu budowę wiarygodnego wizerunku. Znakomite treści, obecność w wielu kanałach, znakomite linki to cel, jaki powinien przyświecać.

FAQ

 1. Co to jest RankBrain?

  RankBrain to algorytm uczenia maszynowego wykorzystywany przez Google do poprawy wyników wyszukiwania. Interpretuje zapytania użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich intencje, a następnie dostarcza najbardziej odpowiednie wyniki wyszukiwania.

 2. Jak RankBrain różni się od innych algorytmów Google?

  RankBrain różni się od innych algorytmów Google, ponieważ korzysta z technik uczenia maszynowego do interpretowania zapytań wyszukiwania i dostarczania wyników. Inne algorytmy, takie jak Panda czy Penguin, są bardziej skoncentrowane na specyficznych elementach, takich jak jakość treści lub linków.

 3. Jak RankBrain wpływa na SEO?

  RankBrain wpływa na SEO poprzez zrozumienie i interpretację zapytań wyszukiwania. Zmienia to sposób, w jaki strony są oceniane i rangowane, zwiększając znaczenie dostarczania jakościowych, wartościowych treści, które w pełni odpowiadają na zapytania użytkowników.

 4. Czy mogę optymalizować swoją stronę pod kątem RankBrain?

  Optymalizacja pod kątem RankBrain polega głównie na dostarczaniu wysokiej jakości treści, które dokładnie odpowiadają na zapytania użytkowników. Fokus powinien być na zrozumieniu intencji wyszukiwania i dostarczaniu treści, które te intencje spełniają.

 5. Czy RankBrain zastąpi inne algorytmy Google?

  Nie, RankBrain jest tylko jednym z wielu algorytmów wykorzystywanych przez Google. Działa on w tandemie z innymi algorytmami, pomagając poprawić ogólną jakość wyników wyszukiwania.

 6. Jakie są ograniczenia RankBrain?

  RankBrain, jak każda technologia, ma swoje ograniczenia. Najważniejsze z nich to potencjalne problemy z jakością danych, nieprzewidywalność wyników, potencjalne utrwalanie uprzedzeń i kwestie prywatności.

 7. Czy mogę “oszukać” RankBrain, aby uzyskać lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania?

  RankBrain jest projektowany, aby zrozumieć i odpowiadać na zapytania użytkowników na najbardziej naturalny sposób. W związku z tym, próby “oszukania” systemu, takie jak stosowanie technik black-hat SEO, są zdecydowanie odradzane i mogą prowadzić do sankcji ze strony Google.

 8. Jakie jest przyszłość RankBrain?

  Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości z całkowitą pewnością, można spekulować, że RankBrain i inne technologie oparte na AI będą nadal ewoluować, co może prowadzić do jeszcze większej precyzji i personalizacji wyników wyszukiwania.

Artykuł uaktualniony 9 miesięcy

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

2 Comments

 1. Kamil pisze:

  Warto dodać, że RankBrain został dodany do algorytmu wyszukiwania i jest wynikiem długoterminowej strategii wcielanej w życie przez Google od połowy dekady w celu wdrożenia sztucznej inteligencji. Pozdrawiam Kamil

 2. Strategia skierowana w stronę sztucznej inteligencji i wyłączenia linkowania z grona parametrów rangujących w algorytmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *