Audyt UX

Szybki audyt SEO online

Szybki audyt SEO online

4.5/5 - (2 ocen)

Prowadzisz sklep internetowy, eCommerce, serwis afiliacyjny czy stronę WWW dla swoich klientów? Wiesz, że odwiedzający znajdują Cię w wyszukiwarkach, wchodzą na stronę poprzez reklamy lub bezpośrednio wpisują w wyszukiwarkę adres strony, lub sklepu. Rozpoczynają proces realizacji transakcji, dodają do koszyka lub rozpoczynają wysyłanie zapytania. Jednak w pewnym momencie przerywają to.


Nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Być może nadszedł czas, na Audyt UX. Czy sam jesteś w stanie poprawnie zbudować hierarchię treści? Jesteś w stanie przeanalizować przepływ użytkownika od pierwszego kontaktu do konwersji? Możemy Ci pomóc, ale zanim my to zrobimy, przeczytaj ten artykuł.

Co jest badane w adycie UX

Audyt UX (User Experience) to proces badania, jak użytkownicy korzystają z produktu lub usługi, aby zrozumieć, jak można go poprawić. W trakcie audytu UX mogą być badane następujące aspekty:

 1. Zrozumiałość: Czy użytkownik szybko i łatwo zrozumie, jak korzystać z produktu lub usługi? Czy nawigacja jest intuicyjna?
 2. Użyteczność: Czy produkt lub usługa spełnia swoje podstawowe funkcje w sposób, który jest łatwy i przyjemny dla użytkownika?
 3. Interakcja: Jak użytkownik wchodzi w interakcję z produktem lub usługą? Czy są jakiekolwiek przeszkody, które utrudniają korzystanie z niego?
 4. Zgodność z oczekiwaniami użytkownika: Czy produkt lub usługa spełnia oczekiwania użytkowników? Czy doświadczenie użytkownika jest spójne z marką i jej przekazem?
 5. Dostępność: Czy produkt lub usługa jest dostępny dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami?
 6. Odpowiedzi na błędy: Jak produkt lub usługa radzi sobie z błędami lub problemami? Czy dostarcza jasnych i użytecznych informacji zwrotnych, kiedy coś idzie nie tak?
 7. Efektywność: Czy użytkownicy mogą szybko i łatwo osiągnąć swoje cele przy użyciu produktu lub usługi?
 8. Satysfakcja: Czy użytkownicy są zadowoleni z produktu lub usługi? Czy chcieliby go używać ponownie i polecić innym?

Te elementy mogą być badane za pomocą różnych technik, takich jak obserwacja użytkowników, wywiady, testy użyteczności, ankiety, analiza danych i innych. Wyniki audytu UX mogą następnie pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy i w planowaniu zmian, które mogą poprawić doświadczenia użytkowników.

Czym jest Audyt UX? (Audyt User Experience)

Audyt UX sklepu internetowego lub strony (Audyt User Experience) to sposób na wskazanie obszarów, w których twój sklep lub strona nie są idealne i wymagają poprawy. Analiza UX wskaże miejsca na stronie lub sklepie gdzie użytkownik zderza się z problemami, które ostatecznie przekładają się na utratę konwersji. Podobnie jak w przypadku audytu SEO, audyt wykorzystuje metody empiryczne lepszego zrozumienia, jak i dlaczego zachowują się użytkownicy Twojej strony.

Audyt UX oferuje oparte na heurystyce rekomendacje dotyczące ulepszeń, w tym przypadku ulepszeń zorientowanych na poprawę komfortu użytkownika. Ostatecznie audyt powinien znaleźć receptę, na zwiększenie współczynnika konwersji. Stanie się to dzięki ułatwieniu użytkownikom osiągnięcia celów w Twojej witrynie lub sklepie.

Ten artykuł jest dla początkujących osób. Pomoże zrozumieć, czego powinniśmy wymagać od audytu UX. Dowiesz się, z jakich etapów składa się audyt UX i na co warto zwrócić uwagę w poszczególnych jego elementach.

Etapy audytu UX?

Jak przeprowadzić audyt UX? Co dokładnie jest sprawdzane podczas audytu UX? Podczas audytu UX, ekspert od użyteczności będzie stosował wiele różnych metod, narzędzi i metryk. Oto poszczególne etapy i elementy Audytu Użyteczności.

 1. Określenie celów audytu: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, dlaczego audyt UX jest potrzebny i jakie są oczekiwane rezultaty. Czy chodzi o identyfikację problemów z użytecznością? Czy chodzi o poprawę zadowolenia użytkowników? Czy chodzi o zwiększenie konwersji?
 2. Gromadzenie i analiza danych: W tej fazie zbierasz wszystkie dostępne dane na temat użyteczności i doświadczeń użytkowników. Może to obejmować dane analityczne, badania rynkowe, recenzje użytkowników, wyniki testów użyteczności itp.
 3. Ewaluacja interfejsu użytkownika: Obejmuje to szczegółową analizę interfejsu użytkownika, zwracając uwagę na takie aspekty jak hierarchia informacji, spójność projektu, dostępność i dostosowanie do użytkowników.
 4. Testowanie użyteczności: W tym etapie przeprowadza się testy użyteczności z prawdziwymi użytkownikami, aby zobaczyć, jak oni naprawdę korzystają z produktu lub usługi. Może to obejmować testy A/B, testy użyteczności na żywo, testy pierwszego wrażenia itp.
 5. Analiza i raportowanie: Na podstawie zebranych informacji i wyników testów tworzony jest szczegółowy raport. Raport powinien zawierać wnioski dotyczące silnych i słabych stron projektu, jak również rekomendacje dotyczące możliwych ulepszeń.
 6. Planowanie i implementacja zmian: Na podstawie wyników audytu UX, możesz opracować plan działań w celu wprowadzenia zmian i ulepszeń. Po implementacji tych zmian, proces audytu UX może być powtórzony, aby ocenić skuteczność wprowadzonych zmian.

Różnica między testowaniem użyteczności a audytem UX polega na kierunku przepływu informacji. W trakcie audytu wyciągamy problemy z zestawu wcześniej ustalonych standardów lub celów, podczas gdy testowanie skupia się na analizie z działań użytkownika. Audytor UX może skorzystać z testów użyteczności podczas audytu, jeśli nie ma dostępu do podstawowych wskaźników. Przede wszystkim połączy wyniki z danymi zebranymi w dłuższej perspektywie i porówna je ze standardami branżowymi i celami biznesowymi.

Czego możesz się spodziewać od Audytu UX i czego nie?

Należy podkreślić, że audyt UX nie jest panaceum na wszystkie problemy związane z użytecznością strony czy sklepu. Jest nieskuteczny, jeśli zalecenia nie są wykonalne lub nie są realizowane. Podobnie jak w przypadku Audytu SEO sama wiedza gdzie jest problem to dopiero 20% sukcesu. Wprowadzenie poprawek wiąże się z inwestycją we wprowadzenie poprawek. Koszt Audytu UX ma dwie składowe koszty bezpośrednie wynikające z kosztu audytu oraz koszty realizacji zaleceń.

Koszt Audytu to suma kosztów analizy i wdrożenia rekomendacji!

Analiza UX nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z błędami witryny lub sklepu, pozwoli nam odpowiedzieć na kilka pytań:

 1. Co działa, a co nie?
 2. Jakie metryki są zbierane, a które należy zbierać?
 3. Co dane mówią Ci o potrzebach użytkowników?
 4. Co zostało już wypróbowane i jaki wpływ miało to na metryki?

Poprawnie wykonany badanie UX przyniesie wiele korzyści biznesowych. Zapewnia praktyczne rekomendacje oparte na dowodach empirycznych, a nie przeczuciach. Wesprze strategiczne plany projektowe tak by strona czy sklep były najkrótszymi ścieżkami do konwersji. Ustanowi metryki, które sprawią, że to, co niemierzalne stanie się mierzalne.

Pomaga formułować hipotezy na temat tego, dlaczego użytkownicy zachowują się w określony sposób. Jak mogą się zachowywać w przyszłości i jak na te zachowania wpływać. Co najważniejsze, przyczynia się do zwiększenia konwersji i ROI.

Kto i kiedy powinien przeprowadzić audyt UX?

Audyt należy przeprowadzić na samym początku istnienia strony internetowej, aplikacji internetowej czy sklepu. Audyty są zwykle przeprowadzane na produkcie lub usłudze, która działa od jakiegoś czasu.

Co do zasady, firmy bez dedykowanego zespołu UX najbardziej skorzystają na audycie UX.

Jeśli przepływ gotówki na to pozwala, warto zlecić przeprowadzenie audytu podmiotom zewnętrznym.

Na Audyt UX nigdy nie jest za późno!

Metryki Analizy UX

Najtrudniejszą częścią audytu UX jest prawdopodobnie pierwszy krok, zebranie odpowiednich materiałów i danych.

Oto kilka źródeł metryk i danych pomocnych w audycie:

 • Heurystyczna ocena produktu: Przeprowadź analizę produktu, aby przeanalizować stronę lub sklep z perspektywy klienta. Skup się na identyfikowaniu potencjalnych przeszkód punktów w , których klienci mogą napotykać problemy. Miej świadomość, że Twoja wiedza na temat produktu utrudni to zadanie.
 • Analityka internetowa i mobilna: Jeśli ocena heurystyczna dostarcza danych jakościowych, narzędzia analityczne dostarczą niezbędnych informacji ilościowych, których potrzebujesz. Większość osób zna podstawowe funkcje Google Analytics, takie jak źródło ruchu, przepływ ruchu i trendy w czasie. Bardziej zaawansowane funkcje mogą wyjaśnić przepływy użytkowników w witrynie, punkty konwersji (i porzuceń) oraz to, co użytkownicy robią przed i po odwiedzeniu witryny. Narzędzia takie jak Kissmetrics i Crazy Egg mogą uzupełniać podstawowe analizy o funkcje takie jak mapy cieplne i wskaźniki “churn”.
 • Współczynniki konwersji lub dane dotyczące sprzedaży: jeśli założeniem Twojej witryny lub aplikacji jest handel elektroniczny, dane dotyczące sprzedaży będą niezbędne w audycie UX. Analiza lejków w witrynie to podstawowy zestaw danych do analizy.
 • Wywiady lub ankiety z użytkownikami: dane to nie wszystko w audycie UX musisz wyjść i porozmawiać z prawdziwymi ludźmi. Zacznij od przeprowadzenia wywiadów z wewnętrznymi interesariuszami produktu, takimi jak właściciele produktu i programiści. Dowiedz się również, czy dział marketingu lub sprzedaży kiedykolwiek przeprowadzał ankiety wśród użytkowników. Prawdopodobnie w tych ankietach znajdzie się wiele komentarzy i informacji, które można wykorzystać w audycie UX.
 • Poprzednie wymagania dotyczące produktu: Uzyskanie dostępu do pierwotnych wymagań aplikacji, strony czy sklepu internetowego, pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pomoże zrozumieć, dlaczego decyzje projektowe zostały podjęte w taki sposób, a nie inny. Informacje te będą przydatne, jeśli chodzi o pisanie realizowalnych rekomendacji.
Metryki i zakres Audytu UX
Metryki i zakres Analizy UX

Na tym etapie możliwa jest walidacja danych jakościowych zebranych w testach użyteczności. Na przykład, jeśli wcześniejsze ankiety wśród użytkowników wykazały, że proces logowania klienta był skomplikowany, przeprowadź testy użyteczności, aby sprawdzić, jak ten proces uprościć.

Szukaj trendów i wzorców zachowań

Moment, w którym musisz zamienić dane w rekomendacje, jest bardzo trudny: przekształcenie metryk w konkretną rekomendację wymaga zarówno wiedzy z zakresu UX, jak i zakresu biznesu. Dostrzeżenie negatywnych, subtelnych trendów i przełożenie tej wiedzy jest kluczową umiejętnością Eksperta UX.

Istnieje też wiele rozwiązań wspomagających ten proces. Są to inteligentne algorytmy wspomagające proces analiz i wyszukiwania trendów. Dodatkowo pozwalają budować modele predykcyjne, które umożliwiają przewidzieć potencjalne zmiany po wprowadzeniu rekomendacji.

Poznaj użytkowników. Audyt UX strony a Persona

Kolejnym krokiem w badaniu UX jest poznanie użytkowników, przede wszystkim ich zachowań. Odbywa się to poprzez tworzenie person użytkownika. Persony użytkowników to stereotypowi użytkownicy, którzy pomagają zespołowi UX i biznesowi sklasyfikować użytkowników. Niektórzy klienci mogą już mieć informacje o swoich użytkownikach, które zebrali za pomocą ankiet lub innych metod zbierania informacji zwrotnych os klientów.

Być może udało Ci się również dobrze zrozumieć użytkowników podczas wywiadów z interesariuszami, ponieważ wielu interesariuszy już dość dobrze rozumie swoich klientów. Informacje te można wykorzystać do stworzenia grupy person, które reprezentują typy osób korzystających z Twojej strony lub sklepu.

Persony to klucz do zrozumienia użytkowników!

Jeśli masz więcej czasu, to warto przeprowadzić wywiady z użytkownikami końcowymi. Zazwyczaj podczas tych wywiadów, które mogą być ograniczone do zaledwie pięciu do dziesięciu osób, użytkownikowi zostanie zaprezentowany produkt. Następnie pytamy go o jego wrażenia. Istnieje wiele protokołów wywiadów UX o różnym poziomie szczegółowości, które można wykorzystać do tego zadania. Kluczem do poprawności takich wywiadów jest stosowanie tej samej konfiguracji i procedur dla wszystkich użytkowników.

Zrozum cele użytkownika, Persony

Informacje zebrane na etapie wywiadów i analiz użytkowników powinny na kolejnym etapie być przekształcone w przepływy użytkowników. Te przepływy użytkowników określą cele użytkownika w różnych częściach ścieżki klienta i opiszą kroki, które podejmie, aby je osiągnąć. Ten proces powinien również wskazywać, gdzie użytkownik może napotkać trudności lub pójść niewłaściwą ścieżką wyprowadzającą go z drogi do realizacji celu.

Chociaż te przepływy użytkowników będą wynikać z analizy person, powinny również opierać się na informacjach zebranych na temat celów użytkowników z wywiadów z interesariuszami, ankiet z użytkownikami i/lub wywiadów z użytkownikami.

Rekomendacje Audyt UX

Po przeanalizowaniu danych czas, aby opracować hipotezy dotyczące stanu aplikacji. Mimo że spostrzeżenia oraz rekomendacje nie są łatwe do wygenerowania, możesz porównać zdobyte spostrzeżenia z następującymi czterema kluczowymi elementami:

 • Trafność: czy witryna lub aplikacja odnosi się do problemów użytkownika? Czy istnieje rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością, gdy użytkownicy trafiają na Twoją stronę lub sklep?
 • Propozycja wartości: czy Twoja propozycja wartość dla użytkownika jest jasna i przekonująca?
 • Użyteczność: czy w interfejsie Twojego produktu występują punkty niejednoznaczne lub wprowadzające użytkownika w błąd? Czy klienci intuicyjnie rozumieją, co robić w kolejnych krokach?
 • Działanie: czy wezwania do działania (CTA) są widoczne i trafne oraz czy zachęcają użytkowników do podjęcia oczekiwanego przez nas działania?

Inne przydatne Audyty

Przeczytaj o powiązanych audytach, jakie oferujemy w zakresie naszych usług:

Audyt SXO

Audyt SXO, łączący techniki SEO (optymalizacja pod wyszukiwarki) i UX (doświadczenie użytkownika), jest nowatorskim podejściem w dziedzinie marketingu cyfrowego. Współczesne wyszukiwarki, takie jak Google, coraz bardziej kładą nacisk na jakość doświadczenia użytkownika jako kluczowy czynnik rankingowy. W tym kontekście, audyt SXO staje się niezbędny dla firm, które chcą osiągnąć i utrzymać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Analizując strukturę, nawigację, szybkość ładowania oraz jakość treści, specjaliści SXO dążą do optymalizacji zarówno dla algorytmów wyszukiwarek, jak i dla odbiorców. Współpraca pomiędzy specjalistami SEO i UX jest kluczowa w tym procesie, ponieważ jedynie kompleksowe podejście pozwala na skuteczne połączenie tych dwóch dziedzin w jedną spójną strategię. W praktyce oznacza to tworzenie stron, które są nie tylko “widoczne” dla wyszukiwarek, ale także intuicyjne, użyteczne i atrakcyjne dla użytkowników.

Audyt SEO

Audyt SEO, skoncentrowany na optymalizacji strony dla wyszukiwarek, tradycyjnie skupiał się na elementach technicznych i treści. Jednak w dzisiejszym dynamicznym środowisku cyfrowym, gdzie doświadczenie użytkownika (UX) odgrywa coraz większą rolę w rankingach, audyt SEO musi brać pod uwagę również aspekty UX.

Takie połączone podejście zakłada analizę strony nie tylko pod kątem technicznym, ale również użyteczności, intuicyjności oraz zrozumiałości dla użytkownika. Uzyskanie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania to jedno, ale utrzymanie użytkownika na stronie i zachęcenie go do interakcji to klucz do długotrwałego sukcesu. Dlatego audyt SEO, który uwzględnia UX, jest bardziej kompleksowy i skuteczny w dłuższej perspektywie.

Audyt Treści

Audyt treści w kontekście UX (doświadczenie użytkownika) to nie tylko analiza jakości i aktualności treści, ale też ocena, jak treść wpływa na całościowe doświadczenie użytkownika na stronie. Ważne jest, by treść była klarowna, zrozumiała, atrakcyjna i dostosowana do potrzeb oraz oczekiwań odbiorcy. Dobrze zaprojektowane UX uwzględnia strukturę, hierarchię i nawigację treści, zapewniając intuicyjność i płynność użytkowania.

Audyt taki pozwala zidentyfikować braki, nieścisłości czy przestarzałe informacje, które mogą negatywnie wpływać na doświadczenie użytkownika. Ostatecznie celem jest dostarczenie wartościowej treści w sposób, który jest nie tylko atrakcyjny dla odbiorcy, ale również sprzyja osiągnięciu celów biznesowych strony czy aplikacji.

Audyt SEO sklepu internetowego

Audyt SEO sklepu internetowego w kontekście audytu UX polega na ocenie, jak optymalizacja dla wyszukiwarek współgra z jakością doświadczenia użytkownika. W sklepach online sukces nie zależy jedynie od pozycji w wynikach wyszukiwania, ale również od tego, jak łatwo użytkownik może przeszukać katalog produktów, dokonać zakupu czy uzyskać wsparcie.

Audyt taki bada elementy takie jak szybkość ładowania strony, jej mobilną responsywność, strukturę linków oraz jakość treści. Jednak równie ważne jest zrozumienie, jak użytkownicy nawigują po stronie, czy proces zakupu jest intuicyjny, a informacje o produktach – jasne i przekonujące. Ostatecznym celem jest połączenie technik SEO z doskonałym UX, by zwiększyć widoczność w wyszukiwarkach i jednocześnie zadowolić klientów.

Audyt Online

Szybki audyt SEO online to narzędzie, które umożliwia błyskawiczną ocenę optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek. W kontekście audytu UX taki audyt może również podać wskazówki dotyczące tego, jak strona prezentuje się dla użytkowników. Jednakże, choć szybkie narzędzia audytowe mogą zwrócić uwagę na podstawowe błędy SEO i potencjalne problemy z UX, takie jak nieoptymalne nagłówki czy brakujące meta opisy, nie zastąpią one głębokiej analizy. Pełny audyt UX będzie uwzględniał interakcje użytkownika, design, nawigację i inne subtelne elementy doświadczenia użytkownika, których nie można łatwo zdiagnozować za pomocą automatycznych narzędzi. Niemniej jednak, szybki audyt SEO online stanowi dobry punkt wyjścia w procesie optymalizacji strony.

Narzędzia przydatne w audycie użyteczności strony

Przeprowadzenie audytu użyteczności strony internetowej jest ważnym krokiem w ocenie jakości interakcji użytkownika z danym interfejsem. Istnieje wiele narzędzi, które mogą być przydatne w procesie przeprowadzania audytu i dostarczających cennych danych i wskazówek do dalszej optymalizacji. Oto kilka narzędzi, które warto rozważyć przy przeprowadzaniu audytu użyteczności strony:

 1. Heatmapy: Narzędzia takie jak Hotjar, Crazy Egg czy Mouseflow umożliwiają zbieranie i wizualizację danych dotyczących zachowań użytkowników na stronie. Heatmapy pokazują, gdzie użytkownicy najczęściej klikają, przewijają stronę, spędzają najwięcej czasu itp. Dzięki nim można zidentyfikować obszary, na których użytkownicy koncentrują swoją uwagę oraz potencjalne problemy z nawigacją i użytecznością.
 2. Sesje nagrane użytkowników: Narzędzia takie jak UsabilityHub, Lookback czy UserTesting umożliwiają nagrywanie sesji użytkowników podczas korzystania ze strony. To daje możliwość bezpośredniego obserwowania, jak użytkownicy wchodzą na stronę, jak się poruszają, jak korzystają z funkcji i jak reagują na różne elementy interfejsu. To cenne źródło informacji na temat problemów, z którymi użytkownicy mogą się spotkać i potencjalnych obszarów do poprawy.
 3. Ankiety i badania: Ankiety online i badania UX są skutecznym narzędziem do zbierania informacji zwrotnych od użytkowników. Narzędzia takie jak Google Forms, Typeform czy SurveyMonkey umożliwiają tworzenie i rozpowszechnianie ankiet w celu zrozumienia opinii użytkowników na temat użyteczności, satysfakcji i ogólnego doświadczenia z witryną. To daje możliwość pozyskania szerokiej gamy informacji od różnych użytkowników.
 4. Testy użyteczności: Przeprowadzanie testów użyteczności, zarówno w laboratorium jak i online, pozwala na bezpośrednią interakcję z użytkownikami i obserwację ich zachowań. Narzędzia takie jak UserZoom, Optimal Workshop czy Userlytics oferują możliwość tworzenia testów, prowadzenia sesji testowych i gromadzenia danych na temat użyteczności i efektywności interfejsu.
 5. Analiza danych analitycznych: Narzędzia takie jak Google Analytics, Hotjar czy Mixpanel dostarczają dane analityczne na temat ruchu na stronie, zachowań użytkowników, wskaźników konwersji i innych metryk. Analiza tych danych pozwala zidentyfikować trendy, obszary o niskiej wydajności oraz potencjalne miejsca do optymalizacji.

Przy przeprowadzaniu audytu użyteczności strony warto wykorzystać kombinację różnych narzędzi, aby uzyskać jak najbardziej kompleksowe i różnorodne dane. Ważne jest również odpowiednie zinterpretowanie zebranych informacji i przekształcenie ich w konkretne rekomendacje dla dalszej optymalizacji interfejsu i poprawy doświadczenia użytkownika.

Korzyści dla użytkowników – audyt ux strony internetowej

Audyt strony internetowej UX (User Experience) ma na celu poprawę całokształtu doświadczeń użytkownika z danym produktem lub usługą. W efekcie przeprowadzonego audytu, użytkownicy mogą odczuć szereg korzyści, które zwiększają ich satysfakcję i zaangażowanie. Oto kilka przykładów:

 1. Intuicyjność i łatwość obsługi: Audyt UX pomaga odkryć i usunąć wszelkie przeszkody utrudniające korzystanie z produktu lub usługi. Może to prowadzić do bardziej intuicyjnego i prostszego interfejsu, który jest łatwiejszy do zrozumienia i nawigacji.
 2. Szybkość i wydajność: Audyt może pomóc w identyfikacji problemów, które spowalniają działanie produktu lub usługi, co po ich naprawieniu przekłada się na szybsze i bardziej efektywne doświadczenia dla użytkowników.
 3. Dostępność: Przeprowadzenie audytu UX z uwzględnieniem zasad dostępności może sprawić, że produkt lub usługa stanie się bardziej dostępny dla użytkowników z różnymi ograniczeniami, takimi jak niepełnosprawności wzrokowe, słuchowe, ruchowe itp.
 4. Zadowolenie z użytkowania: Poprzez zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów UX, audyt może przyczynić się do ogólnego zadowolenia użytkowników z korzystania z produktu lub usługi, co prowadzi do większego zaangażowania i lojalności.
 5. Skuteczność komunikacji: Audyt może pomóc w poprawie elementów komunikacyjnych produktu lub usługi, takich jak komunikaty o błędach, pomoc i wsparcie, co prowadzi do lepszego zrozumienia i komunikacji między produktem/usługą a użytkownikiem.
 6. Spersonalizowane doświadczenia: Analiza UX może również pomóc firmom lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania swoich użytkowników, umożliwiając tworzenie bardziej spersonalizowanych i skrojonych na miarę doświadczeń.

Wszystkie te korzyści mają na celu stworzenie produktu lub usługi, który jest nie tylko łatwy i przyjemny w użyciu, ale także spełnia potrzeby i oczekiwania użytkowników na najwyższym poziomie.

Podsumowanie

Audyt wymaga znacznych nakładów czasu, wiedzy, narzędzi i zasobów ludzkich, jeśli jest przeprowadzany wewnętrznie. Co więcej, jeśli wykonywanych na zewnątrz wymaga nakładów finansowych. Jednak korzyści płynące z optymalnej witryny lub aplikacji są oczywiste. Wzrost parametrów takich jak ROI, współczynnik konwersji, liczba odsłony czy czas spędzony na stronie dają nam jednoznaczny sygnał, że idziemy we właściwą stronę. Zastanawia się ile kosztuje audyt UX sprawdź poniżej nasze FAQ?

FAQ

 1. Ile kosztuje Audytu UX?

  Koszty Audytu UX wahają się powyżej 4000 PLN do 50 000 PLN. Zależą od ilości pracy i składowych audytu.

 2. Co to jest audyt UX?

  Audyty UX dostarczają cennych informacji, które mogą pomóc twórcom oprogramowania, stron internetowych i aplikacji mobilnych tworzyć rozwiązania przyjazne użytkownikom. Audyty UX pozwalają na zwiększenie satysfakcji i poprawę doświadczeń użytkowników.

 3. Co wchodzi w skład audytu UX?

  Audyt UX pozwala zrozumieć potrzeby użytkowników. Bada zachowania, użytkowników począwszy od aspektów motorycznych, mechanicznych, po psychologiczne. Pomaga ocenić, na ile dana rzecz jest dostępna, pożądana dla użytkowników, a także daje wgląd w zachowania użytkowników, takie jak punkty porzucenia. Kompleksowy audyt uwzględnia również takie elementy, jak nawigacja, organizacja treści, wizualizacja i funkcje interfejsu.

 4. Ile wynosi czas oczekiwania na audyt ekspercki UX?

  Czas oczekiwania na audyt UX zależy od wielu czynników, w tym od rozmiaru i skomplikowania projektu, dostępności zasobów, jak również od specyfiki firmy świadczącej usługę audytu UX.Jeśli chodzi o czas wykonania samego audytu, może on trwać od kilku dni do kilku tygodni. Dla mniejszych projektów lub stron internetowych, audyt może zająć około tygodnia. Dla większych, bardziej złożonych systemów, może to trwać kilka tygodni.Jeżeli mówimy o czasie oczekiwania na rozpoczęcie audytu, to zależy to od planowania i dostępności zespołu realizującego audyt. W przypadku zespołów o dużej ilości zleceń, czas oczekiwania może wynosić nawet kilka tygodni.Należy jednak pamiętać, że po zakończeniu audytu, zazwyczaj potrzebny jest dodatkowy czas na analizę wyników i opracowanie zaleceń. Wszystko to powinno być uwzględnione w ogólnym harmonogramie projektu.W każdym przypadku, najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z firmą lub ekspertem UX, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące czasu oczekiwania i wykonania audytu UX.

 5. Czy audyt użyteczności podnosi skuteczność strony internetowej?

  Tak, audyt użyteczności (usability audit) ma na celu zwiększenie skuteczności strony internetowej. Przeprowadzenie audytu użyteczności pozwala na identyfikację problemów i obszarów, które mogą przeszkadzać użytkownikom w łatwym i efektywnym korzystaniu ze strony.

Artykuł uaktualniony 9 miesięcy

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *